சுழற்சி கோட்டுரு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
சுழற்சி கோட்டுரு
சுழற்சி கோட்டுரு-நீளம் 6
முனைகள்n
விளிம்புn
சுற்றளவுn
தன்னுருவாக்கங்கள்2n (Dn)
நிற எண்3 - n ஒற்றையெண்
2 மற்றபடி
நிறச் சுட்டெண்3 - n ஒற்றையெண்
2 மற்றபடி
Spectrum{2 cos(2kπ/n); k = 1, ..., n[1]
இயல்புகள்2-ஒழுங்கு கோட்டுரு
முனை-கடப்புக் கோட்டுரு
விளிம்பு-கடப்புக் கோட்டுரு
அலகு தொலைவு கோட்டுரு
அமில்தோன் கோட்டுரு
ஆய்லர் கோட்டுரு
Notation

கோட்டுருவியலில் சுழற்சி கோட்டுரு அல்லது வட்டக் கோட்டுரு (cycle graph circular graph) என்பது ஒரேயொரு சுழற்சி கொண்ட கோட்டுருவாகும். சுழற்சி கோட்டுருவில் அதன் முனைகள் (குறைந்தபட்சம் 3) மூடிய சங்கிலித்தொடராக இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

n முனைகள் கொண்ட சுழற்சி கோட்டுரு Cn எனக் குறிக்கப்படுகிறது. Cn இன் முனைகளின் எண்ணிக்கையும் விளிம்புகளின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருக்கும். ஒவ்வொரு முனைக்கும் இரு படுகை விளிம்புகள் இருக்கும். இதனால் சுழற்சி கோட்டுருவின் ஒவ்வொரு முனையின் படி 2 ஆக உள்ளது.

திசை சுழற்சி கோட்டுரு[தொகு]

திசை சுழற்சி கோட்டுரு - நீளம் 8

ஒரு சுழற்சி கோட்டுருவின் விளிம்புகள் அனைத்தும் ஒரே திசையில் திசையிடப்பட்டிருக்குமானால் அது திசை சுழற்சி கோட்டுரு எனப்படும்.

திசை சுழற்சி கோட்டுருவின் வெளிப்படியும் உட்படியும் சீரானதாகவும் மதிப்பு " 1" ஆகவும் இருக்கும்.

பெயரிடல்[தொகு]

"சுழற்சி கோட்டுரு" எளிய சுழற்சி கோட்டுரு என்றும் சில இடங்களில் அழைக்கப்படுகிறது. கோட்டுருவியலாளர்கள் இதனைச் "சுழற்சி" "பல்கோணம்", "n-கோணம்" எனவும் குறிப்பிடுகின்றனர். வேறுசில அமைவுகளிலும் "n-சுழற்சி" என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.[2]

இரட்டையெண்ணிக்கையில் முனைகளுடைய சுழற்சி கோட்டுருவானது "இரட்டை சுழற்சி" எனவும் ஒற்றையெண்ணிக்கையில் முனைகளுடைய சுழற்சி கோட்டுரு "ஒற்றை சுழற்சி" எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

பண்புகள்[தொகு]

சுழற்சி கோட்டுருக்கள் பின்வரும் பண்புகளைக் கொண்டிருக்கும்:

மேற்கோள்கள்[தொகு]

வெளியிணைப்புகள்[தொகு]


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சுழற்சி_கோட்டுரு&oldid=3520366" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது