சீதா ராம் கோயல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

சீதா ராம் கோயல் (16 அக்டோபர் 1921 - 3 டிசம்பர் 2003) ஒரு இந்திய வரலாற்றாசிரியர், வெளியீட்டாளர் மற்றும் எழுத்தாளர் ஆவார். அவர் இந்திய வரலாறு, மதம் மற்றும் அரசியல் பற்றிய புத்தகங்களுக்கு பெயர் பெற்றவர். அவர் கம்யூனிச எதிர்ப்பு மற்றும் நேருவை விமர்சித்தவர். அவர் மதத்தை விமர்சிப்பவராகவும் இருந்தார். ராம் ஸ்வரூப்புடன் சேர்ந்து, வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்ற பதிப்பகத்தை நிறுவினார்.[1]


துணை நூல்கள்[தொகு]

 • The China debate; whom shall we believe?, Calcutta: Society for Defence of Freedom in Asia, 1953, 50 p.
 • Mind Murder in Mao-land, Calcutta: Society for Defence of Freedom in Asia, 1953, 53 p.
 • Communist Party in China: a study in treason., Calcutta: Society for Defence of Freedom in Asia, 1953, 106 p.
 • China is red with peasants' blood, Calcutta: Society for Defence of Freedom in Asia, 1953, 92 p.
 • CPI conspires for civil-war: analysis of a secret document, Calcutta: Society for Defence of Freedom in Asia, 1953, 56 p.
 • Red brother or yellow slave ?, Calcutta: Society for Defence of Freedom in Asia, 1953, 82 p.
 • Nehru's fatal friendship, New Delhi: Society for Defence of Freedom in Asia, 1955, 29 p.
 • Netaji and the CPI, Calcutta: Society for Defence of Freedom in Asia, 1955, 72 p.
 • In defence of Comrade Krishna Menon : a political biography of Pandit Nehru, New Delhi: Bharati Sahitya Sadan, 1963, 272 p. A reprint with changes would appear in 1993 as the Volume I of Genesis and growth of Nehruism.
 • Hindu society under siege, New Delhi: Voice of India, 1981, 48 p. A revised edition released in 1994.
 • How I Became a Hindu, New Delhi: Voice of India, 1982, 67 p. A third enlarged edition would appear in 1993, 106 p.
 • The Story of Islamic Imperialism in India, New Delhi: Voice of India, 1982, 126 p. A second enlarged edition would appear in 1994, 138 p.
 • Defence of Hindu Society, New Delhi: Voice of India, 1983, 96 p. A second edition would appear in 1987 and a third enlarged one in 1994, 118 p.
 • Muslim separatism : causes and consequences, New Delhi: Voice of India, 1983, 123 p. A second revised edition will appear in 1995, 128 p.
 • Perversion of India's political parlance, New Delhi: Voice of India, 1984, 60 p.
 • History of heroic Hindu resistance to Muslim invaders, 636 AD to 1206 AD, New Delhi: Voice of India, 1984, 48 p. Another edition would be released in 1994, 58 p.
 • The emerging national vision, New Delhi: Voice of India, 1984, 15 p.
 • St. Francis Xavier : the man and his mission, New Delhi: Voice of India, 1985, 16 p.
 • Papacy, its doctrines and history, New Delhi: Voice of India, 1986, 118 p.
 • Catholic ashrams : adopting and adapting Hindu dharma, New Delhi: Voice of India, 1988, 100 p.
 • History of Hindu–Christian Encounters, AD 304 to 1996, New Delhi: Voice of India, 1989, 405 p. A second revised and enlarged edition would appear in 1996, 530 p.
 • Hindus and Hinduism : Manipulation of meanings, New Delhi: Voice of India, 1993, 24 p.
 • Islam vis-a-vis Hindu temples, New Delhi: Voice of India, 1993, 66 p.
 • Genesis and growth of Nehruism. vol. 1, Commitment to Communism, New Delhi: Voice of India, 1993, 231 p. Reprint with changes of the 1963 book In defence of Comrade Krishna Menon.
 • Stalinist "historians" spread the big lie, New Delhi: Voice of India, 1993, 38 p.
 • Jesus Christ : an artifice for aggression, New Delhi: Voice of India, 1994, 114 p.

Editor

 • Hindu temples, what happened to them : Vol. I, A preliminary survey, New Delhi: Voice of India, 1990, 191 p. With Arun Shourie et al. Volume II would be released in 1993, 440 p.
 • Freedom of expression : secular theocracy versus liberal democracy, New Delhi: Voice of India, 1998, 179 p. Mostly articles.
 • Time for stock taking, whither Sangh Parivar?, New Delhi: Voice of India, 1997, 468 p. Criticisms of the BJP and RSS, including their responses.
 • Vindicated by time: the Niyogi Committee report on Christian missionary activities, New Delhi: Voice of India, 1998, 1006 p. A reprint, with an introduction by Goel, of the official report on the missionaries' methods of subversion and conversion, from 1956.

Prefaces, introductions or commentaries

 • Introduction to Joseph Stalin's World Conquest in Instalments, Calcutta: Society for Defence of Freedom in Asia, 1952, 56 p.
 • Commentary of Mao Zedong's The conquest of China, Calcutta: Society for Defence of Freedom in Asia, 1954, 276 p.
 • Preface to Chandmal Chopra's The Calcutta Quran Petition, New Delhi: Voice of India, 1986, 71 p. A third revised and enlarged edition would appear in 1999, with more writing by Goel, 325 p.
 • Preface to Tipu Sultan: Villain Or Hero? : an Anthology, New Delhi: Voice of India, 1993, 85 p.
 • Preface to the reprint of Mathilda Joslyn Gage's Woman, Church and State (1997, ca. 1880). A feminist critique of Christianity.

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

 1. Dr. Sebastian Kim. The debate on conversion initiated by the Sangh Parivar, 1998-1999. India's only communalist: In commemoration of Sita Ram Goel; Edited by Koenraad Elst; Voice of India, New Delhi. (2005) ISBN 81-85990-78-6 (With contributions by Subhash Kak, David Frawley, Lokesh Chandra, Shrikant Talageri, Vishal Agarwal, N.S. Rajaram and others.)
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சீதா_ராம்_கோயல்&oldid=3771551" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது