சிலப்பதிகாரம், பாவமைதி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

சிலப்பதிகாரம் 12 கலிப்பாக்களும், 18 ஆசிரியப்பாக்களும் கொண்ட நூல். இவற்றை வகைப்படுத்திக் காணலாம்.

பா வகை[தொகு]

பா பா வகை காதை வரிசை எண்
கலிப்பா கலிவெண்பா 9, 21 (மொத்தம் 2)
கலிப்பா மயங்கிசைக் கொச்சக்கஃ கலிப்பா 1, 18, 24, 29 (மொத்தம் 4)
கலிப்பா பஃறாழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா 12 (மொத்தம் 1)
கலிப்பா அயல் மயங்கிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா 19 (மொத்தம் 1)
கலிப்பா பிற வகையில் அமைந்த கலிப்பா 7, 17, 20, 23 (மொத்தம் 4)
ஆசிரியப்பா நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 25, 26, 27, 28, 30 (மொத்தம் 18)

காதை பெயர்[தொகு]

தலைப்பு முடிவு எண்ணிக்கை அல்லது பெயர்
காதை (22)
பாடல் மங்கல வாழ்த்துப் பாடல் (1)
மாலை துன்ப மாலை, வஞ்சின மாலை (2)
வரி கானல் வரி, வேட்டுவ வரி, ஊர்சூழ் வரி (3)
குரவை ஆய்ச்சியர் குரவை, குன்றக் குரவை (2)

கருவிநூல்[தொகு]

  • மு. அருணாசலம், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டு, இரண்டாம் பாகம், பதிப்பு 2005