தொடர்பான மாற்றங்கள்

Jump to navigation Jump to search

இந்த சிறப்புப் பக்கம் அண்மைய மாற்றங்களுக்குச் சென்று இந்தக் கட்டுரைக்கான மாற்றங்களைத் தேடுவதைத் தவிர்த்து, இந்தக் கட்டுரையுடன் தொடர்புடைய (அல்லது சிறப்புப் பட்டியலிலுள்ள அங்கத்தவர்களுக்கு) அண்மைய மாற்றங்களை மட்டும் பட்டியலிடுகிறது.இங்கு உங்கள் கவனிப்புப் பட்டியலில் உள்ள பக்கங்கள் தடித்த எழுத்துக்களில் உள்ளன என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள் கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் செய்யப்பட்ட கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு; | புதியவர்களின் தொகுப்புகள்புகுபதியாதவர்களின் தொகுப்புகள்
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை | பக்க பகுப்பாக்கத்தை காட்டு | காட்டு விக்கித்தரவு
19:29, 5 திசம்பர் 2019 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   
பக்கப் பெயர்:
List of abbreviations:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
விக்கித்தரவு தொகுப்பு
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது

3 திசம்பர் 2019

2 திசம்பர் 2019

29 நவம்பர் 2019

28 நவம்பர் 2019

  • வயலூர் ஊராட்சி 21:32 0மு.லோகநாதன் பேச்சு பங்களிப்புகள்வயலூர் கிராமம் - திருவள்ளூர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கடம்புத்தூர் அடுத்த வயலூர் ஊராட்சியில் 5 கிராமங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது, வயயலலூ 1.வயலூர் 2.மும்முடிக்குப்பம் 3.சூரகாபுரம் 4.மதுரா அகரம் 5.உச்சிமேடு இதில் 2011 மக்கள தொகை கணக்கெடுப்பின் படி வயலூர் கிராமத்தில் 5,6,7 மூன்று வார்டுகளும் மும்முடிக்குப்பத்தில் 1,2, இரண்டு வார்டுகளும் சூரகாபுரத்தில் 3,4,இரண்டு வார்டுகளும் அகரத்தில் 8,9,இரண்டு வார்டுகளும் உள்ளடக்கியுள்ளது மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 2,584 வார்டு 1 வார்டு 1 வாக்கா... அடையாளங்கள்: கைப்பேசியில் செய்யப்பட்ட தொகுப்பு கைப்பேசி வலைத்தளத்தில் செய்யப்பட்ட தொகுப்பு Advanced mobile edit
  • வயலூர் ஊராட்சி 19:58 +21மு.லோகநாதன் பேச்சு பங்களிப்புகள்2401:4900:25DF:EF4A:37C2:86F8:495B:BCD1 (Talk) பயனரால் செய்யப்பட்ட திருத்தம் 2861164 இல்லாது செய்யப்பட்டது அடையாளங்கள்: கைப்பேசியில் செய்யப்பட்ட தொகுப்பு கைப்பேசி வலைத்தளத்தில் செய்யப்பட்ட தொகுப்பு Undo Advanced mobile edit
  • வயலூர் ஊராட்சி 19:43 -212401:4900:25df:ef4a:37c2:86f8:495b:bcd1 பேச்சுவயலூர் ஊராட்சி - திருவள்ளூர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கடம்புத்தூர் அடுத்த வயலூர் ஊராட்சியில் 5 கிராமங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது, 1.வயலூர் 2.மும்முடிக்குப்பம் 3.சூரகாபுரம் 4.மதுரா அகரம் 5.உச்சிமேடு இதில் 2011 மக்கள தொகை கணக்கெடுப்பின் படி வயலூர் கிராமத்தில் 5,6,7 மூன்று வார்டுகளும் மும்முடிக்குப்பத்தில் 1,2, இரண்டு வார்டுகளும் சூரகாபுரத்தில் 3,4,இரண்டு வார்டுகளும் அகரத்தில் 8,9,இரண்டு வார்டுகளும் உள்ளடக்கியுள்ளது மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 2,584 வார்டு 1 வார்டு 1 வாக்காளர்கள் 287 வார அடையாளங்கள்: Visual edit கைப்பேசியில் செய்யப்பட்ட தொகுப்பு கைப்பேசி வலைத்தளத்தில் செய்யப்பட்ட தொகுப்பு
  • வயலூர் ஊராட்சி 19:39 +792401:4900:25df:ef4a:37c2:86f8:495b:bcd1 பேச்சுவயலூர் ஊராட்சி - திருவள்ளூர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கடம்புத்தூர் அடுத்த வயலூர் ஊராட்சியில் 5 கிராமங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது, வயயலலூ 1.வயலூர் 2.மும்முடிக்குப்பம் 3.சூரகாபுரம் 4.மதுரா அகரம் 5.உச்சிமேடு இதில் 2011 மக்கள தொகை கணக்கெடுப்பின் படி வயலூர் கிராமத்தில் 5,6,7 மூன்று வார்டுகளும் மும்முடிக்குப்பத்தில் 1,2, இரண்டு வார்டுகளும் சூரகாபுரத்தில் 3,4,இரண்டு வார்டுகளும் அகரத்தில் 8,9,இரண்டு வார்டுகளும் உள்ளடக்கியுள்ளது மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 2,584 வார்டு 1 வார்டு 1 வாக்காளர்கள் அடையாளங்கள்: Visual edit கைப்பேசியில் செய்யப்பட்ட தொகுப்பு கைப்பேசி வலைத்தளத்தில் செய்யப்பட்ட தொகுப்பு