அதிகம் இணைக்கப்பட்ட பக்கங்கள்

Jump to navigation Jump to search

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 20:21, 28 அக்டோபர் 2020 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

 1. 1 இலிருந்து #50 வரை உள்ள 50 முடிவுகள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

 1. வார்ப்புரு:Yesno‏‎ (1,37,089 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 2. வார்ப்புரு:Welcome‏‎ (1,20,520 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 3. Module:Arguments‏‎ (1,05,915 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 4. வார்ப்புரு:Main other‏‎ (93,053 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 5. Module:Check for unknown parameters‏‎ (89,469 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 6. வார்ப்புரு:Reflist‏‎ (83,984 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 7. Module:Navbar‏‎ (78,857 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 8. Module:No globals‏‎ (62,602 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 9. Module:Yesno‏‎ (59,689 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 10. வார்ப்புரு:Cite web‏‎ (58,581 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 11. வார்ப்புரு:Template other‏‎ (50,857 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 12. Module:Infobox‏‎ (49,217 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 13. வார்ப்புரு:Infobox‏‎ (49,217 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 14. Module:Navbox‏‎ (35,207 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 15. வார்ப்புரு:Navbox‏‎ (34,604 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 16. Module:Message box‏‎ (32,338 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 17. Module:Message box/configuration‏‎ (32,329 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 18. Module:Category handler‏‎ (31,525 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 19. Module:Category handler/config‏‎ (31,155 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 20. Module:Namespace detect/data‏‎ (31,155 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 21. Module:Category handler/blacklist‏‎ (31,155 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 22. Module:Namespace detect/config‏‎ (31,155 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 23. Module:Category handler/shared‏‎ (31,155 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 24. Module:Category handler/data‏‎ (31,155 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 25. Module:InfoboxImage‏‎ (28,698 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 26. வார்ப்புரு:Citation/core‏‎ (25,610 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 27. வார்ப்புரு:Citation/make link‏‎ (25,491 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 28. வார்ப்புரு:Category handler‏‎ (21,888 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 29. வார்ப்புரு:Both‏‎ (21,538 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 30. வார்ப்புரு:நாட்டுக்கொடி/கரு‏‎ (20,725 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 31. வார்ப்புரு:கொடி‏‎ (20,458 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 32. வார்ப்புரு:புதுப்பயனர்‏‎ (19,035 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 33. வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் இந்தியா‏‎ (18,630 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 34. வார்ப்புரு:Flag‏‎ (18,552 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 35. Module:Delink‏‎ (18,445 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 36. வார்ப்புரு:Delink‏‎ (18,444 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 37. Module:Unsubst‏‎ (17,490 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 38. வார்ப்புரு:·‏‎ (15,839 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 39. Module:String‏‎ (15,425 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 40. வார்ப்புரு:Ifempty‏‎ (15,225 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 41. வார்ப்புரு:Fix‏‎ (15,211 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 42. வார்ப்புரு:Fix/category‏‎ (15,194 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 43. Module:Br separated entries‏‎ (15,170 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 44. வார்ப்புரு:Br separated entries‏‎ (15,169 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 45. Module:Side box‏‎ (14,396 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 46. வார்ப்புரு:Side box‏‎ (14,395 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 47. வார்ப்புரு:Cite book‏‎ (13,900 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 48. வார்ப்புரு:MONTHNUMBER‏‎ (13,498 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 49. வார்ப்புரு:MONTHNAME‏‎ (13,470 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 50. வார்ப்புரு:Sec link/text‏‎ (12,946 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MostTranscludedPages" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது