அதிகம் இணைக்கப்பட்ட பக்கங்கள்

Jump to navigation Jump to search

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 18:28, 19 அக்டோபர் 2019 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

 1. 1 இலிருந்து #50 வரை உள்ள 50 முடிவுகள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

 1. வார்ப்புரு:Yesno‏‎ (1,09,867 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 2. வார்ப்புரு:Welcome‏‎ (1,00,461 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 3. Module:Arguments‏‎ (92,972 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 4. வார்ப்புரு:Main other‏‎ (81,694 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 5. Module:Check for unknown parameters‏‎ (78,430 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 6. வார்ப்புரு:Reflist‏‎ (75,669 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 7. Module:Navbar‏‎ (70,996 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 8. Module:Yesno‏‎ (62,094 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 9. வார்ப்புரு:Cite web‏‎ (52,405 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 10. Module:No globals‏‎ (50,612 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 11. வார்ப்புரு:Template other‏‎ (43,847 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 12. Module:Infobox‏‎ (42,315 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 13. வார்ப்புரு:Infobox‏‎ (42,315 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 14. Module:Navbox‏‎ (32,389 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 15. வார்ப்புரு:Navbox‏‎ (32,287 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 16. Module:Category handler‏‎ (31,173 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 17. Module:Category handler/shared‏‎ (30,815 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 18. Module:Category handler/data‏‎ (30,815 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 19. Module:Category handler/config‏‎ (30,815 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 20. Module:Namespace detect/data‏‎ (30,815 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 21. Module:Category handler/blacklist‏‎ (30,815 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 22. Module:Namespace detect/config‏‎ (30,815 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 23. Module:Message box‏‎ (28,341 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 24. Module:Message box/configuration‏‎ (28,333 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 25. Module:Side box‏‎ (24,286 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 26. வார்ப்புரு:Side box‏‎ (24,285 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 27. வார்ப்புரு:Citation/core‏‎ (22,278 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 28. வார்ப்புரு:Citation/make link‏‎ (22,204 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 29. வார்ப்புரு:Category handler‏‎ (22,158 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 30. Module:InfoboxImage‏‎ (21,241 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 31. வார்ப்புரு:Both‏‎ (20,364 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 32. வார்ப்புரு:நாட்டுக்கொடி/கரு‏‎ (20,104 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 33. வார்ப்புரு:கொடி‏‎ (19,837 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 34. வார்ப்புரு:புதுப்பயனர்‏‎ (19,033 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 35. வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் இந்தியா‏‎ (18,504 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 36. வார்ப்புரு:Flag‏‎ (17,994 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 37. Module:Unsubst‏‎ (17,244 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 38. வார்ப்புரு:·‏‎ (15,559 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 39. வார்ப்புரு:Ifempty‏‎ (14,913 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 40. வார்ப்புரு:Fix‏‎ (14,820 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 41. வார்ப்புரு:Fix/category‏‎ (14,783 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 42. வார்ப்புரு:Delink‏‎ (14,330 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 43. Module:Delink‏‎ (14,330 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 44. வார்ப்புரு:MONTHNUMBER‏‎ (12,960 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 45. வார்ப்புரு:MONTHNAME‏‎ (12,929 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 46. வார்ப்புரு:Auto link‏‎ (12,724 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 47. Module:Lok sabha constituency/labels‏‎ (12,696 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 48. Module:Lok sabha constituency‏‎ (12,696 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 49. வார்ப்புரு:இந்திய மக்களவை/QId‏‎ (12,652 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)
 50. வார்ப்புரு:தமிழ்நாடு சட்டமன்றம்/15/தொகுதி/உறுப்பினர்‏‎ (12,652 பக்கங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது)

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MostTranscludedPages" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது