"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
!scope="row"|[[File:Flag of Brazil.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[2020 பிரேசிலில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|பிரேசில்]]
|21,383399,243544
|595596,446122
|20,381404,790701
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid.saude.gov.br/ |title=Painel Coronavírus |publisher= Ministry of Health (Brazil) |language=pt |access-date=2930 September 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite news|
|url=https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/08/25/em-queda-media-movel-e-de-718-mortes-diarias-por-covid-total-de-vitimas-passa-de-576-mil.ghtml |title=Em queda, média móvel é de 718 mortes diárias por Covid; total de vítimas passa de 576 mil |language=pt-br |date=25 August 2021 |work=G1 |access-date=25 August 2021}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the United Kingdom.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Figures for total confirmed cases and total deaths include data from both hospital and nursing home (ESMS: établissements sociaux et médico-sociaux).<ref name="gov-fr"/>
}}|name=|group=}}
|7,002008,393228
|116,615657<!-- DO NOT update France data from JHU CSSE or Worldometer; DO NOT add deaths in EHPAD, they are already included -->
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><!--<ref name="gov-fr">{{#invoke:cite web||title=info coronavirus covid-19|url=https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees|access-date=8 July 2021|work=Gouvernement.fr|language=fr}}</ref>--><ref name="SPF">{{#invoke:cite web||url=https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde|title=COVID-19 : bilan et chiffres clés en France|work=www.santepubliquefrance.fr|language=fr|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Iran.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|120,160
|5,009,673
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{cite news |title=Iran’s COVID-19 death toll exceeds 120,000|url=https://en.irna.ir/news/84488209/Iran-s-COVID-19-death-toll-exceeds-120-000|agency=IRNA|date=29 September 2021|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Argentina.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|126,261
|4,797,967
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web ||url=http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx|title=Coronavirus Colombia |website=Instituto Nacional De Salud |date=29 September 2021 |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Italy.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of the Dominican Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[டொமினிக்கன் குடியரசு]]
|357358,982455
|4,041046
|348349,865169
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://dominicantoday.com/ |title=Homepage |work=Dominican Today |date=2829 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ethiopia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|5,534
|310,707
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covid19.et/covid-19/ |title=Covid-19 |language=am |website=covid19.et |date=29 September 2021 |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Libya.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|4,636
|258,574
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://ncdc.org.ly/Ar/libyan-covid-19-dashboard/|script-title=ar:البوابة الجغرافية لمراقبة انتشار فيروس كورونا في ليبيا|trans-title=The geographical portal to monitor the spread of the corona virus in Libya |language=ar |publisher=National Centre of Disease Control (Libya) |date=28 September 2021|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Lithuania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[லித்துவேனியா]]
|329331,869683
|4,965993
|302303,106288
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://koronastop.lrv.lt/en/ |title=Relevant information about Coronavirus (COVID-19) |publisher=Government of the Republic of Lithuania |date=2930 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://osp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c6bc9659a00449239eb3bde062d23caa |title=COVID-19 ligos apžvalga Lietuvoje |trans-title=COVID-19 disease review in Lithuania |website=gislithuania.maps.arcgis.com |language=lt |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Korea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Slovenia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[சுலோவீனியா]]
|290292,944333
|4,553556
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.rtvslo.si/stevilke/statisticni-pregled-koronavirusa-v-sloveniji/517212 |title=Statistični pregled koronavirusa v Sloveniji|date=29 September 2021|access-date=30 September 2021|trans-title=Statistical review of coronavirus in Slovenia |lang=sl |website=www.rtvslo.si |date=28 September 2021 |access-date=29 September 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ |title=Coronavirus disease COVID-19 |publisher=Ministry of Health (Slovenia) |date=24 May 2021 |access-date=24 May 2021}}</ref>-->
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bahrain.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|2,685
|156,674
|<ref>{{#invoke:cite web | |url=https://coronavirus.al/statistika/ |title=Coronavirus Albania Statistika |publisher=Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit |language=sq |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Kosovo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Estonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[எசுத்தோனியா]]
|155156,469257
|1,351357
|143,316943
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://koroonakaart.ee/en |title=Information about Coronavirus disease COVID-19 |access-date=2930 September 2021 |publisher=Estonian Health Board}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik |access-date=2930 September 2021 |title=Koroonaviiruse andmestik |publisher=Estonian Health Board}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Taliban.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[ஆப்கானித்தான்]]
|155,174191
|7,204206
|124,631733
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://covid.moph-dw.org/#/ |title=Afghanistan Covid-19 Cases |publisher=Ministry of Public Health (Afghanistan) |date=2930 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Mozambique.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[மொசாம்பிக்]]
|150,572662
|1,912915
|146,843966
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.ins.gov.mz/ |title=Início |language=pt |website=covid19.ins.gov.mz |date=2829 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Puerto Rico.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,062
|31,000<!-- Please do not change this unless there is an official up-to-date figure supported by cited sources. -->
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/situation-update-on-coronavirus |title=Situation update on coronavirus [Finland's situation in brief] |publisher=Finnish Institute for Health and Welfare |date=22 September 2021 |access-date=22 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://experience.arcgis.com/experience/92e9bb33fac744c9a084381fc35aa3c7 |title=Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19) |website=experience.arcgis.com|date=29 September 2021|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Montenegro.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Zimbabwe.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சிம்பாப்வே]]
|130,272485
|4,615616
|122,621
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite tweet||user=MoHCCZim|number=14430142217348587601443301549921427459|title=COVID-19 Daily Update|date=2829 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Namibia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|3,494
|122,788
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/photo/?fbid=156683503322658&set=pcb.156683609989314|title=Summary of the national update |publisher=Ministry of Health and Social Services (Namibia) |via=Facebook |date=28 September 2021 |access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ghana.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,150
|122,456
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.ghs.gov.gh/covid19/|title=COVID-19 Updates|publisher=Ghana Health Service|date=24 September 2021|access-date=28 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Uganda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|3,152
|96,083
|<!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.gou.go.ug/ |title=MoH Uganda: COVID-19 Information Portal |website=covid19.gou.go.ug |publisher=Ministry of Health (Uganda) |date=31 July 2021 |access-date=31 July 2021}}</ref><ref>{{cite tweet|author=Ministry of Health- Uganda |user=MinofHealthUG |number= 1443184593549643777|date=29 September 2021 |access-date=29 September 2021 |title=Covid-19 Daily Updates |publisher=Ministry of Health (Uganda)}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cyprus.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Including the [[British Overseas Territories|British Overseas Territory]] of [[அக்ரோத்திரியும் டெகேலியாவும்]].
|Excluding [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] of [[வடக்கு சைப்பிரசு]].}}}}
|118,298421
|553
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.ucy.ac.cy/|title=COVID-19 Spread in Cyprus|website=covid19.ucy.ac.cy|date=2829 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Cambodia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கம்போடியா]]
|111112,673651
|2,302319
|102,222827
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19-map.cdcmoh.gov.kh/|script-title=km:ចំនួនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដសរុប|trans-title=Total number of coronavirus infections|language=km|publisher=Ministry of Health (Cambodia)|date=7 August 2021|access-date=10 August 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.facebook.com/MinistryofHealthofCambodia/photos/a.930887636950343/44362711797452874439569179415487/|script-title=km:ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា|trans-title=Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia|language=km|publisher=Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia|via=Facebook|date=2930 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of El Salvador.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[எல் சால்வடோர்]]
|104,348
|3,222234
|86,851
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gob.sv/|title=SITUACIÓN NACIONAL|language=es |website=covid19.gob.sv|publisher=Ministry of Health (El Salvador)|date=2930 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Australia (converted).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Maldives.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[2020 மாலைத்தீவுகளில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|மாலைத்தீவு]]
|84,579720
|231
|82,769875
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.health.gov.mv/dashboard|title=COVID-19 Statistics Dashboard|publisher=Ministry of Health (Maldives)|date=31 August 2021|access-date=31 August 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet | |number= 14428968879215779841443259284016414729 |title=Coronavirus in Maldives |user=HPA_MV|date=2829 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Jamaica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Senegal.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[செனிகல்]]
|73,757764
|1,855858
|71,694752
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.sante.gouv.sn/Pr%C3%A9sentation/coronavirus-riposte-%C3%A0-l%C3%A9pid%C3%A9mie-tableau-r%C3%A9capitulatif-des-dons-en-esp%C3%A8ces|title=Coronavirus : Riposte à l&#039;épidémie : Tableau Récapitulatif des dons"|language=fr|publisher=Ministry of Health and Social Action (Senegal)|date=2829 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Donetsk People's Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Malawi.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[மலாவி]]
|61,528552
|2,279281
|54,723983
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://covid19.health.gov.mw/ |title=Covid 19 National Information Dashboard |publisher=Ministry of Health and Population (Malawi) |date=2829 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Cote d'Ivoire.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Ivory Coast|Cote d'Ivoire]]
|60,020138
|611621
|57,717849
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.sante.gouv.ci/welcome/actualites/1168|title=COVID -19: point de la situation de la maladie à coronavirus du 02 aout 2021|work=sante.gouv.ci|date=2 August 2021|access-date=11 August 2020}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/photo/?fbid=226290409542638226951702809842&set=a.225743672930645|title=Gouvernement de Côte d'Ivoire|via=Facebook|date=2829 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[திரான்சுனிஸ்திரியா]]{{efn|'''Transnistria'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding cases reported by the [[Republic of Moldova]] as part of the [[Transnistria autonomous territorial unit]].}}}}
|55,499807
|1,338341
|52,252345
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=http://minzdrav.gospmr.org/covid-19 |script-title=ru:Коронавирус: официальная информация по Приднестровью |trans-title=Coronavirus: official information on Transnistria|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Fiji.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Eswatini.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[எசுவாத்தினி]]
|45,870904
|1,216217
|44,025060
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite tweet||number= 14429098038571499521443265611921076227 |title=COVID-19 Update|user=EswatiniGovern1|date=2820 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of French Polynesia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பிரெஞ்சு பொலினீசியா]]
|44,942
|616620
|21,469
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.presidence.pf/actualites/coronavirus/|title=Point de situation sur le Coronavirus|website=presidence.pf|date=2729 September 2021|access-date=2830 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid19.who.int/region/wpro/country/pf|title=French Polynesia: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|website=covid19.who.int|access-date=24 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Madagascar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மடகாசுகர்]]
|43,570597
|958960
|41,283
|<ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.sante.gov.mg/ministere-sante-publique/category/coronavirus/|title=Situation Covid-19|publisher=Ministry of Public Health (Madagascar)|date=20 June 2021|access-date=20 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid19.who.int/region/afro/country/mg|title=Madagascar: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|website=covid19.who.int|access-date=2129 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Suriname.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Sudan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சூடான்]]
|38,245256
|2,900901
|32,054053
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/posts/29942350841827832994895264116765|script-title=ar:التقرير الوبائي التراكمي ليوم الأحد 11 يوليو 2021م|language=ar |via=Facebook |date=2829 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cape Verde.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கேப் வர்டி]]
|37,501535
|336337
|36,560615
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.cv/ |title=Situação Atual |trans-title=Current Situation |language=pt |website=covid19.cv |date=2829 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Malta.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Mauritania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[மூரித்தானியா]]
|35,942989
|773774
|34,484587
|<ref>{{#invoke:cite web||date=18 April 2021|title=Mauritania COVID-19 Situation Report 2021-04-18AR|url=https://www.sante.gov.mr/?fbclid=IwAR1d-wLzt_3TRTjrMf2iDfcGMz8Zb7aQELyiOaCjqU8_j0AomKXefW3emig|publisher=Ministère de la Santé Mauritania}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||date=2829 September 2021 |script-title=ar:حالة اليوم |language=ar |trans-title=Today's Status |url=https://www.facebook.com/MSMauritanie/photos/a.109982187291684/386080319681868386707116285855/|publisher=Ministère de la Santé du Mauritania|via=Facebook}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Syria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Abkhazia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சியார்சியா]].}}}}
|27,610775
|416417
|22,590680
|<ref>{{cite news |title=ОПЕРШТАБ: ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЁН У 131165 ЧЕЛОВЕКAЧЕЛОВЕК|url=https://apsnypress.info/ru/item/47894814-opershtab-diagnoz-covid-19-podtverzhdjon-u-131165-chelovekachelovek|access-date=2830 September 2021 |work=Apsnypress |date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Tanzania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[தன்சானியா]]
|25,674846
|714719
|183
|<ref name="thecitizen">{{#invoke:cite web||url=https://www.thecitizen.co.tz/news/Covid-19--Tanzania-updates-will-resume-after-improvements/1840340-5546520-6p8n9nz/index.html|title=Covid-19: Tanzania updates will resume after improvements at national laboratory|language=fr|work=THECITIZEN |access-date=8 May 2020}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=United Republic of Tanzania: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|url=https://covid19.who.int/region/afro/country/tz|access-date=2021-09-2429|website=covid19.who.int}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Togo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[டோகோ]]
|25,323368
|227228
|22,741908
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://covid19.gouv.tg/ |title=Situation au Togo|trans-title=Situation in Togo |language=fr |website=covid19.gouv.tg |publisher=Government of Togo |date=2829 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Laos.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[லாவோஸ்]]
|23,488846
|1718
|8,687
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.covid19.gov.la/ |title=ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ: ຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19)|trans-title=Task Force to Prevent, Control and Address Outbreaks: New strain of pneumonia (COVID-19) |language=lo |website=covid19.gov.la |publisher=Laos Coronavirus Task Force |date=2930 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.moh.gov.la/index.php/lo-la/2017-11-02-08-34-25/2017-11-25-10-36-28/267-2020-04-02-03-26-32|script-title=lo:ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທັງ 10 ຄົນ|trans-title=Additional details of all 10 Covid-19 infected people|language=lo|website=www.moh.gov.la|access-date=4 April 2020}}</ref>-->
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Benin.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|154
|20,930
|<ref>{{#invoke:cite web | |title=Coronavirus (Covid-19) |url=https://www.gouv.bj/coronavirus/ |access-date=14 September 2021 |publisher=Gouvernement de la République du Bénin |language=fr}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |title=Ministère de la Santé du Bénin |url=https://www.facebook.com/msantebenin/posts/200721785463627 |date=2428 September 2021 |access-date=28 September 2021 |publisher=Ministère de la Santé du Bénin via Facebook |language=fr}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Haiti.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Belize.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பெலீசு]]
|20,295568
|408409
|17,758956
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.facebook.com/Belizehealth/photos/pcb.27805730689077572781264602171937/27805725122411462781264055505325/|title=Belize COVID-19 Cumulative Report |publisher=Ministry of Health and Wellness (Belize) |via=Facebook|date=2829 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Papua New Guinea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பப்புவா நியூ கினி]]
|1920,903221
|229
|18,431449
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.info.gov.pg/ |title=Covid-19 In PNG Statistics |website=covid19.info.gov.pg |publisher=Joint Agency Task Force National Control Centre for COVID-19, Government of Papua New Guinea |date=2829 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Burundi.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[புருண்டி]]
|17,505728
|14
|773
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |title=Burundi: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard |url=https://covid19.who.int/region/afro/country/bi |access-date=2729 September 2021 |website=covid19.who.int}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Tajikistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Curaçao.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[குராசோ]]
|16,428465
|162
|15,836892
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><ref>{{cite news |url=https://www.curacaochronicle.com/post/local/4538-positive-covid-19-cases-11695-death-reportedtested/|title=4538 positive COVID-19 தொற்றுகள்; 1 இறப்பு1695 reportedtested|website=Curacao Chronicle |access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Taiwan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[தைவான்]]{{efn|'''தைவான்'''{{olist|list_style_type=none<!-- list style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes) -->
| Including cases from the [[COVID-19 pandemic on naval ships#ROCS Pan Shi|ROCS ''Pan Shi'']].<!--The claim that Taiwan includes mainland China is not realistic. Do not add again.-->}}}}
|16,216223
|842
|{{Color|grey|No data}}
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{cite web|title=COVID-19 全球即時疫情地圖|url=https://covid-19.nchc.org.tw/dt_005-covidTable_taiwan.php?downloadall=yes&language=en|date=2930 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref><ref>{{cite web|title=新增11例COVID-19確定病例,分別為1例本土及10例境外移入|url=https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/uinfYYZrKS-Z9GWKesNeWw?typeid=9|date=29 September 2021|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Aruba.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[அரூபா]]
|15,448
|166
|15,041
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.arubacovid19.org/ |title=Casonan di Corona Virus na Aruba 28 di September 2021 |language=pap, en |website=www.arubacovid19.org |access-date=28 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Mauritius.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மொரிசியசு]]
|15,391607
|7982
|1,854
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covid19mu.com|title=COVID-19 Updates & News in Mauritius|website=covid19mu.com|publisher=Ministry of Health and Wellness (Mauritius)|date=17 July 2021|access-date=17 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=Mauritius: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|url=https://covid19.who.int/region/afro/country/mu|access-date=2729 September 2021|website=covid19.who.int}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Aruba.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[அரூபா]]
|15,448472
|166
|15,041065
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.arubacovid19.org/ |title=Casonan di Corona Virus na Aruba 2829 di September 2021 |language=pap, en |website=www.arubacovid19.org |access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Andorra.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Lugansk People's Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[இலுகன்சுக் நகரம்|இலுகன்சுக் <br/>மக்களாட்சிக் குடியரசு]]{{efn|name="DNR-LNR"}}
|12,751897
|1,326353
|9,619768
|<ref>{{#invoke:cite news| |script-title=ru:Всего по состоянию на 09:00 2930 сентября|trans-title=Total as of 09:00 September 2930|url=https://mzlnr.su/2021/09/2930/vsego-po-sostoyaniyu-na-0900-2930-sentyabrya/|access-date=2930 September 2021 |work=mzlnr.su |date=2930 September 2021 |language=ru}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Djibouti.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சீபூத்தீ]]
|12,636705
|167
|12,045091
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.facebook.com/minister.sante.dj/photos/a.9837193516669991390385961000334/45240770842978574527568700615362/|title=Communique De Presse COVID-19 |via=Ministere de la Santé de Djibouti on Facebook |date=2829 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Hong Kong.svg|22px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of South Sudan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[தெற்கு சூடான்]]
|11,948981
|128
|10,917
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://moh.gov.ss/daily_updates.php|title=Update on COVID-19 Response |date=2021-09-06|access-date=2021-09-08|publisher=Ministry of Health Republic of South Sudan}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=South Sudan: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|url=https://covid19.who.int/region/afro/country/ss|access-date=2729 September 2021|website=covid19.who.int}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Iceland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|11,398
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.covid.is/tolulegar-upplysingar |title=COVID-19 á Íslandi – Tölfræði |language=is |access-date=29 September 2021 |website=www.covid.is}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Saint Lucia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[செயிண்ட் லூசியா]]<!-- do not change "saint" to "st." please! -->
|11,231459
|201
|9,718
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covid19response.lc/|title=Saint Lucia's COVID-19 Dashboard [Statistics]|publisher=Ministry of Health and Wellness (Saint Lucia)|date=2729 September 2021|access-date=2830 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Central African Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|5,112
|<ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid19.who.int/region/afro/country/cf |title=WHO daily Report |website=www.who.int |access-date=24 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||author=Ministère de la Santé et de la Population|user=MSPCentrafrique|number=1314810300047282177|date=10 October 2020|title=Communiqué de Presse}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Saint Lucia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[செயிண்ட் லூசியா]]<!-- do not change "saint" to "st." please! -->
|11,231
|186
|8,874
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covid19response.lc/|title=Saint Lucia's COVID-19 Dashboard [Statistics]|publisher=Ministry of Health and Wellness (Saint Lucia)|date=27 September 2021|access-date=28 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Jersey.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Barbados.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பார்படோசு]]
|78,981180
|69
|6,819
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://gisbarbados.gov.bb/blog/covid-19-update-217199-new-cases-1858-death-1093in-isolation/|title=COVID-19 Update: 217199 New Cases, 1858 Death, 1,093In Isolation|publisher=Barbados GIS|date=2829 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Isle of Man.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of FLNKS.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[நியூ கலிடோனியா]]
|7,176428
|114119
|58
|<ref>{{#invoke:cite web||title=Info coronavirus Covid-19|url=https://gouv.nc/coronavirus|access-date=2930 September 2021|website=gouv.nc|language=fr}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Brunei.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|4,722
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite press release|url=http://www.moh.gov.bn/Lists/Latest%20news/NewDispForm.aspx?ID=867&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Emoh%2Egov%2Ebn%2FLists%2FLatest%2520news%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x0104009A3003A09F8D6E42981D262E322516A2|title=One new import case COVID-19 reported today, 07 May 2021|publisher=Ministry of Health (Brunei)|date=7 May 2021|access-date=7 May 2021|format=PDF}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.moh.gov.bn/Lists/Latest%20news/|title=Latest News|publisher=Ministry of Health (Brunei)|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the United States Virgin Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள்]]
|6,679721
|71
|6,405472
||<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covid19usvi.com/|title=COVID-19|publisher=USVI Department of Health|access-date=2729 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.vi.gov/governor-bryan-ends-beach-curfew-eases-covid-19-restrictions-for-restaurants/|title=Governor Bryan Ends Beach Curfew, Eases COVID-19 Restrictions for Restaurants|publisher=Government of the United States Virgin Islands|access-date=29 April 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Eritrea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|6,629
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |title=Announcement from the Ministry of Health |url=https://shabait.com/2021/09/29/announcement-from-the-ministry-of-health-288/|access-date=2021-09-29|publisher=Eritrea Ministry Of Information}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the United States Virgin Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள்]]
|6,679
|70
|6,405
||<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covid19usvi.com/|title=COVID-19|publisher=USVI Department of Health|access-date=27 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.vi.gov/governor-bryan-ends-beach-curfew-eases-covid-19-restrictions-for-restaurants/|title=Governor Bryan Ends Beach Curfew, Eases COVID-19 Restrictions for Restaurants|publisher=Government of the United States Virgin Islands|access-date=29 April 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Somaliland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சோமாலிலாந்து]]{{efn|'''Somaliland'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Cases from this [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] are not counted by [[சோமாலியா]].}}}}
|6,475558
|413417
|4,725738
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/SomalilandMoHD/photos/a.103392227837994/394996928677521395594251951122/|publisher=Ministry Of Health Development Somaliland (MoHD)|title=Warbixinta Maalinlaha Jamhuriyadda Somaliland ee Covid-19|access-date=2829 September 2021|website=Ministry Of Health Development Somaliland (MoHD) via Facebook|language=so}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://somalilandcovid19.com/|publisher=Ministry Of Health Development Somaliland (MoHD)|title=Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka JSL|access-date=29 May 2021|website=Somaliland COVID-19|language=so}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Sierra Leone.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Niger.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[நைஜர்]]
|56,996008
|201
|5,750754
|<!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://coronavirus.ne/|title=Situation du coronavirus|website=coronavirus.ne|date=22 February 2021|access-date=3 March 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.sante.gouvne.org/coronna-covid-19/|title=Press release from the Minister of Public Health|date=2021-04-29|access-date=2021-05-01|publisher=Niger Ministry of Public Health}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/MinSanteNiger/photos/a.114090640239554/398322698483012398972448418037|title=Communiqué du 2829/09/2021|lang=fr|via=Ministère de la Santé du Niger on Facebook|date=2829 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Ossetia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[தெற்கு ஒசேத்தியா]]{{efn|name="South Ossetia"|'''South Ossetia'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Cases from this [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] are not counted by [[சியார்சியா]].}}}}
|5,908962
|60+
|5,033091
|<ref>{{#invoke:cite news| |script-title=ru:ЗаКоронавирус суткивыявлен вза Южной Осетии выявилисутки еще 41у больного54 коронавирусомжителей -Южной ЮгосетпотребнадзорОсетии|language=ru |trans-title=
AnotherCoronavirus 41was patientsdetected within coronavirusanother detected54 inresidents of South Ossetia in 24 hours -a Yugosetpotrebnadzorday|url=https://cominf.org/node/11665389981166539016|work=RES|date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Liberia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,31,636

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3290350" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி