"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
| On 16 March 2021, the Ministry of Internal Affairs did not report the number of recoveries because of "work on the data centralization platform". The number of recoveries is as of 15 March.<ref>{{Cite web|url=https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-16-martie-ora-13-00/ |title=Informare COVID-19, Grupul de Comunicare Strategică, 16 martie, ora 13.00|website=mai.gov.ro|language=ro|date=16 March 2021|access-date=17 March 2021}}</ref>
}}}}-->
|1,065066,254111
|28,903966
|1,011013,693666
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{cite web |url=https://www.mai.gov.ro/category/comunicate-de-presa/|title=Comunicate de presă|trans-title=Press release|publisher=Ministry of Internal Affairs (Romania)|language=ro-RO|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Belgium (civil).svg <!-- Not the official flag of Belgium, but see talk page for objections to using the state flag as the default. -->|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Malaysia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மலேசியா]]
|436440,944677
|1,657683
|398401,723934
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=http://covid-19.moh.gov.my/terkini|title=Terkini Harian|trans-title=Daily updates|publisher=[[மலேசிய சுகாதார அமைச்சு]]|language=ms|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Saudi Arabia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Slovakia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சிலோவாக்கியா]]
|385,395475
|1112,990019
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>
[https://www.rtvs.sk/koronavirus Aktuálne o koronavíruse na Slovensku] ''www.rtvs.sk''</ref>--><!--rtvs (Radio and Television of Slovakia) is a public broadcasting service owned by the Slovak government--><ref>{{cite web|url=https://korona.gov.sk/en/coronavirus-covid-19-in-the-slovak-republic-in-numbers/|title=Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic in numbers|website=korona.gov.sk|publisher=National Health Information Center|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Belarus.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சியார்சியா]]{{efn|'''Georgia'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding the [[List of states with limited recognition|''de facto states'']] of [[தெற்கு ஒசேத்தியா]].}}}}
|320321,830919
|4,263281
|299300,500989
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://stopcov.ge/en|title=StopCOV.ge|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Tunisia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Kosovo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கொசோவோ]]
|106,192345
|2,202203
|97,057384
|<ref>{{cite web|url=https://www.koha.net/tag/covid-19/|title=Covid-19|language=sq|website=[[Koha Ditore]]|date=79 May 2021|access-date=79 May 2021}}</ref><!--<ref>{{cite web|url=https://kosova.health/en|title=COVID19 Kosova|language=sq|publisher=Ministry of Health (Kosovo)|access-date=23 August 2020}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Montenegro.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Malta.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மால்ட்டா]]
|30,438447
|417
|29,774805
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><!-- Do not change this citation! --><ref>{{Cite web |url=https://www.facebook.com/sahhagovmt/posts/334706808247869335441514841065|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021|title=Official COVID-19 figures |publisher=Ministry of Health (Malta)}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Excluding the cases from ''டயமண்ட் பிரின்சசு'' cruise ship which are classified as "on an international conveyance". Ten cases, including one fatality recorded by the Australian government.
}}}}
|29,906923
|910
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<ref>{{cite web|title=Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers|url=https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers|website=Australian Government Department of Health|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Angola.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|4,654
|75
|4,439444
|<ref>{{cite web|url=https://www.covid19response.lc/|title=SAINT LUCIA'S COVID-19 DASHBOARD [STATISTICS]|publisher=Ministry of Health and Wellness (Saint Lucia)|date=78 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Lugansk People's Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Vietnam.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[வியட்நாம்]]
|3,230245
|35
|2,602
|<!--Please do not replace this source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://ncov.moh.gov.vn/|title=Trang Tin Về Dịch Bệnh Viêm Đường Hô Hấp Cấp Covid-19|trans-title=Covid-19 Acute Respiratory Disease News Page|language=vi|publisher=[[Ministry of Health (Vietnam)]]|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the United States Virgin Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Liechtenstein.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[லீக்கின்ஸ்டைன்]]
|2,967970
|58
|2,858
|<ref>{{Cite web|url=https://www.regierung.li/coronavirus|title=Ministerium für Gesellschaft|language=de|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Artsakh.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,516
|<ref>{{cite web|url=https://www.facebook.com/openbaarlichaamBonaire/photos/pcb.988327968369609/989537634915309/|title=Numbers Bonaire COVID-19|via=Openbaar Lichaam Bonaire on Facebook|date=8 May 2021|access-date=9 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Laos.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[லாவோஸ்]]
|1,233302
|01
|232
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://www.covid19.gov.la/|title=ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ: ຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19)|trans-title=Task Force to Prevent, Control and Address Outbreaks: New strain of pneumonia (COVID-19)|language=lo|website=covid19.gov.la|publisher=Laos Coronavirus Task Force|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref><!--<ref>{{cite web|url=https://www.moh.gov.la/index.php/lo-la/2017-11-02-08-34-25/2017-11-25-10-36-28/267-2020-04-02-03-26-32|script-title=lo:ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທັງ 10 ຄົນ|trans-title=Additional details of all 10 Covid-19 infected people|language=lo|website=www.moh.gov.la|access-date=3 April 2020}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Mauritius.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,123
|<ref>{{cite web|url=https://www.covid19mu.com|title=COVID-19 Updates & News in Mauritius|website=covid19mu.com|publisher=Ministry of Health and Wellness (Mauritius)|date=9 May 2021|access-date=9 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Laos.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[லாவோஸ்]]
|1,233
|0
|150
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://www.covid19.gov.la/|title=ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ: ຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19)|trans-title=Task Force to Prevent, Control and Address Outbreaks: New strain of pneumonia (COVID-19)|language=lo|website=covid19.gov.la|publisher=Laos Coronavirus Task Force|date=8 May 2021|access-date=8 May 2021}}</ref><!--<ref>{{cite web|url=https://www.moh.gov.la/index.php/lo-la/2017-11-02-08-34-25/2017-11-25-10-36-28/267-2020-04-02-03-26-32|script-title=lo:ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທັງ 10 ຄົນ|trans-title=Additional details of all 10 Covid-19 infected people|language=lo|website=www.moh.gov.la|access-date=3 April 2020}}</ref>-->
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Antigua and Barbuda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Fiji.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பிஜி]]
|136139
|3
|9698
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=http://www.health.gov.fj|title=COVID-19 Updates|publisher=[[Ministry of Health and Medical Services (Fiji)|Ministry of Health and Medical Services]]|date=89 May 2021|access-date=89 May 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Cruise ship side view.svg|23x15px|alt=|link=]]
1,24,653

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3144807" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி