"வார்ப்புரு:Northern railway line, Sri Lanka" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
1,646 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  8 மாதங்களுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
சி (Replace BSicon(s): WBRÜCKE→hKRZWae)
 
{{routemap
{| {{Railway line header}}
{{BS-header|title=[[வடக்குத் தொடருந்துப் பாதை (இலங்கை)|<span style="color:white;">வடக்குப்வடக்குத் பாதைதடம்</span>]]|Northern railway line, Sri Lanka}}
|navbar=Northern railway line, Sri Lanka
{{BS-table}}
|map=
{{BS|KBHFa||[[காங்கேசன்துறை தொடருந்து நிலையம்|காங்கேசன்துறை]]}}
{{BS|HST||KBHFa~~[[மாவிட்டபுரம்காங்கேசன்துறை தொடருந்து நிலையம்|மாவிட்டபுரம்காங்கேசன்துறை]]}}
{{BS|HST||~~[[தெல்லிப்பழைமாவிட்டபுரம் தொடருந்து நிலையம்|தெல்லிப்பழைமாவிட்டபுரம்]]}}
{{BS|HST||~~[[மல்லாகம்தெல்லிப்பழை தொடருந்து நிலையம்|மல்லாகம்தெல்லிப்பழை]]}}
{{BS|HST||~~[[சுன்னாகம்மல்லாகம் தொடருந்து நிலையம்|சுன்னாகம்மல்லாகம்]]}}
{{BS|HST||~~[[இணுவில்சுன்னாகம் தொடருந்து நிலையம்|இணுவில்சுன்னாகம்]]}}
{{BS|HST||~~[[கோண்டாவில்இணுவில் தொடருந்து நிலையம்|கோண்டாவில்இணுவில்]]}}
{{BS|HST||~~[[கொக்குவில்கோண்டாவில் தொடருந்து நிலையம்|கொக்குவில்கோண்டாவில்]]}}
{{BS|BHF||HST~~[[யாழ்ப்பாணம்கொக்குவில் தொடருந்து நிலையம்|யாழ்ப்பாணம்கொக்குவில்]]}}
{{BS|HST||BHF~~[[புங்கங்குளம்யாழ்ப்பாணம் தொடருந்து நிலையம்|புங்கங்குளம்யாழ்ப்பாணம்]]}}
{{BS|HST||~~[[நாவற்குழிபுங்கங்குளம் தொடருந்து நிலையம்|நாவற்குழிபுங்கங்குளம்]]}}
{{BS|hKRZWae||''[[உப்பாறு கடல் நீரேரி]]''}}
hKRZWae~~''[[உப்பாறுக் கடற்காயல்]]''
{{BS|HST||[[நாவற்குழி தொடருந்து நிலையம்|நாவற்குழி]]}}
{{BS|HST||~~[[தச்சன்தோப்புநாவற்குழி தொடருந்து நிலையம்|தச்சன்தோப்புநாவற்குழி]]}}
{{BS|BHF||HST~~[[சாவகச்சேரிதச்சன்தோப்பு தொடருந்து நிலையம்|சாவகச்சேரிதச்சன்தோப்பு]]}}
{{BS|KBHFa||BHF~~[[காங்கேசன்துறைசாவகச்சேரி தொடருந்து நிலையம்|காங்கேசன்துறைசாவகச்சேரி]]}}
{{BS|HST||~~[[மாவிட்டபுரம்சங்கத்தானை தொடருந்து நிலையம்|மாவிட்டபுரம்சங்கத்தானை]]}}
{{BS|HST||~~[[தெல்லிப்பழைமீசாலை தொடருந்து நிலையம்|தெல்லிப்பழைமீசாலை]]}}
{{BS|HST||BHF~~[[மல்லாகம்கொடிகாமம் தொடருந்து நிலையம்|மல்லாகம்கொடிகாமம்]]}}
{{BS|HST||~~[[சுன்னாகம்மிருசுவில் தொடருந்து நிலையம்|சுன்னாகம்மிருசுவில்]]}}
{{BS|HST||~~[[இணுவில்எழுதுமட்டுவாள் தொடருந்து நிலையம்|இணுவில்எழுதுமட்டுவாள்]]}}
{{BS|HST||~~[[கோண்டாவில்பளை தொடருந்து நிலையம்|கோண்டாவில்பளை]]}}
{{BS|HST||~~[[கொக்குவில்ஆனையிறவு தொடருந்து நிலையம்|கொக்குவில்ஆனையிறவு]]}}
{{BS|hKRZWae||~~''[[உப்பாறுசுண்டிக்குளம் கடல் நீரேரி]]''}}
{{BS|BHF||[[யாழ்ப்பாணம் தொடருந்து நிலையம்|யாழ்ப்பாணம்]]}}
{{BS|HST||~~[[புங்கங்குளம்பரந்தன் தொடருந்து நிலையம்|புங்கங்குளம்பரந்தன்]]}}
{{BS|BHF||~~[[யாழ்ப்பாணம்கிளிநொச்சி தொடருந்து நிலையம்|யாழ்ப்பாணம்கிளிநொச்சி]]}}
{{BS|hKRZWae||''[[உப்பாறு குடா]]''}}
{{BS|HST||~~[[நாவற்குழிமுறிகண்டிக் கோவில் தொடருந்து நிலையம்|நாவற்குழிமுறிகண்டிக் கோவில்]]}}
{{BS|HST||~~[[தச்சன்தோப்புமுறிகண்டி தொடருந்து நிலையம்|தச்சன்தோப்புமுறிகண்டி]]}}
{{BS|BHF||HST~~[[சாவகச்சேரிமாங்குளம் தொடருந்து நிலையம்|சாவகச்சேரிமாங்குளம்]]}}
{{BS|HST||~~[[சங்கத்தானைபுளியங்குளம் தொடருந்து நிலையம்|சங்கத்தானைபுளியங்குளம்]]}}
{{BS|HST||~~[[மீசாலைஓமந்தை தொடருந்து நிலையம்|மீசாலைஓமந்தை]]}}
{{BS|BHF||HST~~[[கொடிகாமம்தாண்டிக்குளம் தொடருந்து நிலையம்|கொடிகாமம்தாண்டிக்குளம்]]}}
{{BS|HST||BHF~~[[மிருசுவில்வவுனியா தொடருந்து நிலையம்|மிருசுவில்வவுனியா]]}}
{{BS|HST||~~[[எழுதுமட்டுவாள்ஈரப்பெரியகுளம் தொடருந்து நிலையம்|எழுதுமட்டுவாள்ஈரப்பெரியகுளம்]]}}
{{BS|HST||~~[[பளைபுணாவை தொடருந்து நிலையம்|பளைபுணாவை]]}}
CONTg\STR\~~''[[மன்னார் தொடருந்துப் பாதை]] [[தலைமன்னார்|தலைமன்னாருக்கு]]''
{{BS|HST||[[ஆனையிறவு தொடருந்து நிலையம்|ஆனையிறவு]]}}
{{BS3|STRl|\ABZg+r|||\~~''மதவாச்சி சந்தி''}}
{{BS|hKRZWae||''[[சுண்டிக்குளம் கடல் நீரேரி]]''}}
{{BS|HST||~~[[பரந்தன்மதவாச்சி தொடருந்து நிலையம்|பரந்தன்மதவாச்சி]]}}
{{BS|BHF||HST~~[[கிளிநொச்சிமெதகமை தொடருந்து நிலையம்|கிளிநொச்சிமெதகமை]]}}
{{BS|HST||~~[[முறிகண்டி கோயில்பரசங்கவேவா தொடருந்து நிலையம்|முறிகண்டி கோயில்பரசங்கவேவா]]}}
{{BS|HST||~~[[முறிகண்டிசாலியபுர தொடருந்து நிலையம்|முறிகண்டிசாலியபுரம்]]}}
{{BS|HST||\STR\KBHFa~~[[மாங்குளம்மிகிந்தளை தொடருந்து நிலையம்|மாங்குளம்மிகிந்தளை]]}}
\ABZg+l\STRr~~ ~~ ~~''கிளைத் தடம் [[மிகிந்தளை]]க்கு''
{{BS|HST||[[புளியங்குளம் தொடருந்து நிலையம்|புளியங்குளம்]]}}
{{BS|HST||BHF~~[[ஓமந்தைமிகிந்தளை சந்தி தொடருந்து நிலையம்|ஓமந்தைமிகிந்தளை சந்தி]]}}
{{BS|HST||BHF~~[[தாண்டிக்குளம்அனுராதபுரம் தொடருந்து நிலையம்|தாண்டிக்குளம்அனுராதபுரம்]]}}
{{BS|BHF||HST~~[[வவுனியாஅனுராதபுரம் புதிய நகர் தொடருந்து நிலையம்|வவுனியாஅனுராதபுரம் புதிய நகர்]]}}
{{BS3|WASSERq|\hKRZWae|\WASSERq||~~''[[அருவி ஆறு]]''}}
{{BS|HST||[[ஈரற்பெரியகுளம் தொடருந்து நிலையம்|ஈரற்பெரியகுளம்]]}}
{{BS|HST||~~[[புணாவைசிராவஸ்திபுரம் தொடருந்து நிலையம்|புணாவைசிராவஸ்திபுரம்]]}}
{{BS|HST||~~[[ஆனையிறவுதலாவை தொடருந்து நிலையம்|ஆனையிறவுதலாவை]]}}
{{BS3|CONTg|STR|||''[[மன்னார் தொடருந்துப் பாதை|மன்னர் பாதை]]<br>தலைமன்னார் நோக்கி''}}
{{BS|HST||~~[[புளியங்குளம்தம்புத்தேகமை தொடருந்து நிலையம்|புளியங்குளம்தம்புத்தேகமை]]}}
{{BS3|STRl|ABZg+r|||''மதவாச்சி சந்தி''}}
{{BS|HST||~~[[மதவாச்சிசேனரத்கமை தொடருந்து நிலையம்|மதவாச்சிசேனரத்கமை]]}}
{{BS|HST||~~[[பரசங்கவேவாகல்கமுவை தொடருந்து நிலையம்|பரசங்கவேவாகல்கமுவை]]}}
{{BS|HST||~~[[சாலியபுரம்அம்பான்பொலை தொடருந்து நிலையம்|சாலியபுரம்அம்பான்பொலை]]}}
{{BS|HST||~~[[சேனரத்கமைஇரந்தெனிகமை தொடருந்து நிலையம்|சேனரத்கமைஇரந்தெனிகமை]]}}
{{BS3||STR|KBHFa||[[மிகிந்தளைதொடருந்து நிலையம்|மிகிந்தளை]]}}
{{BS|HST||~~[[நாயிலியமாகோ தொடருந்து நிலையம்|நாயிலியமாகோ]]}}
{{BS3||ABZg+l|STRr|||''மிகிந்தளை நோக்கி''}}
{{BS3||\STR|\CONTg|||~~ ~~ ~~''[[மட்டக்களப்பு தொடருந்துப் பாதை|மட்டக்களப்புப் பாதைவழித்தடம்]] [[மட்டக்களப்பு புகையிரத நிலையம்|மட்டக்களப்புமட்டக்களப்பிற்கு]] நோக்கி''}}
{{BS|BHF||[[அனுராதபுரம் தொடருந்து நிலையம்|அனுராதபுரம்]]}}
{{BS3||\ABZg+l|\STRr|||~~ ~~ ~~''மாகோ சந்தி''}}
{{BS|HST||[[அனுராதபுரம் புதிய நகரம் தொடருந்து நிலையம்|அனுராதபுரம் புதிய நகரம்]]}}
HST~~[[திம்பிரியாகெதர தொடருந்து நிலையம்|திம்பிரியாகெதர]]
{{BS3|WASSERq|hKRZWae|WASSERq||''[[அருவி ஆறு]]''}}
{{BS|HST||~~[[சிராவஸ்திபுரம்நாகொல்லாகமை தொடருந்து நிலையம்|சிராவஸ்திபுரம்நாகொல்லாகமை]]}}
{{BS|HST||~~[[தலாவைஇரியாலை தொடருந்து நிலையம்|தலாவைஇரியாலை]]}}
{{BS|HST||~~[[தம்புத்தேகமைகணேவத்தை தொடருந்து நிலையம்|தம்புத்தேகமைகணேவத்தை]]}}
WASSERq\hKRZWae\WASSERq~~''[[தெதரு ஆறு]]''
{{BS|HST||[[சேனரத்கமை தொடருந்து நிலையம்|சேனரத்கமை]]}}
{{BS|HST||~~[[கல்கமுவைவெல்லாவை தொடருந்து நிலையம்|கல்கமுவைவெல்லாவை]]}}
{{BS|HST||~~[[அம்பன்பொலைமுத்தெட்டுகலை தொடருந்து நிலையம்|அம்பன்பொலைமுத்தெட்டுகலை]]}}
{{BS|HST||BHF~~[[ரந்தெனிகமைகுருணாகலை தொடருந்து நிலையம்|ரந்தெனிகமைகுருணாகலை]]}}
{{BS|HST||~~[[மாகோநையிலியா தொடருந்து நிலையம்|மாகோநையிலியா]]}}
{{BS|HST||~~[[கணேவத்தைபொத்துகெர தொடருந்து நிலையம்|கணேவத்தைபொத்துகெர]]}}
{{BS3||STR|CONTg|||''[[மட்டக்களப்பு தொடருந்துப் பாதை|மட்டக்களப்புப் பாதை]] [[மட்டக்களப்பு புகையிரத நிலையம்|மட்டக்களப்பு]] நோக்கி''}}
{{BS|HST||~~[[பொத்துஹெரதளவெத்தகெதர தொடருந்து நிலையம்|பொத்துஜெரதளவெத்தகெதர]]}}
{{BS3||ABZg+l|STRr|||''மாகோ சந்தி''}}
{{BS|HST||~~[[நாகொல்லாகமைகிரம்பே தொடருந்து நிலையம்|நாகொல்லாகமைகிரம்பே]]}}
{{BS3||\STR|\CONTg||~~''[[பதுளை]] நோக்கிக்கு''}}
{{BS|HST||[[கணேவத்தை தொடருந்து நிலையம்|கணேவத்தை]]}}
{{BS|HST||\STRl\ABZg+r~~''[[வெல்லாவைபொல்காவலை தொடருந்து நிலையம்|வெல்லாவைபொல்காவலை சந்தி]]}}''
{{BS|HST||\\CONTf~~''[[முத்தெட்டுகலைகோட்டை தொடருந்து நிலையம்|முத்தெட்டுகலைகொழும்பு கோட்டை]]}}க்கு''
{{BS|BHF||}}<noinclude>[[குருணாகலைபகுப்பு:இலங்கை தொடருந்து நிலையம்போக்குவரத்து|குருணாகலைவார்ப்புரு]]}}</noinclude>
{{BS|HST||[[நாயிலிய தொடருந்து நிலையம்|நாயிலிய]]}}
{{BS|HST||[[பொத்துஹெர தொடருந்து நிலையம்|பொத்துஜெர]]}}
{{BS|HST||[[தளவத்தகெதர தொடருந்து நிலையம்|தளவத்தகெதர]]}}
{{BS|HST||[[கிராம்பே தொடருந்து நிலையம்|கிராம்பே]]}}
{{BS3||STR|CONTg||''[[பதுளை]] நோக்கி''}}
{{BS3||STRl|ABZg+r||''பொல்காவளை சந்தி''}}
{{BS3|||CONTf||''[[கோட்டை தொடருந்து நிலையம்|கொழும்பு கோட்டை]] நோக்கி''}}
|}
|}
 
<noinclude>[[பகுப்பு:இலங்கை தொடருந்து போக்குவரத்து|வார்ப்புரு]]</noinclude>
1,16,925

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3049108" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி