"ஆப்பிரிக்காவின் பெரு நதிகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
1,788 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  1 ஆண்டிற்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
("ஆப்பிரிக்காவின் பெரு நத..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
அடையாளம்: 2017 source edit
 
அடையாளம்: 2017 source edit
{{short description|Series of lakes in the Rift Valley}}
ஆப்பிரிக்காவின் பெரு நதிகள் (ஸ்வாஹிலி மொழியில் - மாஸிவா மாக்கு) என்பது வரிசையாக நதிகள் இணைந்து கிழக்கு ஆப்பிரிக்க பிளவு பகுதியில் காணப்படும் பிளவு பள்ளத்தாக்கு நதிகளின் ஒரு பாகத்தை உருவாக்குகிறது. இவற்றுள் பரப்பில் உலகின் மூன்றாவது பெரிய நன்னீர் ஏரியான விக்டோரியா ஏரி, ஆழத்திலும் கன அளவிலும் உலகின் இரண்டாவது பெரிய நன்னீர் ஏரியான டான்ஜானிகா ஏரி, பரப்பளவில் உலகின் எட்டாவது பெரிய நன்னீர் ஏரியான மாலாவி முதலியன அடங்கும். இவற்றின் மொத்த கன அளவு 31,000 கி. மீ ³ (1700 மில்லி கன அடி) ஆகும், இது பைக்கால் ஏரி அல்லது வட அமெரிக்க பெரு ஏரிகளை விட அதிகம் ஆகு‌ம். இது நமது கோளின் மேற்பரப்பில் உறையாத நீரின் 25% ஆகும். ஆப்பிரிக்காவின் பெரும் பிளவு ஏரிகள் முந்தைய அல்லது பழைய கால சுற்று சூழலின் தாயகமாகும். உலகின் மொத்த மீன் இனங்களில் 10% இங்கு வசிக்கின்றன.
{{About|the lakes in Africa|other uses of the term "Great Lakes"|Great Lakes (disambiguation)}}
புருண்டி, காங்கோ சனநாயக குடியரசு, கென்யா, மாலவி, ருவாண்டா, டான்செனியா மற்றும் உகண்டா போன்ற நாடுகள் ஆப்பிரிக்க பெரு ஏரி பகுதியில் உள்ளன.
{{refimprove|date=February 2015}}
பொருள் அடக்கம்
[[File:African_Great_Lakes.svg|thumb|The African Great Lakes system, in blue.]]
● 1.ஏரிகள் மற்றும் வடிநிலங்கள்
[[File:MapGreatRiftValley.png|thumb|Map of larger region including the [[East African Rift]] and the entire so-called [[Great Rift Valley]]]]
*1.1வெண் நைல் நதியில் கலக்கும் வடிகால் பகுதி
[[File:GreatLakesAfrica.jpg|thumb|right|Satellite view of the African Great Lakes region and its coastline.]]
'''ஆப்பிரிக்காவின் பெரு நதிகள்''' (ஸ்வாஹிலி மொழியில் - மாஸிவா மாக்கு) ({{lang-sw|Maziwa Makuu}})என்பது வரிசையாக நதிகள் இணைந்து கிழக்கு ஆப்பிரிக்க பிளவு பகுதியில் காணப்படும் பிளவு பள்ளத்தாக்கு நதிகளின் ஒரு பாகத்தை உருவாக்குகிறது. இவற்றுள் பரப்பில் உலகின் மூன்றாவது பெரிய நன்னீர் ஏரியான விக்டோரியா ஏரி, ஆழத்திலும் கன அளவிலும் உலகின் இரண்டாவது பெரிய நன்னீர் ஏரியான டான்ஜானிகா ஏரி, பரப்பளவில் உலகின் எட்டாவது பெரிய நன்னீர் ஏரியான மாலாவி முதலியன அடங்கும்.{{cite web|url=http://www.zambiatourism.com/travel/places/tanganyi.htm|title=~ZAMBIA~|publisher=www.zambiatourism.com|accessdate=2008-03-14}} இவற்றின் மொத்த கன அளவு 31,000 கி. மீ ³ (1700 மில்லி கன அடி) ஆகும், இது பைக்கால் ஏரி அல்லது வட அமெரிக்க பெரு ஏரிகளை விட அதிகம் ஆகு‌ம். இது நமது கோளின் மேற்பரப்பில் உறையாத நீரின் 25% ஆகும். ஆப்பிரிக்காவின் பெரும் பிளவு ஏரிகள் முந்தைய அல்லது பழைய கால சுற்று சூழலின் தாயகமாகும். உலகின் மொத்த மீன் இனங்களில் 10% இங்கு வசிக்கின்றன.
புருண்டி, காங்கோ சனநாயக குடியரசு, கென்யா, மாலவி, ருவாண்டா, டான்செனியா மற்றும் உகண்டா போன்ற நாடுகள் ஆப்பிரிக்க பெரு ஏரி பகுதியில் உள்ளன.<ref name="Idnotgalr">{{cite web|url=http://www.gorillatrekk.com|title=International Documentation Network on the Great African Lakes Region|publisher=Princeton University Library|accessdate=22 November 2013}}</ref>
 
== பொருள் அடக்கம் ==
● 1.ஏரிகள் மற்றும் வடிநிலங்கள்
*1.1வெண் நைல் நதியில் கலக்கும் வடிகால் பகுதி
* 1.2.காங்கோ ஆற்றில் கலக்கும் வடிகால் பகுதி
*1.3.ஷைர் ஆற்றின் வழியாக ஸாம்பெஸியில் கலக்கும் வடிகால் பகுதி
● 10.கு‌றி‌ப்பு
● 11.மேற்கோள்கள்
 
== ஏரிகள் மற்றும் வடிநிலங்கள் ==
கீழ் கண்ட பகுதிகள்ஆப்பிரிக்க பெரு ஏரி பகுதியில் காணப்படும் வடிநில பகுதிகளின் குழுவாக பிரிக்கப்பட்ட பட்டியலில் காணப்படுகிறது. ஆப்பிரிக்க பெரு ஏரி பகுதியில் காணப்படும் ஏரிகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட பட்டியலுக்கும் வித்தியாசம் உள்ளது. ஒரு வேளை பிளவு பள்ளத்தாக்கின் க்யாகோ போன்ற சிறு நதிகள் குறிப்பாக அவைகள் வடிநிலத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தால் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
 
=== வெண் நைல் நதியில் கலக்கும் வடிகால் பகுதிகள் ===
● விக்டோரியா நதி
● ஆல்பர்ட் நதி
● எட்வர்டு நதி
 
=== காங்கோ நதியில் கலக்கும் வடிகால் பகுதிகள். ===
● டாங்கணியாகோ நதி
● கிவு நதி
 
==== ஷைர் ஆற்றின் வழியாக ஸாம்பெஸியில் கலக்கும் வடிகால் பகுதி ====
● மால்வி நதி
எண்டோர்ஹெயிக் வடிநிலம் (வரம்புக்கு உட்பட்ட பகுதி - தன்னில் வந்து சேரும் நீரை வெளியில் மற்ற நீர் தேக்கங்களுக்கு பாய விடாது)
● டர்கானோ நதி
== ஆப்பிரிக்க பெரு ஏரி பகுதி: ==
ஆப்பிரிக்க பெரு ஏரி பகுதியானது அதன் பெரும் ஏரியைச் சுற்றி அமைந்துள்ள நகரங்களால் ஆன பகுதியைக் குறிக்கும். இது புருண்டி, காங்கோ சனநாயக குடியரசு, கென்யா, மாலவி,ருவாண்டா டான்செனியா மற்றும் உகண்டா போன்ற நாடுகள் அமைந்ததாகும்.
பாண்டு ஸ்வாஹிலி மொழியே இங்கு அதிகம் பேசப்படுகிறது.<ref name="Shema">{{cite web|last=Shema|first=Rutagengwa Claude|title=Great Lakes Region of Africa – Burundi|url=http://www.author-me.com/nonfiction/greatlakesregion-burundi.htm|publisher=Regional Coordinator Great Lakes Peace Initiative (GLPI)|accessdate=22 November 2013}} மேலும் இம் மொழி இங்கு காணப்படும் நான்கு நாடுகளுக்கு தேசிய மொழி மற்றும் ஆட்சி மொழியாக உள்ளது. டான்செனியா, கென்யா,உகண்டா, ருவாண்டா மற்றும் காங்கோ சனநாயக குடியரசு நாடுகளில் இம் மொழி பேசப்படுகிறது.
அதிகப் படியான மக்கள் தொகை பெருக்கம் 107 மில்லியன் மக்கள் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் தேவைக்கு அதிகமான வேளாண்மை இவற்றால் இப்பகுதி சிறு சிறு நாடுகளாக கட்டமைககப்பட்டு உள்ளது. இவற்றில் மிகவும் வலிமை வாய்ந்த நாடுகள் ஆவன முடியாட்சி நடைபெறும் புகாண்டோ, புனியாரோ, ருவாண்டா மற்றும் புருண்டி ஆகும். வழக்கத்திற்கு மாறாக துணை சகாரா ஆப்பிரிக்காவில் பாரம்பரிய எல்லைகள் எல்லாம் காலனி ஆதிக்கத்தின் கீழ் பராமரிக்கப் பட்டு வருகிறது. காலனி ஆதிக்கத்திற்கு விருப்பமாய் இல்லாத முடியரசுகள் எல்லாம் உருவாக்க பட்ட தேசிய எல்லைகள் மூலம் பிரிக்கப்பட்டு உள்ளது அல்லது குறைந்த அளவு ஐரோப்பிய தாக்கம் உள்ளதாக கருதப்படும் நாடுகள் மீது காலனிகளுக்கு பிரியமான நாடுகள் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன.
நைல் நதியின் தேடப்படும் மூலமாக இப்பகுதி உள்ளதால் ஐரோப்பியர்களின் ஆர்வத்தை தூண்டுவதாக இருந்து வந்துள்ளது. இங்கு வந்த ஐரோப்பியர்கள் கிறித்துவ சமய பரப்பும் குழுவினர் ஆகு‌ம் அவர்களால் அங்குள்ள மக்களை மாற்ற முடியவில்லை ஆனால் பின்னாட்களில் காலனி ஆதிக்கத்திற்கு வழி வகுத்தது. இவர்களின் வெளி உலகோடு கூடிய அதிகப் படியான தொடர்பு இங்குள்ள மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் தொற்று நோய்கள் வந்தன. {{cite web|title=Great Lakes Region News|url=http://unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&skip=10&cid=49aea93a7d&comid=4a3374b86&keywords=greatlakes&searchin=title&display=10&sort=relevance|website=UNHCR|accessdate=22 October 2015}}
352

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2889595" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி