"ஐக்கிய இராச்சியம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
119 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  1 ஆண்டிற்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
(Vinojcute007 (Talk) பயனரால் செய்யப்பட்ட திருத்தம் 2546318 இல்லாது செய்யப்பட்டது)
{{refimprove}}
{{தகவற்சட்டம் நாடு
 
|native_name =பெரிய பிரித்தானியா மற்றும் வட அயர்லாந்தின் ஐக்கிய இராச்சியம்<sup>1</sup>
<!-- START INFOBOX -->
|common_name = ஐக்கிய இராச்சியத்தின்
{{தகவற்சட்டம் நாடு|
|image_flag = Flag of the United Kingdom.svg
native_name =பெரிய பிரித்தானியா மற்றும் வட அயர்லாந்தின் ஐக்கிய இராச்சியம்<sup>1</sup> |
|image_coat =Royal Coat of Arms of the United Kingdom.svg
common_name = ஐக்கிய இராச்சியத்தின் |
|image_map = LocationUnitedKingdom.png
image_flag = Flag of the United Kingdom.svg |
|national_motto =[[w:en:Dieu et mon droit|டியு எட் மொன் டிரொயிட்]]<br />[[பிரெஞ்சு மொழி|பிரெஞ்சு]]: கடவுளும் எனது உரிமையும்<sup>3</sup>
image_coat =Royal Coat of Arms of the United Kingdom.svg|
|national_anthem = [[w:en:God Save the Queen|கடவுள் அரசியை காப்பாராக]]<sup>4</sup><!-- Please do not change this without reading the 'symbols' section-->
image_map = LocationUnitedKingdom.png |
|official_languages = இல்லை<sup>5</sup>
national_motto =[[w:en:Dieu et mon droit|டியு எட் மொன் டிரொயிட்]]<br />[[பிரெஞ்சு மொழி|பிரெஞ்சு]]: கடவுளும் எனது உரிமையும்<sup>3</sup> |
|capital = [[இலண்டன்]]
national_anthem = [[w:en:God Save the Queen|கடவுள் அரசியை காப்பாராக]]<sup>4</sup><!-- Please do not change this without reading the 'symbols' section-->|
|latd=51|latm=30|latNS=N|longd=0|longm=7|longEW=W
official_languages = இல்லை<sup>5</sup> |
capital|largest_city = [[இலண்டன்]] |
|government_type = [[அரசியலமைப்புச்சட்ட முடியாட்சி]]
latd=51|latm=30|latNS=N|longd=0|longm=7|longEW=W|
|leader_title1 = [[பிரித்தானிய முடியாட்சி|அரசி]]
largest_city = [[இலண்டன்]]|
|leader_title2 = [[ஐக்கிய இராச்சியத்தின் பிரதம அமைச்சர்|பிரதம அமைச்சர்]]
government_type = [[அரசியலமைப்புச்சட்ட முடியாட்சி]] |
|leader_name1 = [[ஐக்கிய இராச்சியத்தின் இரண்டாம் எலிசபெத்|எலிசபெத் II]]
leader_title1 = [[பிரித்தானிய முடியாட்சி|அரசி]]|
|leader_name2 = [[தெரசா மே]]
leader_title2 = [[ஐக்கிய இராச்சியத்தின் பிரதம அமைச்சர்|பிரதம அமைச்சர்]]|
|sovereignty_type = [[History of the United Kingdom|Formation]]
leader_name1 = [[ஐக்கிய இராச்சியத்தின் இரண்டாம் எலிசபெத்|எலிசபெத் II]] |
|established_event1 = [[Union of the Crowns|Dynastic union]]
leader_name2 = [[தெரசா மே]|
|established_date1 = [[மார்ச் 24]], [[1603]]
sovereignty_type = [[History of the United Kingdom|Formation]] |
|established_event2 = [[ஒன்றியச் சட்டம் 1800|நிறுவப்பட்டது]]
established_event1 = [[Union of the Crowns|Dynastic union]] |
established_date1|established_date2 = [[மார்ச்ஜனவரி 241]], [[16031801]] |
|established_event3 = [[Anglo-Irish Treaty|Redefinition]]
established_event2 = [[ஒன்றியச் சட்டம் 1800|நிறுவப்பட்டது]] |
established_date2|established_date3 = [[ஜனவரிஏப்ரல் 112]], [[18011922]] |
|accessionEUdate = [[ஜனவரி 1]] [[1973]]
established_event3 = [[Anglo-Irish Treaty|Redefinition]] |
|area_rank = 79வது
established_date3 = [[ஏப்ரல் 12]], [[1922]] |
|area_km2 = 244820
accessionEUdate = [[ஜனவரி 1]] [[1973]]|
|area_sq_mi= 94526 <!-- Do not remove per [[WP:MOSNUM]] -->
area_rank = 79வது |
|percent_water = 1.34%
area_km2 = 244820 |
|population_estimate_year = 2005
area_sq_mi= 94526 <!-- Do not remove per [[WP:MOSNUM]] -->|
|population_estimate = 60,209,500 <sup>6</sup>
percent_water = 1.34% |
|population_estimate_rank = 21வது
population_estimate_year = 2005 |
|population_census = 58,789,194
population_estimate = 60,209,500 <sup>6</sup>|
|population_census_year = 2001
population_estimate_rank = 21வது |
|population_density = 243
population_census = 58,789,194 |
|population_densitymi² =629 <!-- Do not remove per [[WP:MOSNUM]] -->
population_census_year = 2001 |
|population_density_rank = 48வது
population_density = 243 |
|GDP_PPP_year = 2005
population_densitymi² =629 <!-- Do not remove per [[WP:MOSNUM]] -->|
|GDP_PPP = $1.833 டிரில்லியன்<!--IMF-->
population_density_rank = 48வது |
|GDP_PPP_rank = 6th
GDP_PPP_year = 2005 |
|GDP_PPP_per_capita = $30,470
GDP_PPP = $1.833 டிரில்லியன்<!--IMF--> |
|GDP_PPP_per_capita_rank = 18வது
GDP_PPP_rank = 6th |
|HDI_year=2003
GDP_PPP_per_capita = $30,470 |
|HDI=0.939
GDP_PPP_per_capita_rank = 18வது |
|HDI_rank=15வது
HDI_year=2003 |
|HDI_category=<font color="#009900">உயர்</font>
HDI=0.939 |
|currency = [[பவுண்ட் ஸ்டேர்லிங்|பிரித்தானிய பவுண்ட்]] (£)
HDI_rank=15வது |
|currency_code = GBP
HDI_category=<font color="#009900">உயர்</font> |
|country_code = GBR
currency = [[பவுண்ட் ஸ்டேர்லிங்|பிரித்தானிய பவுண்ட்]] (£) |
|time_zone = கீறின்விச் சீர்தர நேரம்
currency_code = GBP |
|utc_offset = +0
country_code = GBR |
time_zone|time_zone_DST = கீறின்விச்பிரித்தானிய சீர்தரகோடை நேரம் |
utc_offset|utc_offset_DST = +01 |
|cctld= .uk<sup>7</sup>
time_zone_DST = பிரித்தானிய கோடை நேரம் |
|calling_code = 44
utc_offset_DST = +1 |
|footnotes =<sup>1</sup>ஐக்கிய இராச்சியத்தில் வேறு சில மொழிகளும் சட்டரீதியான [[autochthonous language|autochthonous]] [[பிரதேச மொழிகள்|(பிரதேச) மொழிகளாக]], [[பிரதேச அல்லது சிறுபான்மை மொழிகளுக்கான ஐரோபியப் பட்டயத்தின்]]கீழ் அதிகாரபூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வொன்றிலும், ஐக்கிய இராச்சியத்தின் அதிகாரபூர்வப் பெயர்கள் பின்வருமாறு:
cctld= .uk<sup>7</sup> |
calling_code = 44 |
footnotes =<sup>1</sup>ஐக்கிய இராச்சியத்தில் வேறு சில மொழிகளும் சட்டரீதியான [[autochthonous language|autochthonous]] [[பிரதேச மொழிகள்|(பிரதேச) மொழிகளாக]], [[பிரதேச அல்லது சிறுபான்மை மொழிகளுக்கான ஐரோபியப் பட்டயத்தின்]]கீழ் அதிகாரபூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வொன்றிலும், ஐக்கிய இராச்சியத்தின் அதிகாரபூர்வப் பெயர்கள் பின்வருமாறு:
* [[வெல்ஷ் மொழி|வெல்ஷ்]]: ''Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon''
* <small>[[ஸ்கொட்டிஷ் கயேலிக் மொழி|ஸ்கொட்டிஷ் கயேலிக்]]: ''An Rìoghachd Aonaichte na Breatainn Mhòr agus Eirinn a Tuath''
* <small>[[கோர்னிஷ் மொழி|கோர்னிஷ்]]: ''An Rywvaneth Unys a Vreten Veur hag Iwerdhon Glédh''
* <small>[[ஸ்கொட்ஸ் மொழி|Lowland ஸ்கொட்ஸ்]]: ''Unitit Kinrick o Great Breetain an Northren Ireland''
<small><sup>2</sup>அதிகாரபூர்வமற்ற.<br /><sup>3</sup> The Royal motto in Scotland is ''Nemo Me Impune Lacessit'' ([[இலத்தீன் மொழி|இலத்தீன்]]: "No-one harms me with impunity").<br /><sup>4</sup> அதிகாரபூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதேச மொழிகள்:<br />[[வேல்ஸ்|வேல்ஸில்]]: [[வெல்ஷ் மொழி|வெல்ஷ்]]; மற்றும் [[கொட்லாந்து|ஸ்காட்லாந்தில்]]: [[ஸ்காட்டிய கயேலிக் மொழி|ஸ்காட்டிஷ் கயேலிக்]] 2004 சட்டப்படி <br /><sup>5</sup> ''பெரிய பிரித்தானியா மற்றும் அயர்லாந்தின் ஐக்கிய இராச்சியம்'' உருவானதிலிருந்து. 1927 ல் இப்பெயர் ''பெரிய பிரித்தானியா மற்றும் வட அயர்லாந்தின் ஐக்கிய இராச்சியம்'' என மாற்றம் பெற்றது.<br /><sup>6</sup> ஐக்கிய இராச்சிய [[தேசிய புள்ளியியல் பணிமனை]]யினால் வெளியிடப்பட்ட அதிகாரபூர்வக் கணிப்பீடு. ஏப்ரல் 2005 நிலைவரப்படி, ஜூலை 2004க்குரிய கணிப்பீடு இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. <br /><sup>7</sup> [[ISO 3166-1]] is [[Great Britain|GB]].}}
}}
<!-- END INFOBOX -->
 
'''ஐக்கிய இராச்சியம்''' (''United Kingdom'', பெரிய பிரித்தானியா மற்றும் வடக்கு அயர்லாந்தின் ஐக்கிய இராச்சியம்), [[மேற்கு]] [[ஐரோப்பா]]வில் உள்ள ஒரு நாடாகும். அது [[பொதுநலவாய நாடுகள்]], [[ஜி8]], [[ஐரோப்பிய ஒன்றியம்]] மற்றும் [[நேட்டோ]] ஆகியவற்றின் ஓர் அங்கமாகும். பொதுவாக ''ஐக்கிய இராச்சியம்'' என்றோ ''UK'' அல்லது ''பிரித்தானியா'' (Britain) என்றோ (தவறுதலாக) '''பெரிய பிரித்தானியா''' என்றோ அழைக்கப்படும் ஐக்கிய இராச்சியமானது மொத்தமாக நான்கு பாகங்களைக் கொண்டது. இவற்றில் மூன்று — பண்டைய நாடுகளான [[இங்கிலாந்து]], [[வேல்ஸ்]] மற்றும் [[ஸ்காட்லாந்து]] ஆகியவை — [[பெரிய பிரித்தானியா|பெரிய பிரித்தானியத்]] தீவில் உள்ளன. நான்காவது பாகமான, [[அயர்லாந்து]] தீவிலுள்ள [[வடக்கு அயர்லாந்து]], ஐக்கிய இராச்சியத்தின் ஒரு மாகாணமாகக் கருதப்படுகிறது. வடக்கு அயர்லாந்துக்கும் [[அயர்லாந்துக் குடியரசு]]க்கும் நடுவிலுள்ள எல்லையானது ஐக்கிய இராச்சியத்தின் ஒரே சர்வதேச நில எல்லையாகும். ஐ. இ. உலகெங்கும் பற்பல [[பிரித்தானிய கடல்கடந்த மண்டலங்கள்|கடல் கடந்த நிலப்பரப்புகளையும்]] கொண்டுள்ளது; பற்பல சார்பு நாடுகளுடன் உறவுகளையும் கொண்டுள்ளது.
[[படிமம்:Shakespeare.jpg|thumb|[[வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர்]]<br />([[1564]]–[[1616]])]]
 
உலகிலேயே மிகவும் புகழ் வாய்ந்த பல்கலைக் கழகங்களில் இரண்டை ஐக்கிய இராச்சியம் கொண்டுள்ளது. அவை [[கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம்]] மற்றும் [[ஒக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம்]] ஆகியவை. இவ்விரண்டும் பல விஞ்ஞானிகளையும் பொறியாளர்களையும் உருவாக்கியவை. சில உதாரணங்கள்: சர் [[ஐசக் நியூட்டன்]], [[சார்ல்ஸ் டார்வின்]], [[மைக்கேல் பரடே]], [[பால் டிரக்]] மற்றும் [[ஐசம்பார்ட் கிங்டம் ப்ரூனெல்]] ஆகியோர். பல கண்டுபிடிப்புகள் இந்நாட்டில் நடந்துள்ளன. அவற்றில் சில: [[நீராவி இயந்திரம்]], [[உந்துபொறி]] (''locomotive''), [[3-பீஸ் சூட்]], [[தடுப்பு ஊசி]], [[ஈயப் படிகம்]], [[தொலைக்காட்சி]] [[வானொலி]], [[தொலைப்பேசி]], [[நீர்மூழ்கி]], [[ஹோவர்கிராஃப்ட்]], [[உள் எரி பொறி|உட் தகன இயந்திரம்]] (''internal combustion engine'') மற்றும் [[ஜெட் இயந்திரம்]] ஆகியன.
 
பலதரப்பட்ட விளையாட்டுக்களும் ஐக்கிய இராச்சியத்திலேயே உருவாகின. உதாரணம், [[கால்பந்து]], [[கோல்ஃப்]], [[கிரிக்கெட்]], [[குத்துச் சண்டை]], [[ரக்பி கால்பந்து]], [[பில்லியர்ட்ஸ்]] மற்றும் அமெரிக்காவில் அதிகமாக விளையாடப்படும் [[பேஸ்பால்|பேஸ்பாலின்]] முன்னோடியான [[ரௌண்டர்ஸ்]] எனும் விளையாட்டு. இங்கிலாந்து [[உலக கால்பந்துக் கோப்பை 1966]] மற்றும் [[2003 ரக்பி ஒன்றிய உலகக் கோப்பை]] ஆகியவற்றை வென்றுள்ளது. [[விம்பிள்டன் கோப்பை]] எனும் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி, தெற்கு [[இலண்டன்|இலண்டனிலுள்ள]] [[விம்பிள்டன், லண்டன்|விம்பிள்டனில்]] ஒவ்வொரு வருடமும் கோடை காலத்தில் நடைபெறும் ஒரு உலகப் புகழ் வாய்ந்த நிகழ்ச்சியாகும்.
1,14,101

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2601827" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி