"அப்பாசியக் கலீபகம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
2,848 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  3 ஆண்டுகளுக்கு முன்
பிரிவினைவாதிகள் - அரச வம்சங்கள் - பின்னவர்கள்
(அரச வம்சங்கள்)
அடையாளம்: 2017 source edit
(பிரிவினைவாதிகள் - அரச வம்சங்கள் - பின்னவர்கள்)
 
== பிரிவினைவாதிகள் - அரச வம்சங்கள் - பின்னவர்கள் ==
அப்பாசியக் கலீபகம் மற்ற கலீபகங்களிலிருந்து மாறுபட்டது. இது மற்ற கலீபகங்கங்களைப் போன்று மாறாத எல்லைகளையும், இஸ்லாம் போன்ற பரிமாணங்களையும் பெற்றிருக்கவில்லை. குறிப்பாக, அப்பாசியக் கலீபகத்தின் மேற்குப் பகுதியில், பல சிறிய கலீபகங்கங்கள் இருந்தன. அவை அப்பாசியக் கலீபகத்துடன் ஒற்றுமையாகவும் சமாதானமாகவும் இருந்தன.{{sfn|Hoiberg|2010|p=10}} தங்கள் பொது புவியியல் இருப்பிட அமைப்பின் அடிபடையில் அப்பாசியக் கலீபகத்திலிருந்து பிரிந்து வளர்ந்த இஸ்லாமிய வாரிசுகளின் பட்டியல்
==Separatist dynasties and their successors==
* பெரும்பாலும் குறிப்பிட்ட பேரரசின் ஆட்சிக் காலத்தில் மற்றொரு பேரரசின் ஆட்சிக் காலம் போது மேற்பொருந்தும் வகையில் உள்ளன. இந்நிலையில் ஒரு வேலையாள் அல்லது அடிமை கிளர்ந்தெழுந்து ஆட்சியைக் கைப்பற்றி தன்னுடைய ஆட்சியை நிறுவுகிறார்.
The Abbasid Caliphate differed from others in that it did not have the same borders and extent as Islam. Particularly, in the west of the Caliphate, there were multiple smaller caliphates that existed in relative peace with them.{{sfn|Hoiberg|2010|p=10}} This list represents the succession of Islamic dynasties that emerged from the fractured Abbasid empire by their general geographic location. Dynasties often overlap, where a vassal emir revolted from and later conquered his lord. Gaps appear during periods of contest where the dominating power was unclear. Except for the [[Fatimid Caliphate]] in Egypt, recognizing a Shi'ite succession through [[Ali]], and the Andalusian Caliphates of the [[Caliphate of Córdoba|Umayyads]] and [[Almohad Caliphate|Almohads]], every Muslim dynasty at least acknowledged the nominal suzerainty of the Abbasids as Caliph and Commander of the Faithful.
* போட்டிக் காலகட்டங்களில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் சக்தி தெளிவற்றதாக இருப்பின் அவை இடைவெளிகளால் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.
* Northwest Africa: [[Idrisid dynasty|Idrisids]] (788–974) → [[Almoravid dynasty|Almoravids]] (1040–1147) → [[Almohad]]s (1120–1269)
 
* [[Ifriqiya]] (modern Tunisia, eastern Algeria & Western Libya): [[Aghlabids]] (800–909 CE) → [[Fatimid]]s of Egypt (909–973 CE) → [[Zirids]] (973–1148) → [[Almohads]] (1148–1229) → [[Hafsids]] (1229–1574)
* வடமேற்கு ஆப்பிரிக்கா: இத்ரிசிட்கள் (Idrisids) (788-974) → அல்மொரோவிட்கள் (Almoravids) (1040-1147) → அல்மொஹாதிகள் (Almohads) (1120-1269)
* Egypt and Palestine: [[Tulunids]] (868–905 CE) → [[Ikhshidid dynasty|Ikhshidids]] (935–969) → [[Fatimid Caliphate]] (909–1171) → [[Ayyubid dynasty]] (1171–1250) → [[Mamluk Sultanate (Cairo)|Mamluks]] (1250–1517)
* இஃப்ரிகியா (Ifriqiya) [நவீன துனிசியா (Tunisia), கிழக்கு அல்ஜீரியா (Algeria), மற்றும் மேற்கு லிபியா (Libya)]: அக்லாபிட்கள் (Aghlabids) (800–909 CE) → எகிப்தின் (Egypt) ஃபாதிமித்கள் (Fatimid)s of (909–973 CE) →சிரிட்கள் (Zirids) (973–1148) → அல்மொஹாதிகள் (Almohads) (1148–1229) →ஹஃப்சித்கள் (Hafsids) (1229–1574)
* [[Al-Jazira, Mesopotamia|Al-Jazira]] (modern Syria & Northern Iraq): [[Hamdanid dynasty|Hamdanids]] (890–1004 CE) → [[Marwanids]] (990–1085) and [[Uqaylids]] (990–1096) → [[Seljuks]] (1034–1194) → [[Mongol Empire]] and the [[Ilkhanate]] (1231–1335)
* எகிப்து மற்றும் பாலஸ்தீனம்: துல்யூனிட்கள் (Tulunids) (868-905 CE) → இக்‌ஷிடிட்கள் (Ikhshidids) (935-969) → ஃபாத்திமிட் கலிஃபாக்கள் (Fatimid Caliphate) (909-1171) → அய்யூபித் (Ayyubid) வம்சம் (1171-1250) → மாம்லுக்கள் (Mamluks) (1250-1517)
* Southwest Iran: [[Buyid dynasty|Buyids]] (934–1055) → [[Seljuks]] (1034–1194) → [[Mongol Empire]]
* அல்-ஜசீரா (Al-Jazira) (நவீன சிரியா மற்றும் வடக்கு ஈராக்): ஹாம்தானிகள் (Hamdanids) (890-1004 CE) → மார்வானித்கள் ( Marwanids) (990-1085) மற்றும் உக்காயிலித்கள் (Uqaylids) (990-1096) → செல்ஜக்குகள் (Seljuks) (1034-1194) → மங்கோலியா பேரரசு மற்றும் இல்கனாதே (Ilkhanate) (1231-1335)
* [[Greater Khorasan|Khorasan]] (modern Iran, Afghanistan and [[Turkmenistan]]): [[Tahirid dynasty|Tahirids]] (821 -873) → [[Saffarid dynasty|Saffarids]] (873–903) → [[Samanids]] (903–995) → [[Ghaznavids]] (995–1038) → [[Seljuks]] (1038–1194) → [[Ghurid dynasty|Ghurids]] (1011–1215) → [[Khwarazmian dynasty|Khwarazmians]] (1077–1231) → [[Mongol Empire]] & the [[Ilkhanate]] (1231–1335)
* தென்மேற்கு ஈரானில்: பையிடுகள் (Buyids) (934-1055) → செல்ஜக்குகள் (1034-1194) → மங்கோலியா பேரரசு
* [[Transoxiana]] (modern [[Central Asia]]): [[Samanids]] (819–999) → [[Karakhanids]] (840–1212) → [[Khwarazmian dynasty|Khwarazmians]] (1077–1231) → [[Mongol Empire]] and the [[Chagatai Khanate]] (1225–1687)
* கொராசான் (Khorasan) (நவீன ஈரான் (Iran), ஆப்கானிஸ்தான் (Afghanistan) மற்றும் துர்க்மெனிஸ்தான்(Turkmenistan): தாஹிரித்கள் (Tahirids) (821 -873) → சாஃபிரித்கள் (Saffarids) (873-903) → சாமானியர்கள் (Samanids) (903-995) → கஸ்னவித்கள் (Ghaznavids) (995-1038) → செல்ஜக்குகள் (1038-1194) → குரித்கள் (Ghurids) (1011-1215) ) → க்வாராரஸ்மியன்கள் (Khwarazmians) (1077-1231) → மங்கோலியா பேரரசு மற்றும் இல்கனாதே(1231-1335)
* டிரான்ஸாக்சியானா (Transoxiana) [நவீன மத்திய ஆசியா (Asia)]: சாமானியர்கள் (819–999) →கரகானித்கள் (Karakhanids) (840–1212) →க்வாராரஸ்மியன்கள் (1077–1231) →மங்கோலியா பேரரசு மற்றும் சகட்டை கானாதே (Chagatai Khanate) (1225–1687)
 
== குறிப்புகள் ==
1,438

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2408072" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி