"வார்ப்புரு:Northern railway line, Sri Lanka" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
3,993 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  6 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
{| {{Railway line header}}
{{BS-header|[[வடக்குத் தொடருந்துப் பாதை (இலங்கை)|<fontspan colorstyle="color:white;">வடக்குப் பாதை, இலங்கை</fontspan>]]|இலங்கைNorthern வடக்குrailway தொடருந்துப்line, பாதை|||Sri Lanka}}
{{BS-table}}
{{BS|exKBHFaKBHFa||[[காங்கேசன்துறை தொடருந்து நிலையம்|காங்கேசன்துறை]]}}
{{BS|exHSTHST||[[மாவிட்டபுரம் தொடருந்து நிலையம்|மாவிட்டபுரம்]]}}
{{BS|exHSTHST||[[தெல்லிப்பழை தொடருந்து நிலையம்|தெல்லிப்பளைதெல்லிப்பழை]]}}
{{BS|exHSTHST||[[மல்லாகம் தொடருந்து நிலையம்|மல்லாகம்]]}}
{{BS|exHSTHST||[[சுன்னாகம் தொடருந்து நிலையம்|சுன்னாகம்]]}}
{{BS|exHSTHST||[[இணுவில் தொடருந்து நிலையம்|இணுவில்]]}}
{{BS|exHSTHST||[[கோண்டாவில் தொடருந்து நிலையம்|கோண்டாவில்]]}}
{{BS|exHSTHST||[[கொக்குவில் தொடருந்து நிலையம்|கொக்குவில்]]}}
{{BS|exBHFBHF||[[யாழ்ப்பாணம் தொடருந்து நிலையம்|யாழ்ப்பாணம்]]}}
{{BS|exHSTHST||[[புங்கன்குளம்புங்கங்குளம் தொடருந்து நிலையம்|புங்கன்குளம்புங்கங்குளம்]]}}
{{BS|exWBRÜCKEWBRÜCKE||''[[உப்பாறு குடா]]''}}
{{BS|exHSTHST||[[நாவற்குளிநாவற்குழி தொடருந்து நிலையம்|நாவற்குளிநாவற்குழி]]}}
{{BS|exHSTHST||[[தச்சன்தோப்பு தொடருந்து நிலையம்|தச்சன்தோப்பு]]}}
{{BS|exBHFBHF||[[சாவகச்சேரி தொடருந்து நிலையம்|சாவகச்சேரி]]}}
{{BS|exHSTKBHFa||[[சங்கத்தானைகாங்கேசன்துறை தொடருந்து நிலையம்|சங்கத்தானைகாங்கேசன்துறை]]}}
{{BS|exHSTHST||[[மீசாலைமாவிட்டபுரம் தொடருந்து நிலையம்|மீசாலைமாவிட்டபுரம்]]}}
{{BS|exBHFHST||[[கொடிகாமம்தெல்லிப்பழை தொடருந்து நிலையம்|கொடிகாமம்தெல்லிப்பழை]]}}
{{BS|exHSTHST||[[மிருசுவில்மல்லாகம் தொடருந்து நிலையம்|மிருசுவில்மல்லாகம்]]}}
{{BS|exHSTHST||[[எழுதுமட்டுவாள்சுன்னாகம் தொடருந்து நிலையம்|எழுதுமட்டுவாள்சுன்னாகம்]]}}
{{BS|HST||[[இணுவில் தொடருந்து நிலையம்|இணுவில்]]}}
{{BS|HST||[[கோண்டாவில் தொடருந்து நிலையம்|கோண்டாவில்]]}}
{{BS|HST||[[கொக்குவில் தொடருந்து நிலையம்|கொக்குவில்]]}}
{{BS|BHF||[[யாழ்ப்பாணம் தொடருந்து நிலையம்|யாழ்ப்பாணம்]]}}
{{BS|HST||[[புங்கங்குளம் தொடருந்து நிலையம்|புங்கங்குளம்]]}}
{{BS|WBRÜCKE||''[[உப்பாறு குடா]]''}}
{{BS|HST||[[நாவற்குழி தொடருந்து நிலையம்|நாவற்குழி]]}}
{{BS|HST||[[தச்சன்தோப்பு தொடருந்து நிலையம்|தச்சன்தோப்பு]]}}
{{BS|BHF||[[சாவகச்சேரி தொடருந்து நிலையம்|சாவகச்சேரி]]}}
{{BS|HST||[[சங்கத்தானை தொடருந்து நிலையம்|சங்கத்தானை]]}}
{{BS|HST||[[மீசாலை தொடருந்து நிலையம்|மீசாலை]]}}
{{BS|BHF||[[கொடிகாமம் தொடருந்து நிலையம்|கொடிகாமம்]]}}
{{BS|HST||[[மிருசுவில் தொடருந்து நிலையம்|மிருசுவில்]]}}
{{BS|HST||[[எழுதுமட்டுவாள் தொடருந்து நிலையம்|எழுதுமட்டுவாள்]]}}
{{BS|HST||[[பளை தொடருந்து நிலையம்|பளை]]}}
{{BS|HST||[[யானை இறவுயானையிறவு தொடருந்து நிலையம்|யானை இறவுயானையிறவு]]}}
{{BS|WBRÜCKE||''[[சுண்டிக்குளம் தொடுவாய்கடல் நீரேரி]]''}}
{{BS|HST||[[பரந்தன் தொடருந்து நிலையம்|பரந்தன்]]}}
{{BS|BHF||[[கிளிநொச்சி தொடருந்து நிலையம்|கிளிநொச்சிKilinochchi]]}}
{{BS|HST||[[முறிகண்டி கோயில் தொடருந்து நிலையம்|முறிகண்டி கோயில்]]}}
{{BS|HST||[[முறிகண்டி தொடருந்து நிலையம்|முறிகண்டி]]}}
{{BS|HST||[[தாண்டிக்குளம் தொடருந்து நிலையம்|தாண்டிக்குளம்]]}}
{{BS|BHF||[[வவுனியா தொடருந்து நிலையம்|வவுனியா]]}}
{{BS|HST||[[ஈரப்பெரியகுளம்ஈரற்பெரியகுளம் தொடருந்து நிலையம்|ஈரப்பெரியகுளம்ஈரற்பெரியகுளம்]]}}
{{BS|HST||[[புணாவை தொடருந்து நிலையம்|புணாவை]]}}
{{BS3|exCONTgCONTg|STR|||''[[மன்னார் தொடருந்துப் பாதை|மன்னார்மன்னர் பாதை]]<br>தலைமன்னார் நோக்கி''}}
{{BS3|exSTRlfSTRlf|eABZlgABZlg|||''மதவாச்சி சந்தி''}}
{{BS|HST||[[மதவாச்சி தொடருந்து நிலையம்|மதவாச்சி]]}}
{{BS3BS||STR|KBHFaHST||[[மிகிந்தலைபரசங்கவேவா தொடருந்து நிலையம்|மிகிந்தலைபரசங்கவேவா]]}}
{{BS|HST||[[சாலியபுரம் தொடருந்து நிலையம்|சாலியபுரம்]]}}
{{BS3||ABZrg|STRrf|||''மிகிந்தலை வழி''}}
{{BSBS3|BHF|STR|KBHFa||[[அநுராதபுரம் தொடருந்துமிகிந்தளைதொடருந்து நிலையம்|அனுராதபுரம்மிகிந்தளை]]}}
{{BS3||ABZrg|STRrf|||''மிகிந்தளை நோக்கி''}}
{{BS3|WASSERq|WBRÜCKE|WASSERq||''[[மல்வத்து ஆறு]]''}}
{{BS|BHF||[[அனுராதபுரம் தொடருந்து நிலையம்|அனுராதபுரம்]]}}
{{BS|HST||[[அனுராதபுரம் புதிய நகரம் தொடருந்து நிலையம்|அனுராதபுரம் புதிய நகரம்]]}}
{{BS3|WASSERq|WBRÜCKE|WASSERq||''[[மல்வத்துஅருவி ஆறு]]''}}
{{BS|HST||[[சிராவஸ்திபுரம் தொடருந்து நிலையம்|சிராவஸ்திபுரம்]]}}
{{BS|HST||[[தலாவை தொடருந்து நிலையம்|தலாவை]]}}
{{BS|HST||[[தம்புத்தேகமை தொடருந்து நிலையம்|தம்புத்தேகமை]]}}
{{BS|HST||[[சேனரத்கமை தொடருந்து நிலையம்|சேனரத்கமை]]}}
{{BS|HST||[[கல்கமுவை தொடருந்து நிலையம்|கல்கமுவை]]}}
{{BS|HST||[[அம்பன்பொலை தொடருந்து நிலையம்|அம்பன்பொலை]]}}
{{BS|HST||[[ரந்தெனிகமை தொடருந்து நிலையம்|ரந்தெனிகமை]]}}
{{BS|HST||[[மாகோ தொடருந்து நிலையம்|மாகோ]]}}
{{BS3||STR|CONTu|||''[[மட்டக்களப்பு தொடருந்துதொடருந்துப் நிலையம்பாதை|மட்டக்களப்புமட்டக்களப்புப் பாதை]]க்கான [[மட்டக்களப்பு தொடருந்துப்புகையிரத பாதைநிலையம்|மட்டக்களப்பு பாதை]] நோக்கி''}}
{{BS3||ABZrg|STRrf|||''மாகோ சந்தி''}}
{{BS|BHFHST||[[குருனாகலைநாகொல்லாகமை தொடருந்து நிலையம்|குருனாகலைநாகொல்லாகமை]]}}
{{BS|HST||[[கணேவத்தை தொடருந்து நிலையம்|கணேவத்தை]]}}
{{BS3||STR|CONTg||''[[பதுளை]]க்கான வழி''}}
{{BS|HST||[[வெல்லாவை தொடருந்து நிலையம்|வெல்லாவை]]}}
{{BS3||STRlf|ABZlg||''[[பொல்காவலை]] சந்தி''}}
{{BS3BS|HST||CONTf||''[[கோட்டைமுத்தெட்டுகலை தொடருந்து நிலையம்|கொழும்பு கோட்டைமுத்தெட்டுகலை]]க்கான பாதை''}}
{{BS|BHF||[[குருணாகலை தொடருந்து நிலையம்|குருணாகலை]]}}
{{BS|HST||[[நாயிலிய தொடருந்து நிலையம்|நாயிலிய]]}}
{{BS|HST||[[பொத்துஹெர தொடருந்து நிலையம்|பொத்துஜெர]]}}
{{BS|HST||[[தளவத்தகெதர தொடருந்து நிலையம்|தளவத்தகெதர]]}}
{{BS|HST||[[கிராம்பே தொடருந்து நிலையம்|கிராம்பே]]}}
{{BS3||STR|CONTg||''[[பதுளை]]க்கான வழிநோக்கி''}}
{{BS3||STRlf|ABZlg||''[[பொல்காவலை]]பொல்காவளை சந்தி''}}
{{BS3|||CONTf||''[[கோட்டை தொடருந்து நிலையம்|கொழும்பு கோட்டை]] நோக்கி''}}
|}
|}
 
<noinclude>[[பகுப்பு:இலங்கை தொடருந்து போக்குவரத்து|வார்ப்புரு]]</noinclude>
1,18,199

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1856949" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி