"குருதிக்குழல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
10,889 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  7 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
சி (தானியங்கி: 1 விக்கியிடை இணைப்புகள் நகர்த்தப்படுகின்றன, தற்போது விக்கிதரவில் இ...)
{{Infobox anatomy
[[படிமம்:Blutkreislauf.png|thumb|upright|200px|right|மனிதக்குருதி சுற்றோட்டத் தொகுதி. [[சிவப்பு]] [[உயிர்வளி|உயிர்வளியேற்றப்பட்ட]] குருதியையும், [[நீலம்]] உயிர்வளியகற்றப்பட்ட குருதியையும் குறிக்கிறது.]]
| Name = இரத்தக் குழாய்
| Latin = vas sanguineum
| GraySubject =
| GrayPage =
| Image = Circulatory System en.svg
| Caption = மனிதரின் குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியின் எளிய வரைபடம்
| Image2 =
| Caption2 =
| Precursor =
| System =
| Artery =
| Vein =
| Nerve =
| Lymph =
| MeshName =
| MeshNumber =
}}
'''குருதிக்குழல்கள்''' அல்லது குருதிக் குழாய்கள் (blood vessels) [[உடல்]] முழுவதும் [[இரத்தம்]] பாய்வதற்கு உதவும் [[சுற்றோட்டத் தொகுதி|குருதி சுற்றோட்டத் தொகுதியின்]] ஒரு பகுதியாகும். மூன்று பெரியபிரதான குருதிக்குழல் வகைகள் உள்ளன: [[இதயம்|இதயத்திலிருந்து]] சுத்த இரத்தத்தினை எடுத்துச் செல்லும் [[தமனி|தமனிகள்]] அல்லது நாடிகள் (இலங்கை வழக்கு); [[திசு|திசுக்களுக்கும்]] குருதிக்கும் இடையில் [[நீர்]] மற்றும் [[வேதிப்பொருள்|வேதிப்பொருள்களை]] பரிமாற்றம் செய்ய உதவும் இரத்தத் தந்துகிகள்; அசுத்தஅல்லது மயிர்க்கலன்கள்; இரத்தத்தை தந்துகிகளிலிருந்து மீண்டும் இதயத்திற்கு திரும்ப எடுத்துச் செல்லும் [[சிரை|சிரைகள்]] அல்லது நாளங்கள்<ref>Meigs AV. A study on the human blood vessels in health and disease. A supplement to "The origin of disease". Published 1907 by J.B. Lippincott Company in Philadelphia, London. http://openlibrary.org/books/OL7131153M/A_study_of_the_human_blood-vessels_in_health_and_disease</ref>.
 
==கட்டமைப்பு==
'''குருதிக்குழல்கள்''' (blood vessels) [[உடல்]] முழுவதும் [[இரத்தம்]] பாய்வதற்கு உதவும் [[சுற்றோட்டத் தொகுதி|குருதி சுற்றோட்டத் தொகுதியின்]] ஒரு பகுதியாகும். மூன்று பெரிய குருதிக்குழல் வகைகள் உள்ளன: [[இதயம்|இதயத்திலிருந்து]] சுத்த இரத்தத்தினை எடுத்துச் செல்லும் [[தமனி|தமனிகள்]]; [[திசு|திசுக்களுக்கும்]] குருதிக்கும் இடையில் [[நீர்]] மற்றும் [[வேதிப்பொருள்|வேதிப்பொருள்களை]] பரிமாற்றம் செய்ய உதவும் இரத்தத் தந்துகிகள்; அசுத்த இரத்தத்தை தந்துகிகளிலிருந்து மீண்டும் இதயத்திற்கு திரும்ப எடுத்துச் செல்லும் [[சிரை|சிரைகள்]]<ref>Meigs AV. A study on the human blood vessels in health and disease. A supplement to "The origin of disease". Published 1907 by J.B. Lippincott Company in Philadelphia, London. http://openlibrary.org/books/OL7131153M/A_study_of_the_human_blood-vessels_in_health_and_disease</ref>.
 
குருதிக் கலன்களில் நாடிகளும், நாளங்களும் பிரதானமாக மூன்று படைகளாலான சுவரைக் கொண்டுள்ளன. நாடிகளினதும் நாளங்களினதும் கட்டமைப்பொழுங்கு ஒன்றாயினும், இவற்றுக்கிடையில் இப்படைகளில் தடிப்பு வேறுபாடு காணப்படுகின்றது. பிரதானமான இழையப் படைகள்:-
* உட்கவசம்: இரத்தக் கலனின் மிக மெல்லிய படை. தந்துகிகள் அல்லது குருதி மயிர்க்கலன்களில் இப்படை மாத்திரமே இருக்கும். இப்படை எளிய செதின் மேலணியாலான அகவணியால் ஆக்கப்பட்டது. இது ஒற்றைக் கலப்படை தடிப்புடைய படியாகும். இப்படையிலுள்ள கலங்களை பல்சக்கரைட்டாலான பசை பிணைத்திருக்கும். நாடிகளிலும், நாளங்களிலும் இவ்வடிப்படைப் படைக்கு மேலதிகமாக மேலும் இரு படைகள் காணப்படுகின்றன.
 
* நடுக்கவசம்: மீள்சக்தியிழையம் மற்றும் வட்டத்தசையாலான குருதிக் கலன் படையாகும். இதிலுள்ள வட்டத்தசையைப் பயன்படுத்தி இரத்தக் குழாயின் துவாரத்தின் விட்டத்தை மாற்றியமைக்க முடியும். இவ்வாறு குருதிக் கலனூடாக செல்லும் குருதியின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தலாம். நாடிகளின் நடுக்கவசத்தை விட நாளங்களின் நடுக்கவசம் மெல்லியதாகும். இதனால் நாளங்களின் குருதி செல்லும் துவாரத்தின் விட்டம் அதிகமாகும். எனவே நாளங்களில் பொதுவாக குருதியமுக்கம் குறைவாகும்.
 
* வெளிக்கவசம்: கொலாஜன் நார்களோடிணைந்த [[தொடுப்பிழையம்|தொடுப்பிழையத்தால்]] ஆன வெளியிலுள்ள படையாகும். இப்படையிலேயே குருதிக்கலனில் குருதியோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் [[நரம்பு]]கள் இணைகின்றன. பெரிய நாடிகளிலும், நாளங்களிலும் வெளிக்கவசத்தில் குருதி வழங்கும் சில மயிர்க்கலன்களும் உள்ளன.
[[File:Blood vessels.svg|center|இரத்தக் குழாய்களின் கட்டமைப்பு|720px]]
==வகைகள்==
 
* நாடி/ தமனி: இதயத்திலிருந்து உடலிலுள்ள இழையங்களுக்கு குருதியைக் கொண்டு செல்லும் குருதிக் குழாய்கள்
** புன்நாடிகள்: சிறிய நாடிகள். மயிர்க்கலன்களில் முடிவுறும்.
*மயிர்க்கலன்/ தந்துகி: இழையங்களுக்கு உணவு வழங்கி, வாயுப்பரிமாற்றத்தில் ஈடுபடும் ஒற்றைக் கலத்தடிப்புடைய மிகச்சிறிய குருதிக்கலன்கள். இவற்றினூடாக ஆக்சிசன், காபனீரொக்சைட்டு, நீர், உலோக அயன்கள், குளுக்கோசு உட்பட பலவகையான எளிய மூலக்கூறுகள் இலகுவாக ஊடுருவ இயலும். சிலவகை வெண்குழியங்களாலும் மயிர்க்கலன்களை ஊடுருவ முடியும்.
**குடாப்போலிகள் (Sinusoids): முற்றற்ற சுவருடைய மயிர்க்கலன்களாகும். அதிக பதார்த்தப் பரிமாற்றம் தேவைப்படும் அகஞ்சுரப்பிகள், என்புமச்சை, மண்ணீரல் போன்றவற்றில் இவ்வகைக் குருதிக் குழாய்கள் உள்ளன.
*நாளம்/ சிரை: மயிர்க்கலன்களிலிருந்து (உடலிலிருந்து) இதயத்துக்கு குருதியைக் கொண்டு செல்லும் குருதிக்குழாய்கள்.
** புன்நாளம்: சிறிய நாளங்கள், மயிர்க்கலன்களிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றன.
 
தொகுதிச் சுற்றோட்டத்திலுள்ள நாடிகள் ஆக்சிசன் செறிவு கூடிய இரத்தத்தைக் காவுகின்றன. எனினும் நுரையீரற்சுற்றோட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நாடிகள் எதிர்மாறாக [[காபனீரொக்சைட்டு]] செறிவு கூடிய குருதியைக் காவுகின்றன. நுரையீரலில் நுரையீரல் நாடியிலுள்ள காபனீரொக்சைட்டு நீக்கப்பட்டு ஆக்சிசன் சேர்க்கப்படுகின்றது (இது நுரையீரலிலுள்ள குருதி மயிர்க்கலன்களில் நடைபெறும்). இது நுரையீரல் நாளத்தினால் குருதிக்குக் கொண்டுவரப்படும்.
எனவே நுரையீரற் சுற்றோட்டத்திலுள்ள நாளங்களைத் தவிர ஏனைய நாளங்கள் பொதுவாக காபனீரொக்சைட்டு நிறைந்த குருதியைக் கடத்துகின்றன.
 
குருதிக்குழாய்களில் நாடியிலேயே அதிக அமுக்கத்தோடு இரத்தம் வேகமாகக் கடத்தப்படுகின்றது. இதயம் துடிப்பதற்கேற்ற படி நாடியினூடாக அமுக்க அலைகள் செல்லும். எனவே என்புக்கு அருகாக தோலுக்கு நெருக்கமாக நாடி செல்லும் இடங்களில் '''நாடித்துடிப்பு''' உணரலாம். பொதுவாக கையின் பெருவிரலுக்குக் கீழே இதனை உணரலாம். நாளங்களில் குருதியமுக்கம் ஒப்பீட்டளவில் மிகவும் குறைவாகும். எனவே கால்களில் புவியீர்ப்பு காரணமாக குருதி இதயத்தை நோக்கிச் செல்லாமல் கீழ் நோக்கிச் செல்ல வாய்ப்புள்ளது. எனவே இதைத் தடுக்க நாளங்களில் இதயத்தை நோக்கி மட்டும் குருதியை அனுமதிக்கும் வால்வுகள் காணப்படுகின்றன. வால்வுகளில் ஏற்படும் பழுது காரணமாகவே '''வரிக்கோசு நாளம்''' போன்ற நோய்கள் ஏற்படுகின்றன. வால்வுகள் பொதுவாக நாடிகளில் காணப்படுவதில்லை.
 
குருதி மயிர்க்கலன்கள் மிகவும் எளிமையானவையாகும். இவற்றில் செதின் மேலணிக்கலங்களைத் தவிர வேறெந்தக் கட்டமைப்பும் காணப்படுவதில்லை. இவற்றினூடாகவே குருதிக்கும் இழையங்களுக்கும் இடையே பதார்த்தங்கள் (வாயுக்கள், ஊட்டச்சத்துக்கள் இருதிசையிலும்) பரிமாற்றப்படுகின்றன.
[[படிமம்:Blutkreislauf.png|thumb|upright|200px|right|மனிதக்குருதி சுற்றோட்டத் தொகுதி. [[சிவப்பு]] [[உயிர்வளி|உயிர்வளியேற்றப்பட்ட]] குருதியையும், [[நீலம்]] உயிர்வளியகற்றப்பட்ட குருதியையும் குறிக்கிறது.]]
==பிற இணைப்புகள்==
* http://www.youtube.com/watch?v=XFtiopcDTgM
1,634

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1627881" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி