காப்புப் பதிகை

Jump to navigation Jump to search

கீழே காணப்படுவது பூட்டப்பட்ட, திறக்கப்பட்ட கோப்புகளின் பட்டியலாகும். மேலதிக தகவல்களுக்கு விக்கிபீடியா:காப்புச் செய்த பக்கங்கள் ஐப் பார்க்கவும்.

பதிகைகள்
(மிகப் புதிய | மிகப் பழைய) (புதிய 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.
 • 08:17, 15 சூலை 2019 Kanags பேச்சு பங்களிப்புகள் வார்ப்புரு:Cite web-க்கான காப்பு நிலையை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) நேரத்திற்கு மாற்றினார் (வரலாறு) அடையாளம்: PHP7
 • 14:45, 12 சூலை 2019 Aswn பேச்சு பங்களிப்புகள் Module:Citation/CS1/Date validation என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் வார்ப்புரு) (வரலாறு)
 • 11:51, 5 சூலை 2019 Kanags பேச்சு பங்களிப்புகள் விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/சூலை 6 என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (வரலாறு)
 • 11:51, 5 சூலை 2019 Kanags பேச்சு பங்களிப்புகள் சூலை 6 என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (வரலாறு)
 • 08:39, 5 சூலை 2019 Kanags பேச்சு பங்களிப்புகள் சூலை 5 என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (வரலாறு)
 • 07:51, 5 சூலை 2019 Aswn பேச்சு பங்களிப்புகள் Module:Date என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் வார்ப்புரு) (வரலாறு) அடையாளம்: PHP7
 • 18:20, 4 சூலை 2019 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் Tamil என்பதனை [உருவாக்கு=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 03:02, 1 சூலை 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் இந்திய தேசியக் கொடி என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்03:02, 1 ஆகத்து 2019) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்03:02, 1 ஆகத்து 2019) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 14:38, 22 சூன் 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் இந்தியாவின் அலுவல் மொழிகள் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகம் பேர் பார்வையிடும் பக்கம்) (வரலாறு)
 • 06:25, 20 சூன் 2019 Neechalkaran பேச்சு பங்களிப்புகள் ஈ. வெ. இராமசாமி என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்06:25, 20 சூலை 2019) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்06:25, 20 சூலை 2019) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (விசமத் தொகுப்புகளைத் தடுக்க) (வரலாறு) அடையாளம்: PHP7
 • 13:31, 17 சூன் 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் தேவேந்திரகுல வேளாளர் கூட்டமைப்பு என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்13:31, 17 சூலை 2019) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்13:31, 17 சூலை 2019) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விளம்பரத் தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 10:15, 15 சூன் 2019 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் குறவன் குறத்தி ஆட்டம் என்பதனை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்10:15, 15 சூன் 2020) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்10:15, 15 சூன் 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 06:14, 15 சூன் 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் ஸ்ரீ ஜகஜ்ஜனனி என்பதனை [உருவாக்கு=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்06:14, 22 சூன் 2019) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 13:31, 11 சூன் 2019 Aswn பேச்சு பங்களிப்புகள் மீடியாவிக்கி:Edittools என்பதனை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அனைத்து தொகுப்பு பக்கங்களிலும் பயன்படுத்தடும் வார்ப்புரு) (வரலாறு)
 • 11:23, 11 சூன் 2019 Selvasivagurunathan m பேச்சு பங்களிப்புகள் பா. ரஞ்சித் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்11:23, 18 சூன் 2019) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்11:23, 18 சூன் 2019) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு) அடையாளம்: PHP7
 • 04:05, 9 சூன் 2019 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் நவதானியம் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (வரலாறு)
 • 03:55, 9 சூன் 2019 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் விக்கிப்பீடியா:பொதுவான பொறுப்புத் துறப்புகள் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகம் பேர் பார்வையிடும் பக்கம்) (வரலாறு)
 • 09:23, 8 சூன் 2019 Kanags பேச்சு பங்களிப்புகள் இரவி, பாடலாசிரியர். என்பதனை [உருவாக்கு=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (வரலாறு)
 • 03:12, 5 சூன் 2019 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் முஸ்லிம் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகம் பேர் பார்வையிடும் பக்கம்) (வரலாறு) அடையாளம்: PHP7
 • 02:41, 4 சூன் 2019 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் விக்கிப்பீடியா:தமிழ் விக்கிப்பீடியா இவை அன்று என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகம் பேர் பார்வையிடும் பக்கம்) (வரலாறு) அடையாளம்: PHP7
 • 16:14, 2 சூன் 2019 Aswn பேச்சு பங்களிப்புகள் வார்ப்புரு:Location map என்பதனை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் வார்ப்புரு) (வரலாறு)
 • 12:10, 1 சூன் 2019 Aswn பேச்சு பங்களிப்புகள் வார்ப்புரு:Br separated entries என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் வார்ப்புரு) (வரலாறு)
 • 12:00, 1 சூன் 2019 Aswn பேச்சு பங்களிப்புகள் வார்ப்புரு:Main other என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் வார்ப்புரு) (வரலாறு)
 • 11:59, 1 சூன் 2019 Aswn பேச்சு பங்களிப்புகள் வார்ப்புரு:Welcome என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் வார்ப்புரு) (வரலாறு)
 • 11:58, 1 சூன் 2019 Aswn பேச்சு பங்களிப்புகள் வார்ப்புரு:Yesno என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் வார்ப்புரு) (வரலாறு)
 • 08:04, 1 சூன் 2019 Billinghurst பேச்சு பங்களிப்புகள் பற்பிரிகை என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்08:04, 1 செப்டம்பர் 2019) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்08:04, 1 செப்டம்பர் 2019) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (xwiki vandal) (வரலாறு)
 • 15:13, 31 மே 2019 Aswn பேச்சு பங்களிப்புகள் Nesamani என்பதனை [உருவாக்கு=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்15:13, 1 சூலை 2019) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 12:11, 31 மே 2019 Aswn பேச்சு பங்களிப்புகள் Module:Convert என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகம் பேர் பார்வையிடும் பக்கம்) (வரலாறு)
 • 10:39, 31 மே 2019 Aswn பேச்சு பங்களிப்புகள் வார்ப்புரு:Convert/conversion data/introduction என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (முக்கியமான வார்ப்புரு) (வரலாறு)
 • 10:38, 31 மே 2019 Aswn பேச்சு பங்களிப்புகள் வார்ப்புரு:Convert/conversion data என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகம் பேர் பார்வையிடும் பக்கம்) (வரலாறு)
 • 02:09, 31 மே 2019 Aswn பேச்சு பங்களிப்புகள் Module:Convert/data என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகம் பேர் பார்வையிடும் பக்கம்) (வரலாறு)
 • 12:08, 28 மே 2019 Kanags பேச்சு பங்களிப்புகள் 24 என்பதனை [உருவாக்கு=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (வரலாறு)
 • 18:34, 26 மே 2019 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் இந்து தீவிரவாதம் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (வரலாறு)
 • 14:40, 18 மே 2019 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் இளைஞர் இந்தியா (இதழ்) என்பதனை [உருவாக்கு=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தொடர்ச்சியாக மீளவுருவாக்கப்படுகின்றது) (வரலாறு)
 • 13:39, 17 மே 2019 Kanags பேச்சு பங்களிப்புகள் வெ. பத்மநாதன் என்பதனை [உருவாக்கு=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (வரலாறு)
 • 09:12, 13 மே 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் முருகன் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்09:12, 13 ஆகத்து 2019) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்09:12, 13 ஆகத்து 2019) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 01:03, 13 மே 2019 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் தேவதாசி முறை என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 01:23, 11 மே 2019 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் ஈ. வெ. இராமசாமி-க்கான காப்பு நிலையை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்01:23, 18 மே 2019) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்01:23, 18 மே 2019) நேரத்திற்கு மாற்றினார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 13:03, 10 மே 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் குறவன் குறத்தி ஆட்டம்-க்கான காப்பு நிலையை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்13:03, 10 சூன் 2019) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்13:03, 10 சூன் 2019) நேரத்திற்கு மாற்றினார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 17:10, 9 மே 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் லியொனார்டோ டா வின்சி என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்17:10, 10 மே 2019) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்17:10, 10 மே 2019) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு) அடையாளம்: PHP7
 • 03:16, 9 மே 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் பேச்சு:விக்கி என்பதனை [உருவாக்கு=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்03:16, 10 மே 2019) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 15:37, 3 மே 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் Vtv Creation என்பதனை [உருவாக்கு=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விளம்பரத் தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 05:13, 2 மே 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் இரவி என்பதனை [உருவாக்கு=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்05:13, 2 ஆகத்து 2019) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விளம்பரத் தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 04:01, 1 மே 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் பஞ்சாங்கம் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்04:01, 1 சூன் 2019) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்04:01, 1 சூன் 2019) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 10:34, 24 ஏப்ரல் 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் சன்னி லியோனே என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்10:34, 24 மே 2019) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்10:34, 24 மே 2019) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 04:37, 20 ஏப்ரல் 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் மத்திய சென்னை மக்களவைத் தொகுதி என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்04:37, 20 மே 2019) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்04:37, 20 மே 2019) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 08:34, 16 ஏப்ரல் 2019 Kanags பேச்சு பங்களிப்புகள் ம. கோ. இராமச்சந்திரன் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்08:34, 16 மே 2019) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்08:34, 16 மே 2019) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (வரலாறு)
 • 08:22, 14 ஏப்ரல் 2019 Kanags பேச்சு பங்களிப்புகள் மைக்கேல் செல்வ குமார் என்பதனை [உருவாக்கு=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (வரலாறு)
 • 15:41, 11 ஏப்ரல் 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் தமிழ்த் திரைப்படத்துறையும் திராவிட அரசியலும் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்15:41, 11 மே 2019) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்15:41, 11 மே 2019) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 07:51, 10 ஏப்ரல் 2019 Nan பேச்சு பங்களிப்புகள் எடப்பாடி க. பழனிசாமி என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
(மிகப் புதிய | மிகப் பழைய) (புதிய 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:Log/protect" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது