உலகளவில் தடை செய்யப்பட்ட IP முகவரிகளின் பட்டியல்.

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

ஓர் உலகளாவிய தடையைத் தேடு
(மிகப் புதிய | மிகப் பழைய) (புதிய 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.
 • 01:10, 6 சூலை 2020: MusikAnimal (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 5.179.129.2 (13 சூலை 2020-தேதியில், 01:10-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki spam)
 • 01:02, 6 சூலை 2020: MusikAnimal (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 46.36.35.27 (6 சூலை 2021-தேதியில், 01:02-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 00:59, 6 சூலை 2020: MusikAnimal (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 173.2.194.178 (6 ஆகத்து 2020-தேதியில், 00:59-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki abuse)
 • 00:52, 6 சூலை 2020: MusikAnimal (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 194.254.60.35 (6 அக்டோபர் 2020-தேதியில், 00:52-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki vandalism)
 • 23:09, 5 சூலை 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2A01:388:32C:150:0:0:1:0/121 (19 சூலை 2020-தேதியில், 23:09-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki abuse)
 • 21:50, 5 சூலை 2020: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2607:FB90:0:0:0:0:0:0/32 (5 சனவரி 2021-தேதியில், 21:50-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Long-term abuse: Due to abuse from this IP range, it has been temporarily blocked. Please see FAQ for further information.)
 • 21:19, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2607:FB90:A6E9:7064:0:0:0:0/64 (12 சூலை 2020-தேதியில், 21:19-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki abuse)
 • 21:07, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 109.79.71.106 (7 சூலை 2020-தேதியில், 04:07-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki abuse)
 • 17:02, 5 சூலை 2020: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 68.199.255.61 (5 ஆகத்து 2020-தேதியில், 17:02-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 16:55, 5 சூலை 2020: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 107.190.33.254 (5 சூலை 2022-தேதியில், 16:55-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 16:42, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2804:391C:0:0:0:0:0:0/32 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:42, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 206.127.196.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:42, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 196.18.198.0/23 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:42, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 190.14.12.0/23 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:42, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 190.14.10.0/24 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:42, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 190.14.8.0/24 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:42, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 190.14.4.0/23 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:42, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 190.14.2.0/23 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:42, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 190.14.0.0/24 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:42, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 189.1.168.0/21 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:42, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 186.233.184.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:42, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 181.114.240.0/20 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:42, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 177.54.144.0/20 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:42, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 168.81.204.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:42, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.208.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:42, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.204.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:42, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.196.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.184.0/21 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.176.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.172.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.160.0/21 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.152.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.148.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.136.0/21 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.128.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.124.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.112.0/21 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.104.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.100.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.88.0/21 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.80.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.76.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.64.0/21 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.56.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.52.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.40.0/21 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.32.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.28.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 160.116.20.0/22 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • 16:41, 5 சூலை 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 138.99.146.0/24 (5 சூலை 2023-தேதியில், 16:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
(மிகப் புதிய | மிகப் பழைய) (புதிய 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:GlobalBlockList" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது