உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

சிந்தப்பல்லி மண்டலம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
சிந்தப்பல்லி, விசாகபட்டினம்
சிந்தப்பல்லி
மண்டலம் மற்றும் கிராமம்
லம்பசிங்கிக்கு அண்மையில் உள்ள வீதி
லம்பசிங்கிக்கு அண்மையில் உள்ள வீதி
நாடு இந்தியா
மாநிலம்ஆந்திரப் பிரதேசம்
மாவட்டம்விசாகபட்டினம்
ஏற்றம்
839 m (2,753 ft)
Languages
 • Officialதெலுங்கு
நேர வலயம்ஒசநே+5:30 (இசீநே)
அ.சு.எ
531 111

சிந்தப்பல்லி மண்டலம் (Chintapalle) (தெலுங்கு: చింతపల్లి) , ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் விசாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட 43 மண்டலங்களில் ஒன்றாகும்.[1]

புவியியல்

[தொகு]

இது சராசரியாக கடல் மட்டத்தில் இருந்து 839 மீற்றர்கள் (2755 அடிகள்) உயரத்தில் அமைந்துள்ளது.

ஊர்கள்

[தொகு]

இந்த மண்டலத்தில் 238 ஊர்கள் உள்ளன.[2]

 1. தம்மடபல்லி
 2. எகுவஜனபா
 3. திகுஜனபா
 4. செருவூர்
 5. தாட்லபல்லி
 6. புரதமாமிடி
 7. கோருகொண்டா
 8. திகுவவலசபல்லி
 9. கோருகொண்டா
 10. பூருகுபைலு
 11. வீரவரம்
 12. எகுவவலசபல்லி
 13. குடுமுலு
 14. கப்பகொந்தி
 15. ராள்ளகட்ட கொத்தூர்
 16. ராள்ளகட்டா
 17. குடுமுசரி
 18. இட்டிகபெட்டா
 19. வேலஞ்சுவ்வி
 20. பலப்பம்
 21. தோக்கபாடு
 22. மந்திபல்லி
 23. கரகபல்லி
 24. கொப்புகுடிசெலு
 25. வந்தனபல்லி
 26. கிட்டுமுலு
 27. பொட்டபுட்டு
 28. மெரகலு
 29. தோனிபொலாலு
 30. வஞ்சுலதுர்கம்
 31. சம்பங்கிபுட்டு
 32. பொக்கெல்லு
 33. பீமனபல்லி
 34. கொர்ரெலமெட்டா
 35. லும்பூர்
 36. பூசலபாலம்
 37. கிலிமிசங்கி துர்கம்
 38. தம்மிங்கலா
 39. லட்சுமிபுரம்
 40. கொசைகொந்தி
 41. ஜதுகூர்
 42. வரதனபல்லி
 43. சோமவரம்
 44. சுத்தகருவுலு
 45. தொங்கலெகா
 46. பொத்தஜுவ்வி
 47. வெதுருபல்லி
 48. ஜொஹேரு
 49. வந்தலபாடு
 50. பனசலபாடு
 51. குரமனபாகலு
 52. கோச்சபல்லி
 53. கொடுகுராள்ளபெட்டா
 54. வந்தம்புசுலு
 55. ஜங்கம்பாகலு
 56. தொமலகொந்தி
 57. கொலனுபண்டா
 58. அன்னவரம்
 59. கும்மரிவஞ்சலா
 60. லோதுகெட்டா
 61. மேடூர்
 62. செருகும்பாகலு
 63. லிங்காலகுடி
 64. பண்டபயலு
 65. கொத்தவூர்
 66. ஜுன்னுலு
 67. பினபாடு
 68. பொட்டூராஜுகும்மலு
 69. பென்னவரம்
 70. ரேகல்லு
 71. பினபாடு
 72. ஜீலுகுமெட்டா
 73. பெதகொண்டா
 74. கதசில்பா
 75. தீகலமெட்டா
 76. கொடுகுமாமிடி
 77. கொத்தபாலம்
 78. திகலபாலம்
 79. கொடுகுமாமிடி
 80. கப்பலு
 81. கரகபல்லி
 82. பென்னவரம்
 83. மாமிடிபல்லி
 84. பெத்தபாகலு
 85. பீமசிங்கி
 86. கின்னர்லா
 87. உரிசிங்கி
 88. வங்கசரி
 89. கொலபரி
 90. சின்ன கெத்தா
 91. கந்துலகொதி
 92. மல்லச்செருவு
 93. வமிகெத்த கொத்தூர்
 94. வமிகெத்தா
 95. பின கொத்தூர்
 96. பயலுகிஞ்சங்கி
 97. பசுவுலபண்டா
 98. சௌடுபல்லி
 99. சதிபேட்டை
 100. அந்தர்லா
 101. சிந்தபல்லி
 102. பாலாஜிபேட்டை
 103. கானுகுலபாடு
 104. சல்லை
 105. ரவுத்துபயலு
 106. சிந்தலூர்
 107. உம்ரசிகொந்தி
 108. புரிசிங்கி
 109. ரேகுபைலு
 110. பூடிதபாடு
 111. வனஜாஜுலு
 112. பயபாடு
 113. பசங்கிகொத்தூர்
 114. லம்பதம்பல்லி
 115. ராஜுபண்டா
 116. பங்காருகும்மி
 117. மர்ரிச்செட்டுபாகலு
 118. சின்னராஜுபாகலு
 119. தல்லகோட்டை
 120. லப்பங்கிகொத்தவீதி
 121. லப்பங்கி
 122. ஜங்கம்பாகலு
 123. பரிகதொரபாகலு (பி. டி. பாகலு)
 124. மதிகுண்டா
 125. கிருஷ்ணபுரம்
 126. தெரபல்லி
 127. யெர்ரபொம்மலு
 128. கொம்மங்கி
 129. பாமுலசிந்தபண்டா
 130. பரிகலு
 131. ரேலங்கி
 132. யெர்ரவரம்
 133. சமகிரி
 134. கொண்டவஞ்சுலா
 135. சின்னபரடா
 136. பெத்தபரடா
 137. சிரிபுரம்
 138. திகுவபாகலு
 139. கொண்டிபாகலு
 140. ரவுரிண்டாடா
 141. பட்டிமெட்டா
 142. சித்ராலகொப்பு
 143. லம்மசிங்கி
 144. பீமனபல்லி
 145. அசிராடா
 146. கட்டும்பாகலு
 147. தேஜங்கி
 148. ராசனபனுகுலு
 149. பாலாடா
 150. பவுடா
 151. கிடுமள்ளா
 152. ராக்கோட்டை
 153. கங்கவரம்
 154. பலபத்ரம்
 155. பகபு
 156. சிங்கவரம் கொத்தூர்
 157. அஞ்சலம்
 158. செனிவரம்
 159. புசுலகோட்டை
 160. சின்னய்யபாலம்
 161. தாமரப்பல்லி
 162. குருசிங்கி
 163. தூருயேபொங்கலு
 164. கும்மிடிபாலம்
 165. பெதகொந்தி
 166. புல்லலாமிடி
 167. துருமாமிடி
 168. துரபொங்கலு
 169. சித்தங்கருவு
 170. கத்துபண்டா
 171. பெதகருவு
 172. நிம்மலபாடு
 173. கோட்டகுன்னுலு
 174. சேரபல்லி
 175. சிங்கவரம்
 176. பாத்தபாடு
 177. வந்தமாமிடி
 178. சடிகா
 179. குதுபுசிங்கி
 180. யெர்ரபண்டா
 181. பவுர்த்தி
 182. சதலபாடு
 183. கதபரி
 184. பந்த்லிமாமிடி
 185. சவதபாடு
 186. கெர்ரிலகத்தா
 187. கெஞ்சிகத்தா
 188. சத்தியவரம்
 189. கொய்யலமெட்டா
 190. சிலகலமாமிடி
 191. புலிகொந்தி
 192. பொலமபண்ட்லா
 193. லக்கவரம்
 194. பெமுடிசட்ரு
 195. சீமலபாயலு
 196. சீமலபாயலு
 197. புசிபண்டா
 198. சீகாயபண்டா
 199. முலுசுபண்டா
 200. மத்தேஹலமாமிடி
 201. குன்னமாமிடி
 202. மேடிமபண்டா
 203. வண்ட்லமாமிடி
 204. ஊபலகருவு
 205. ஜங்கம்புட்டி
 206. போயலகூடம்
 207. தப்புலமாமிடி
 208. ஜெர்ரிகட்டா
 209. சீதராமபுரம்
 210. எர்ரனபில்லி
 211. கிக்கிசலபண்டா
 212. லுப்பகுண்டா
 213. நகுலகொண்டி
 214. கொர்னிபண்டா
 215. கெஞ்சிகெட்டா
 216. தெப்பகருவு
 217. ராவிமானுபாகலு
 218. நூத்திபண்டா
 219. ஒனசகராயபண்டா
 220. போலுகொண்டா
 221. கொத்தவீதி
 222. காகுலபண்டா
 223. யெர்னபில்லி
 224. பொர்ரமாமிடி
 225. தருடுவீதி
 226. ரச்சப்பரசா
 227. தாடிபண்டா
 228. வந்தமாமிடி
 229. கொடுகுமாமிடி
 230. ரோலுகுண்டா
 231. பொர்லுபண்டா
 232. தாடிபாலம்
 233. போதுராஜுகுன்னலு
 234. தோட்டமாமிடி
 235. ஜொஹர்
 236. ஜங்கம்பண்டா
 237. கட்டிபண்டா
 238. புலிகொண்டா

மேற்கோள்கள்

[தொகு]
 1. "விசாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள மண்டலங்கள்". Archived from the original on 2014-04-19. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-08-23.
 2. "மண்டல வாரியாக ஊர்கள் - விசாகப்பட்டினம் மாவட்டம்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2015-03-19. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-08-23.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சிந்தப்பல்லி_மண்டலம்&oldid=3554023" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது