சிங்கே நைட்ரோயேற்றம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

சிங்கே நைட்ரோயேற்றம் ( Zincke nitration) என்பது புரோமின் பதிலீடு செய்யப்பட்ட பீனால் அல்லது கிரெசாலை, நைட்ரசு அமிலம் அல்லது சோடியம் நைட்ரைட்டுடன் சேர்த்து சூடுபடுத்துவதன் மூலமாக புரோமினை இடப்பெயர்ச்சி செய்துவிட்டு அச்சேர்மத்தில் நைட்ரோ வேதி வினைக்குழு இணைகின்ற ஒரு வேதி வினையாகும்[1]. அணுக்கருநாட்ட அரோமாட்டிக் பதிலீட்டு வினையின் பயன்பாட்டை விளக்கும் வினையே சிங்கே நைட்ரோயேற்ற வினையாகும். தியோடர் சிங்கே இவ்வினையைக் கண்டறிந்த காரணத்தால் இவ்வேதி வினைக்கு அப்பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

இரண்டு உதாரணங்கள்[2]

Zincke nitration

மற்றும்:[3]

சிங்கே நைட்ரோயேற்றம்

:

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Zincke, Th., J. Prakt. Chem. 61, 561–567 (1900) and correction at J. Prakt. Chem. 63, 183 ff (1900).
  2. The Nitration of Brominated Fluorophenols by the Zincke Method L. Chas. Raiford and Arthur L. LeRosen J. Am. Chem. Soc.; 1944; 66(11) pp 1872–73; எஆசு:10.1021/ja01239a020
  3. Behavior of Mixed Halogenated Phenols in the Zincke Method of Nitration L. Chas. Raiford and Glen R. Miller J. Am. Chem. Soc.; 1933; 55(5) pp 2125–31; எஆசு:10.1021/ja01332a059