சி++ எடுத்துக்காட்டுகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

கீழே சில சி++ நிரலாக்கல் எடுத்துக்காட்டுகள் தரப்பட்டுள்ளன. இவை இலவச போர்லாண்ட் சி++ 5.5 கட்டளை இருமமாக்கியில் (Borland C++ Command Line Compiler) இல் சோதிக்கப்பட்டவை.

சி++ நிரலானது ஹெடர் கோப்புக்களைக் கொண்டுள்ளது இவற்றை நிரலில் சேர்ப்பதற்கு.
#include <iostream>
using namespace std;

கவனிக்கவும் சி++ பழைய நிரல்களில் சீர்தரமாக இருமமாக்கிகளில் வரும் தலைப்புக் கோப்புக்களைச் சேர்பதற்கு
#include <iostrams.h> என்றவாறும் நிரலாக்கர்கள் உருவாக்கிய தலைப்புகளைச் சேர்ப்பதற்கு #include "programmercreated.h" என்றவாறு சேர்ப்பதே பழைய நிரல்லாக்க வழமையாகும். இவை பழைய நிரல்களை வாசித்துப் புதிய நிரல்களாக மாற்றப் பயனபடுத்தலாம்.


ஹலோ உலகமே நிரல்[தொகு]

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout <<"Hello C++ World";
}

இதில் cout என்பது முனைய (Console) வெளிப்பாடாகும். முனையங்கள் விசைப்பலகையும் கணினித் திரையும் ஆகும். ஆகவே இந்நிரலாக்கத்தில் வெளியீடானது கணினித் திரையில் காண்பிக்கப்படுகின்றது. லினக்ஸ் இயக்கு தள முனையங்களில் தமிழிலும் எழுத்துக்கள் உடைந்தவாறு வெளியீடுகளைக் காட்டலாம் என்றாலும் விண்டோஸ் கட்டளையகத்தில் (Commmand Prompt) தமிழ் உட்பட இந்திய மொழிகளை இன்று வரை ஆதரிக்காததால் தமிழ் எழுத்துக்களை கட்டளையகத்தில் காட்ட முடியாது.

இவற்றையும் பார்க்கவும்[தொகு]