சாரோசு தொடர் 130

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
அனைத்து சாரோசு தொடர்களின் வழித்தடம்
நவ. 30, 1853
சோரோசு தொடர் இல. 43
திச. 12, 1871
தொடர் இல. 44
திச. 22, 1889
தொடர் இல. 45
மார்ச் 9, 2016
தொடர் இல. 52

கதிரவ மறைப்புகளுக்கான சாரோசு தொடர் 130 என்பது 18 ஆண்டுகள், 11 நாட்களுக்கு ஒரு தடவை நிகழும் கதிரவ மறைப்புகள் ஆகும். இத்தொடரில் மொத்தம் 73 மறைப்புகள் உள்ளன. இத்தொடரின் அனைத்து மறைப்புகளும் நிலாவின் இறங்கு கணுவில் நிகழ்கின்றன.

இந்த கதிரவ சாரோசு தொடர் நிலாவின் சாரோசு 123 தொடருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

கருநிழல் மறைப்புகள்[தொகு]

கருநிழல் மறைப்புகள் (Umbral eclipses; வளைய, முழுமையான, கலப்பு மறைப்புகள்) பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றாக மேலும் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன:

  1. மையம் (இரண்டு வரம்புகள்)
  2. மையம் (ஒரு வரம்பு) அல்லது
  3. மையமல்லாதது (ஒரு வரம்பு).

சரோசு தொடர் 130 இல் மேற்குறிப்பிட்ட வகை மறைப்புகளின் புள்ளிவிவரப் பரவல் பின்வரும் அட்டவணையில் உள்ளது:

Classification இலக்கம் விழுக்காடு
அனைத்து கருநிழல் மறைப்புகள் 43 100.00%
மையம் (2 வரம்புகள்) 43 100.00%
மையம் (1 வரம்பு) 0 0.00%
மையமல்லாதவை (1 வரம்பு) 0.00%

நிகழ்வுகள்[தொகு]

சாரோசு உறுப்பினர் நாள் நேரம்
(அதிகூடியது)
ஒசநே
வகை இடம்
Lat, Long
காம்மா]] அளவு அகலம்
(கிமீ)
காலம்
(நிமி:செக்)
உசாத்துணை
130 1 ஆகத்து 20, 1096 18:35:35 பகுதி மறைப்பு 61.4S 164.7W -1.511 0.0743 [1]
130 2 செப்டம்பர் 1, 1114 1:57:49 பகுதி மறைப்பு 61.1S 75.7E -1.4527 0.1773 [2]
130 3 செப்டம்பர் 11, 1132 9:29:13 பகுதி மறைப்பு 60.9S 46.1W -1.4007 0.2695 [3]
130 4 செப்டம்பர் 22, 1150 17:12:01 பகுதி மறைப்பு 60.9S 170.7W -1.3568 0.3471 [4]
130 5 அக்டோபர் 3, 1168 1:04:24 பகுதி மறைப்பு 61.1S 62.2E -1.3197 0.4129 [5]
130 6 அக்டோபர் 14, 1186 9:06:01 பகுதி மறைப்பு 61.4S 67.1W -1.2891 0.467 [6]
130 7 அக்டோபர் 24, 1204 17:16:40 பகுதி மறைப்பு 61.9S 161.2E -1.265 0.5097 [7]
130 8 நவம்பர் 5, 1222 1:35:45 பகுதி மறைப்பு 62.5S 27.2E -1.2474 0.5408 [8]
130 9 நவம்பர் 15, 1240 10:01:04 பகுதி மறைப்பு 63.3S 108.5W -1.2339 0.5649 [9]
130 10 நவம்பர் 26, 1258 18:31:26 பகுதி மறைப்பு 64.2S 114.3E -1.2239 0.5826 [10]
130 11 திசம்பர் 7, 1276 3:05:28 பகுதி மறைப்பு 65.2S 24.2W -1.2165 0.596 [11]
130 12 திசம்பர் 18, 1294 11:42:14 பகுதி மறைப்பு 66.3S 163.8W -1.2108 0.6064 [12]
130 13 திசம்பர் 28, 1312 20:17:58 பகுதி மறைப்பு 67.4S 56.4E -1.2038 0.6192 [13]
130 14 சனவரி 9, 1331 4:53:22 பகுதி மறைப்பு 68.4S 83.8W -1.1961 0.6333 [14]
130 15 சனவரி 19, 1349 13:24:42 பகுதி மறைப்பு 69.5S 136.3E -1.1847 0.6546 [15]
130 16 சனவரி 30, 1367 21:53:13 பகுதி மறைப்பு 70.4S 3.5W -1.1704 0.6812 [16]
130 17 பெப்ரவரி 10, 1385 6:14:26 பகுதி மறைப்பு 71.1S 142.1W -1.1498 0.7198 [17]
130 18 பெப்ரவரி 21, 1403 14:31:42 பகுதி மறைப்பு 71.7S 79.8E -1.1253 0.766 [18]
130 19 மார்ச் 3, 1421 22:40:34 பகுதி மறைப்பு 72S 56.6W -1.0933 0.8265 [19]
130 20 மார்ச் 15, 1439 6:43:34 பகுதி மறைப்பு 72.1S 168.3E -1.0559 0.898 [20]
130 21 மார்ச் 25, 1457 14:38:16 பகுதி மறைப்பு 71.9S 35.4E -1.0107 0.9845 [21]
130 22 ஏப்ரல் 5, 1475 22:27:42 முழு மறைப்பு 60.5S 123.6W -0.9607 1.031 386 2m 8s [22]
130 23 ஏப்ரல் 16, 1493 6:10:20 முழு மறைப்பு 49.5S 107.3E -0.9042 1.0391 308 3m 0s [23]
130 24 ஏப்ரல் 27, 1511 13:47:24 முழு மறைப்பு 40S 14.7W -0.8425 1.0463 286 3m 50s [24]
130 25 மே 7, 1529 21:19:50 முழு மறைப்பு 31.3S 133.1W -0.776 1.0526 276 4m 38s [25]
130 26 மே 19, 1547 4:48:58 முழு மறைப்பு 23.5S 110.7E -0.706 1.0581 270 5m 22s [26]
130 27 மே 29, 1565 12:15:00 முழு மறைப்பு 16.5S 3.7W -0.6329 1.0629 266 5m 57s [27]
130 28 சூன் 19, 1583 19:39:32 முழு மறைப்பு 10.4S 116.9W -0.5581 1.0667 262 6m 23s [28]
130 29 சூன் 30, 1601 3:03:59 முழு மறைப்பு 5.3S 130.7E -0.4826 1.0697 259 6m 37s [29]
130 30 சூலை 11, 1619 10:29:59 முழு மறைப்பு 1.3S 18.6E -0.4077 1.0718 255 6m 41s [30]
130 31 சூலை 21, 1637 17:57:08 முழு மறைப்பு 1.8N 93.4W -0.3335 1.0731 251 6m 37s [31]
130 32 ஆகத்து 2, 1655 1:28:36 முழு மறைப்பு 3.7N 154E -0.2625 1.0735 247 6m 28s [32]
130 33 ஆகத்து 12, 1673 9:04:05 முழு மறைப்பு 4.6N 40.6E -0.1946 1.0731 242 6m 15s [33]
130 34 ஆகத்து 23, 1691 16:45:57 முழு மறைப்பு 4.5N 74.3W -0.1317 1.072 236 6m 1s [34]
130 35 செப்டம்பர் 4, 1709 0:32:26 முழு மறைப்பு 3.7N 169.7E -0.0725 1.0703 229 5m 47s [35]
130 36 செப்டம்பர் 15, 1727 8:27:31 முழு மறைப்பு 2.2N 51.4E -0.0202 1.0681 222 5m 33s [36]
130 37 செப்டம்பர் 25, 1745 16:28:56 முழு மறைப்பு 0.3N 68.6W 0.0269 1.0655 214 5m 21s [37]
130 38 அக்டோபர் 7, 1763 0:39:04 முழு மறைப்பு 2S 169.1E 0.0666 1.0627 206 5m 9s [38]
130 39 அக்டோபர் 17, 1781 8:55:59 முழு மறைப்பு 4.3S 45.1E 0.1007 1.0596 197 4m 59s [39]
130 40 அக்டோபர் 28, 1799 17:21:46 முழு மறைப்பு 6.7S 81.3W 0.1274 1.0566 188 4m 50s [40]
130 41 நவம்பர் 9, 1817 1:53:53 முழு மறைப்பு 8.9S 150.9E 0.1487 1.0536 179 4m 42s [41]
130 42 நவம்பர் 20, 1835 10:31:58 முழு மறைப்பு 10.7S 21.6E 0.1649 1.051 171 4m 35s [42]
130 43 நவம்பர் 30, 1853 19:15:39 முழு மறைப்பு 12S 109W 0.1763 1.0485 164 4m 28s [43]
130 44 திசம்பர் 12, 1871 4:03:38 முழு மறைப்பு 12.7S 119.4E 0.1836 1.0465 157 4m 23s [44]
130 45 திசம்பர் 22, 1889 12:54:15 முழு மறைப்பு 12.7S 12.8W 0.1888 1.0449 152 4m 18s [45]
130 46 சனவரி 3, 1908 21:45:22 முழு மறைப்பு 11.8S 145.1W 0.1934 1.0437 149 4m 14s [46]
130 47 சனவரி 14, 1926 6:36:58 முழு மறைப்பு 10.1S 82.3E 0.1973 1.043 147 4m 11s [47]
130 48 சனவரி 25, 1944 15:26:42 முழு மறைப்பு 7.6S 50.2W 0.2025 1.0428 146 4m 9s [48]
130 49 பெப்ரவரி 5, 1962 0:12:38 முழு மறைப்பு 4.2S 178.1E 0.2107 1.043 147 4m 8s [49]
130 50 பெப்ரவரி 16, 1980 8:54:01 முழு மறைப்பு 0.1S 47.1E 0.2224 1.0434 149 4m 8s [50]
130 51 பெப்ரவரி 26, 1998 17:29:27 முழு மறைப்பு 4.7N 82.7W 0.2391 1.0441 151 4m 9s [51]
130 52 மார்ச் 9, 2016 1:58:19 முழு மறைப்பு 10.1N 148.8E 0.2609 1.045 155 4m 9s [52]
130 53 மார்ச் 20, 2034 10:18:45 முழு மறைப்பு 16.1N 22.2E 0.2894 1.0458 159 4m 9s [53]
130 54 மார்ச் 30, 2052 18:31:53 முழு மறைப்பு 22.4N 102.5W 0.3238 1.0466 164 4m 8s [54]
130 55 ஏப்ரல் 11, 2070 2:36:09 முழு மறைப்பு 29.1N 135.1E 0.3652 1.0472 168 4m 4s [55]
130 56 ஏப்ரல் 21, 2088 10:31:49 முழு மறைப்பு 36N 15.1E 0.4135 1.0474 173 3m 58s [56]
130 57 மே 3, 2106 18:19:20 முழு மறைப்பு 43.1N 102.3W 0.4681 1.0472 177 3m 47s [57]
130 58 மே 14, 2124 1:59:10 முழு மறைப்பு 50.3N 143.2E 0.5286 1.0464 182 3m 34s [58]
130 59 மே 25, 2142 9:32:37 முழு மறைப்பு 57.4N 31.9E 0.5937 1.0449 187 3m 17s [59]
130 60 சூன் 4, 2160 16:58:36 முழு மறைப்பு 64.5N 74.9W 0.6645 1.0428 192 2m 58s [60]
130 61 சூன் 16, 2178 0:20:42 முழு மறைப்பு 71N 175.3W 0.7378 1.0396 198 2m 36s [61]
130 62 சூன் 26, 2196 7:37:40 முழு மறைப்பு 76.3N 97E 0.8149 1.0356 208 2m 12s [62]
130 63 சூலை 8, 2214 14:52:45 முழு மறைப்பு 78.1N 28.3E 0.8925 1.0303 230 1m 46s [63]
130 64 சூலை 18, 2232 22:04:56 முழு மறைப்பு 72.4N 33.4W 0.9717 1.0229 348 1m 14s [64]
130 65 சூலை 30, 2250 5:18:25 பகுதி மறைப்பு 62.9N 124.7W 1.049 0.9114 [65]
130 66 ஆகத்து 9, 2268 12:32:05 பகுதி மறைப்பு 62.2N 118E 1.1254 0.7684 [66]
130 67 ஆகத்து 20, 2286 19:48:22 பகுதி மறைப்பு 61.7N 0.2E 1.1987 0.6322 [67]
130 68 செப்டம்பர் 1, 2304 3:07:40 பகுதி மறைப்பு 61.4N 118.2W 1.2684 0.5038 [68]
130 69 செப்டம்பர் 12, 2322 10:32:06 பகுதி மறைப்பு 61.1N 122.2E 1.3328 0.3865 [69]
130 70 செப்டம்பர் 22, 2340 18:01:34 பகுதி மறைப்பு 61.1N 1.4E 1.3925 0.2793 [70]
130 71 அக்டோபர் 4, 2358 1:36:39 பகுதி மறைப்பு 61.1N 120.7W 1.4464 0.1835 [71]
130 72 அக்டோபர் 14, 2376 9:18:28 பகுதி மறைப்பு 61.4N 115.4E 1.4941 0.1003 [72]
130 73 அக்டோபர் 25, 2394 17:07:13 பகுதி மறைப்பு 61.8N 10.3W 1.5351 0.0298 [73]

உசாத்துணைகள்[தொகு]

வெஇ இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சாரோசு_தொடர்_130&oldid=2884862" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது