கோபால்ட் பாசுப்பேட்டு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
கோபால்ட் பாசுப்பேட்டு
EntryWithCollCode38260.png
Cobalt(II) phosphate.JPG
பெயர்கள்
வேறு பெயர்கள்
கோபால்ட் ஊதா, கோபால்ட்(II) பாசுப்பேட்டு, கோபால்ட் ஆர்த்தோபாசுப்பேட்டு, ஊதா நிறமி 14
இனங்காட்டிகள்
(tetrahydrate: 10294-50-5) 13455-36-2 (tetrahydrate: 10294-50-5)
ChemSpider 55523
EC number 236-655-6
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
பப்கெம் 61615
பண்புகள்
Co3(PO4)2
வாய்ப்பாட்டு எடை 366.74231 கி/மோல்
தோற்றம் ஊதா நிறத்திண்மம்
அடர்த்தி 3.81 கி/செ.மீ3
உருகுநிலை
கரையாது
28,110.0•10−6 செ.மீ3/மோல்
ஒளிவிலகல் சுட்டெண் (nD) 1.7
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
Infobox references

கோபால்ட் பாசுப்பேட்டு (Cobalt phosphate) என்பது Co3(PO4)2 என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாட்டால் விவரிக்கப்படும் ஒரு கனிமச் சேர்மமாகும். கோபால்ட் ஊதா என்ற வர்த்தகமுறை பெயரால் இந்த கனிம வேதியியல் நிறமி அறியப்படுகிறது [1]. இதன் மெல்லிய படலங்கள் நீர் ஆக்சிசனேற்ற வினையூக்கிகளாகச் செயல்படுகின்றன [2].

கோபால்ட் ஊதா நிறமியால் உருவாக்கப்பட்ட பிரஞ்சு உணர்வுப்பதிவின் சோதனைத் துணி.

தயாரிப்பும் அமைப்பும்[தொகு]

கோபால்ட்(II) மற்றும் பாசுப்பேட்டு உப்புகளின் நீரிய கரைசல்களை சேர்த்து வினைபுரியச் செய்தால் திண்ம நிலை நான்குநீரேற்று CoPO4(H2O)4 வீழ்படிவாகிறது. மேலும் இதை சூடுபடுத்தினால் ஒரு நீரிலியாக மாற்றமடைகிறது. நீரற்ற CoPO4 சேர்மத்தில் Co2+ மையங்களை இணைத்துள்ள தனித்தியங்கும் பாசுப்பேட்டு (PO3−4) எதிர்மின் அயனிகள் உள்ளதாக எக்சுகதிர் படிகவியல் ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. ஆறு ஒருங்கிணைவுகள் கொண்ட எண்முகம் மற்றும் ஐந்து ஒருங்கிணைவு தளங்கள் இரண்டையும் கோபால்ட்டு அயனிகள் 1:2 என்ற விகிதத்தில் ஆக்ரமிக்கின்றன [3][4]

.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Hugo Müller, Wolfgang Müller, Manfred Wehner, Heike Liewald "Artists' Colors" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 2002, Wiley-VCH, Weinheim. எஆசு:10.1002/14356007.a03_143.pub2
  2. Matthew W. Kanan, Yogesh Surendranatha, Daniel G. Nocera (2009). "Cobalt–phosphate oxygen-evolving Compound". Chem. Soc. Rev. 38: 109-114. doi:10.1039/B802885K. 
  3. Anderson, J. B.; Kostiner, E.; Miller, M. C.; Rea, J. R. (1975). "Crystal structure of cobalt orthophosphate Co3(PO4)2". Journal of Solid State Chemistry 14: 372-7. 
  4. Nord, A. G.; Stefanidis, T. (1983). "Structure of cobalt(II) phosphateStructure refinements of Co3(PO4)2. A Note on the Reliability of Powder Diffraction Studies". Acta Chemica Scandinavica, Series A 37: 715-p721.