கொங்கு வேளாளர் கூட்டங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்

கொங்கு வேளாளர் குலங்கள் 60, 90 என வளர்ந்து தற்போது 141 ஆகியுள்ளன. அழகுமலைக் குறவஞ்சி 18ம் நுற்றாண்டுக்குரியது. இதில் 141 குலங்கள் பற்றி பட்டியல் அமைந்துள்ளது. மரத்தின் கிளைகளாக பரந்து விரிந்து குலப்பெயர்களை அறியலாம். அவை

 1. அந்துவ‌ன்
 2. அன‌ங‌ன்
 3. அழகன்
 4. ஆடை
 5. ஆதி
 6. ஆதித்ர்ய கும்பன்
 7. ஆதிரை
 8. ஆந்தை
 9. ஆரியன்
 10. ஆவ‌ன்
 11. இந்தரன்
 12. ஈஞ்சன்
 13. உவனன்
 14. என்னை
 15. ஓதாளர்
 16. ஒழுக்கர்
 17. கடுந்துவி
 18. கண்ணன்
 19. கம்பன்
 20. கருங்கண்ணன்
 21. கலிஞி
 22. கன்னந்தை
 23. கனவாளன்
 24. காடன்
 25. காடை
 26. காரி
 27. காவலன்
 28. கிளியன்
 29. கீரன்
 30. குண்குலி
 31. குண்டலி
 32. குமராந்தை
 33. குயிலன்
 34. குருப்பன்
 35. குழயான்
 36. குனியன்
 37. குனுக்கன்
 38. கூரை
 39. கொட்டாரர்
 40. கொட்ராந்தை
 41. கோடரஙி
 42. கோவர்
 43. கோவேந்தர்
 44. கௌரி
 45. சத்துவராயன்
 46. சனகன்
 47. சாத்தாந்தை
 48. செங்க‌ன்னன்
 49. செங்குன்னி
 50. செம்பூத்தான்
 51. செம்பொன்
 52. செம்வன்
 53. செல்லம்
 54. செல்லன்
 55. செவ்வயன்
 56. சேடன்
 57. சேரலன்
 58. சேரன்
 59. சேவடி
 60. சிலம்பன்
 61. சுரபி
 62. சூரியன்
 63. சூலன்
 64. சோதி
 65. சோமன்
 66. செளரியன்
 67. தவளையன்
 68. தளிஞ்சி
 69. தன்டுமன்
 70. தனக்கவன்
 71. தனவந்தன்
 72. தனசயன்
 73. தூரன்
 74. தேமான்
 75. தேவேந்தரன்
 76. தொரக்கன்
 77. தோடை
 78. நந்தன்
 79. நாரை
 80. நீருன்னி
 81. நீலன்
 82. நெட்டைமணியன்
 83. நெய்தாலி
 84. நெரியன்
 85. ப்ரம்மன்
 86. பஞ்சமன்
 87. படுகுன்னி
 88. பதுமன்
 89. பயிரன்
 90. பரத‌ன்
 91. பவளன்
 92. பன்னன்
 93. பன்னை
 94. பனங்காடன்
 95. பனையன்
 96. பாண்டியன்
 97. பாதாரய்
 98. பாம்பன்
 99. பாமரன்
 100. பாலியன்
 101. பானன்
 102. பிள்ளன்
 103. புதன்
 104. புன்னை
 105. பூச்சாதை
 106. பூசன்
 107. பூதியன்
 108. பெரியன்
 109. பெருங்குடி
 110. பைதாலி
 111. பொடியன்
 112. பொருள்தந்தான் (அ) பொருளீந்தான்
 113. பொன்னன்
 114. மணியன்
 115. மயிலன்
 116. மழ்உழகர்
 117. மாடை
 118. மாதமன்
 119. மாதுலி
 120. மாவலர்
 121. மீனவன்
 122. முக்கண்ணன்
 123. முத்தன்
 124. முழுகாதன்
 125. முனைவீரன்
 126. மூரியன்
 127. மூலன்
 128. மெதி
 129. மொய்ம்பன்
 130. வண்ணக்கன்
 131. வாணன்
 132. விரதன்
 133. விரைவுளன்
 134. வில்லி
 135. வெளியன் (விளியன்குலம என்றும் விழியகுலம் என்றும் கூறபடும்)
 136. விளோசனன்
 137. வெந்தை
 138. வெண்டுவன்
 139. வெள்ளம்பன்
 140. விளையன்

என்பனவாகும்.

செல்லன், விழியன், கண்ணன், பனையன், மணியன் குலத்தவர்களில் சிலர் மட்டும் வேறு இடங்களுக்கு குடி பெயர்ந்து பின்னாளில் கொங்கு நாட்டு வேளாளர் (நாட்டுக்கவுண்டர்) என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அவர்கள் குலப்பிரிவு,

 1. பருத்திப்பள்ளி செல்லன் குலம்
 2. ராசிபுரம் விழியன் குலம்
 3. மல்லசமுத்திரம் விழியன் குலம்
 4. திண்டமங்கலம் விழியன் குலம்
 5. மோரூர் கண்ணன் குலம்
 6. மொளசி கண்ணன் குலம்
 7. வெண்ணந்தூர் கண்ணன் குலம்
 8. ஏழூர் பண்ணை குலம்
 9. வீரபாண்டி மணியன் குலம்

என்று அழைக்கப்படுகிறது.