உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

கூட்டெரு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

கூட்டெரு, அல்லது கலப்புரம், அல்லது குப்பையுரம், அல்லது மக்கியுரம் என்பது கரிம/ சேதன சேர்வைகள் மக்கவிடப்பட்டு அல்லது உருச்சிதைக்கப்பட்டு (decompose), வளம் குறைந்த மண்ணின் வளத்தை மீண்டும் கூட்டுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உரமாகும். இந்த கூட்டெருப் பயன்பாடு இயற்கை வேளாண்மையில் ஒரு முக்கியமான செயலாகும். பயிர்ச்செய்கைக்கு அவசியமான மண்ணின் வளத்தைக் கூட்டும் செயற்பாட்டில், பயிர்களுக்குத் தேவையான ஊட்டக்கூறுகளை வழங்க இந்த உரம் பயன்படும். இது தோட்டங்களிலும், வயல்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கலப்பு உரமிடுதல் என்பது வீட்டு மற்றும் உணவுக் கழிவுகளான கரிமப் பொருட்களை மட்கவைத்து உரமாகச் செய்யும் நோக்கத்தை உடையதாகும். இந்த மட்குதல் பெரும்பாலும் பாக்டீரியா போன்ற நுண்ணுயிரிகளால் ஏற்படுகிறது. மேலும் ஈஸ்ட்டுகள் மற்றும் பூஞ்சைக் காளான்களாலும் ஏற்படுகிறது.[1] குறைவான வெப்ப நிலை வளர்ச்சிக் கட்டங்களில் எண்ணற்ற நுண்ணுயிரிகள், ஸ்பிரிங்டைல் பூச்சிகள், எறும்புகள், நூற்புழுக்கள் மற்றும் ஐசோபோட்கள் மற்றும் ரெட் விக்லெர்கள்[2] இச்செயல்முறைக்கு பங்களிக்கின்றன. அதே போல சோல்ஜர் ஃபளை, ஃப்ரூட் ஃபளை பூஞ்சைக் கொசுக்கள் போன்றவையும் பங்களிக்கின்றன. இந்த மட்குதல் சமூகத்தில் பரந்தகன்ற உயிர்ப்பொருள்கள் உள்ளன.[3]

 • ஒரு மட்குதல் பொருள் நுண்ணுயிர்களின் செயல்பாட்டின் கீழ் கரிய அமில வாயு நீர் மற்றும் உயிரினத் தொகுதிகளாக சிதைக்கப்படும் சாத்தியத்தைக் கொண்டதாக உள்ளது. அதன் சூழல் சார்ந்து சில பொருட்களுக்கு மட்குதலாக நீண்ட காலமாகலாம் (எ.கா ஒரு வறண்டப் பகுதியிலுள்ள மரமும் நீரில் உள்ள காதிதமும்). பல சூழல் சீர்க்கேட்டை உருவாக்கும் பொருட்கள் பொது மட்குதலில் தொடர்பற்றவை, உண்மையில் "மட்குதல் ஆகுபவை" பயோரெமிடியேஷன் அல்லது இதர சிறப்பு மட்குதல் அணுகுமுறைகளின் மூலம் செய்யப்படுகிறது.[4]
நிலைத்த படுக்கை துண்டாக்குதலுக்கும் மூன்று வாரகால சூடான காற்றுப்புகும் உரமாக்கலுக்குப் பிறகும்.
 • ஒரு கலப்பு உரமாக்குதலுக்கு உட்படக் கூடிய பொருள் மட்குவது கணிசமாக குறிப்பிடத்தகுந்த மட்கும் நிலைகளில் மட்குகிறது. இது நுண்ணுயிரிகளால் வளர்ச்சிதை மாற்றத்திற்கு உள்ளாகிறது, உயிரிகளாக சேர்க்கப்படுகிறது அல்லது மக்கிய விளைநிலமாக மாற்றப்படுகிறது. மட்குதல் ஆகும் தன்மைக்கு பொருளின் அளவும் ஒரு காரணியாகும் மேலும் இயந்திரவியல் தன்மையுடன் துகளின் அளவுக் குறைப்பு செயல்முறையின் வேகத்தை அதிகரிக்கச் செய்யலாம். கடினமான மரக்கட்டைகளின் பெரிய துண்டுகளை குறிப்பிட்ட மட்குதல் சூழ்நிலைகளில் மட்கச் செய்ய இயலாது, அதே சமயம் அதேவகையான மரக்கட்டையின் மரத்தூள் மட்கச் செய்யலாம். சில மட்குதலுக்கு உள்ளாகக்கூடிய பொருட்கள் வெகு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் வழக்கமாக தொழில்துறை வழிமுறைகளுடன் மட்டும் மட்கும்.

முக்கியத்துவம்[தொகு]

கரிம சமையலறை, வீட்டுக் கழிவுகள் மற்றும் எருக்கள் ஆகியவற்றை அதிகபட்ச விளை நிலங்களைப் போன்ற பயன்பெறத்தக்க, மண் சார்ந்த பொருளாக மாற்றவும், முக்கிய கரிமப் பொருளின் மீட்பிற்கும், ஊட்டச்சத்துக்கள் மேலும் குறிப்பாக நிலத்திற்குத் தேவையான முக்கிய ஊட்டச்சத்து பாக்டீரியாக்களை அனுமதிக்கிறது. நிர்வாகம் செய்யப்பட்ட காற்றுள்ள உரமாக்கல் சூழல் நிலைகளை இயற்கையான செயல்பாடுகள் நடைபெற அதிகப்பட்சமாக ஏற்பாடுகளைச் செய்யலாம். ஒரு பிரபலமான கூற்றொன்று உள்ளது; அது "உரமாகுதல் நடைபெறுகிறது", ஆனால் அது ஏராளமான உயிரியல் கழிவுகளை சிறந்த சாத்தியப்படக் கூடிய சூழல்களில் விரைவாகவும் திறமையாகவும் பெரியளவிலான பயன் தரத்தக்க ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் மொத்தையுடன் மட்கச்செய்கிறது. கட்டுப்பாடற்ற உரமாக்கலானது உரமாக்கல் "நடைபெறும்போது" இருப்பது, இருந்தாலும் கூட அது சில சூழ்நிலைகளின் செயல்பாடுகளில், காட்டு நிலங்களிலுள்ள திரள் பொருட்களுடன் இருப்பது போன்று, பயன் தரத்தக்க உரமிடுதல் நிகழ்வதற்கு முன்னால் புறக்கணிக்கப்பட்ட சமையலறை மற்றும் வீட்டு கழிவுகள் "நாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்" அல்லது "கொறித்து தின்னும் பிராணிகளை ஈர்ப்பது போன்ற விளைவை ஏற்படுத்துவதாக இருக்கும்.

வாழ்க்கைத் தொழிலிலும் வீட்டுத் தோட்டங்களிலும் தோட்ட மண்ணைத் தயார் செய்ய நீண்ட நாள் பயன்பாட்டிலிருந்த உரமாக்கல் மேலும் நகராட்சியின் திடக் கழிவினைக் குறைக்க உதவும் வழிமுறையாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது,[5] மற்றும் குப்பைக் கூடங்களில் கொட்டப்படும் பசுமைக் கழிவுகளின் அளவைக் குறைப்பதிலும் அதிகமாக முக்கியத்துவம் பெற்று வருகிறது. அனைத்து உரமாக்கலும் மீத்தேனை உருவாக்குகிறது. உயிர்ம பொருட்களை அழுகிய நிலையில் குப்பைக் கூடங்களுக்கு அனுப்புவதே ஒரு முக்கிய பசுமை இல்ல வாயுவான மீத்தேன் ஏற்பட முதன்மைக் காரணமாகும். அது குப்பைக் கூடங்களில் கொட்டப்படும் உயிர்மக் கழிவுகளின் அளவைக் குறைக்க உதவுகிறது, மீத்தேன் காலநிலை மாற்றத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தில் முக்கிய தனிமமாக இருக்கிறது. பொதுவாக, நிகர பசுமை இல்ல வாயுக்கள் குப்பைக் கூடங்களிலிருந்து வெளியேறுவது உரமாக்கல் வசதிகளிலிருந்து வெளியேறுவதைக் காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கும்.[6] புற நகர்ப்பகுதிகளிலும் கிராமங்களிலும் வீட்டில் செய்யப்படும் உரமாக்கலை மேம்படுத்துவது மூலம் பெரும்பாலான உயிர்மக் கழிவுகள், கழிவுப் போக்கிலிருந்து நீக்கப்படலாம். நுகர்வோர் அவர்களின் சொந்த நிலத்தில் வீட்டுக் கழிவுகள் மற்றும் பயனற்ற சமையலறை மீதங்களை உரமாக்கல் செய்யலாம். பொருட்கள் எப்போதும் செயல்மிக்கவையாக "மண்ணாக" மீண்டும் பயன்படுத்த இயலுமா இல்லையா என்பதற்கு அப்பாற்பட்டு இதைச் செய்யலாம்.[7] நகர்புறப் பகுதிகளில் முக்கியமாக தனிப்பட்ட முற்றம் இல்லாத குடியிருப்புக்களில் வீட்டிற்குள்ளேயே சிறிய அளவிலான உரமாக்கல் மாற்றுக்கள், மண்புழு உரமாக்கல் மற்றும் போகாஷி உரமாக்கல் போன்றவை இருக்கின்றன.[8]

உலோகங்கள்[தொகு]

உரமாக்கல் உயிர்மங்கள் நான்கு இணையான முக்கிய திறனுடன் செய்யத் தேவையாகவுள்ளன:

 • கார்பன் ("C" அல்லது கார்போஹைடிரேட்ஸ்), சக்தியளிக்க - கார்பனின் நோய்க்கிருமிகளின் ஆக்சியேற்றம் வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்கிறது.
  • உயர் கார்பன் பொருட்கள் பழுப்பு மற்றும் வறட்சியாக பாதுகாக்கப்படுகின்றன.
 • நைட்ரஜன் ("N" அல்லது புரதம்), கார்பனை ஒட்சியேற்றம் செய்ய அதிக உயிர்மங்களை வளர்க்கவும் மறு உற்பத்தி செய்யவும் உள்ளது.
  • உயர் நைட்ரஜன் பொருட்கள் பச்சையாகவும் ஈரமாகவும் காக்கப்ப்ப்டலாம (அல்லது நிறமுடையதாக, பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்).[9]
 • பிராண வாயு, அழுகல் வழிமுறையான கார்பனை ஒட்சியேற்றம் செய்கிறது.
 • நீர், சரியான அளவுகளில் காற்று இல்லாத நிலைகளை ஏற்படுத்தாத நடவடிக்கையை நிலைநிறுத்த வைக்க வேண்டும்.

இந்தக் கூறுகளின் சில விகிதங்கள் நன்மையளிக்கும் பாக்டீரியாவை ஊட்டச்சத்துக்களுடன் அளிக்க குவியலை சூடாக்குகின்ற விகிதத்தில் வேலைச் செய்கிறது. இவ்வழிமுறையின் கீழ் அதிக நீர் ஆவியாக ("நீராவி") வெளியேறுகிறது மற்றும் பிராண வாயு விரைவாக வெறுமையாக்கப்படுகிறது, குவியலை சுறுசுறுப்பாக நிர்வகிக்கப்பட வேண்டியத் தேவையை விவரிக்கிறது. குவியல் எந்தளவிற்கு சூடாகிறதோ, அதிகமான அளவில் அடிக்கடி காற்றும் நீரும் அவசியமாகிறது. காற்று/நீர் சமன் பொருட்கள் சிதைக்கப்படும் வரை உயர் வெப்பநிலைகள் பராமரிக்கப்படுவது முக்கியமானது. அதே நேரத்தில், மிக அதிகமான அளவு காற்று அல்லது நீரும் வழிமுறையை மெதுவாக்குகிறது, மிக அதிகமான C செய்வது போல (அல்லது மிகக் குறைவான N).

மிகத் திறமையுடைய உரமாக்கல் C:N கலப்புடன் சுமார் 30 லிருந்து 1 ஆக இருக்கையில் நிகழ்கிறது. அனைத்து உயிர்மங்களும் கார்பனையும் நைட்ரஜனையும் கொண்டுள்ளன, ஆனால் தொகையில் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட குணாதிசயங்களுடன் வெகுவாக வேறுபடுகின்றன (வறட்சி/ஈரம், பழுப்பு/பச்சை).[10] புதிய புற்களின் கத்தரிப்புக்கள் சராசரி விகிதத்தை சுமார் 15 இலிருந்து 1 வரை வைத்துள்ளன, மேலும் வறட்சியான வேனிற்கால இலைகள் சுமார் 50 லிருந்து 1 வரை வகைகளைச் சார்ந்துள்ளது. சமமான அளவுகளில் கலப்பு செய்வது சிறந்த C:N வரிசைகளை அதிகரிக்கச் செய்கிறது. சில தனித்த சூழ்நிலைகள் சிறந்த உலோகங்களின் கலப்பை எந்த்வொரு நேரத்திலும் கொடுக்கும் - இந்த விதத்தில் வீட்டு உரமாக்கல் குதிரைலாடம் போன்றதாக, பொருத்தம் சிறந்தது, ஆனால் நெருக்கம் இன்னும் வேலைச் செய்யும். காலத்தில் சேர்ந்த குப்பையின் அளவுகளை கவனிக்கும் போதும் பல்வேறு கனிமங்களை கவனத்திற்கொள்ளும்போதும்[11], விரைவாக தனித்த சூழ்நிலையில் ஒரு வேலைச் செய்யக்கூடிய நுட்பத்தை அடையலாம்.

சிலியின் எஸ்க்யூலே பார்ரியேல்ஸ்சில் வீட்டு உரமாக்கல் பீப்பாய்.

கார்பனை முதன்மையாக உட்கொண்டிருக்கும் உள்ளீடுகளாவன:

 • வறண்ட, வைக்கோல் வகை மூலப்பொருள் உணவு தானியங்களின் வைக்கோல் போன்றாப் பகுதி மற்றும் சோளத் தண்டுகள் போன்றவை
 • வறட்சியான இலைகள் (சுழலும் அறுவடை இயந்திரத்தின் மூலம் சிக்குபிடிக்காமல் தடுக்க கிழிந்த துண்டுப் பகுதிகளாக்குவது)
 • பண்படாத மரம் அல்லது நல்லத் தரமானது (உறுதியானது) மரத்தூள் அல்லது நிலத்தில் கிடக்கும் வீண் பொருட்கள்

காகிதம் மற்றும் அட்டைகள் அச்சிடப்பட்டவை மற்றும் அச்சிடப்படாதவை மை மற்றும் காகிதம் ஆகிய இரண்டும் வண்ணங்கள், களிமண்கள், ஏடு கட்டுபவர் முதலிய மட்குங்தன்மையற்றதை கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை. அதே போல இந்த கரையாத உள்ளீடுகள் நச்சுத் தன்மையற்றவை தயாராக பிற மட்குங்தன்மையற்ற மூலப்பொருட்கள் போல உடைந்து விழுவதில்லை. அத்தோடு, காகிதம் மிக மெதுவாக மட்குங் வழிமுறையில் தலையிடுகிறது.

நைட்ரஜன் பொருளை ஒப்பீட்டளவில் உயர்ந்த அளவில் கொண்டுள்ளது:

 • பசுமையான தாவர பொருட்கள், பயிர் கழிவுப்பொருட்கள், புதிய முளைகள், வைக்கோல் (குறிப்பாக அல்ஃப்பால்ஃபா), புற்களின் வெட்டுக்கள் மற்றும் களைகள்.
 • பறவைகள், மனிதர்கள், செல்லப் பிராணிகள் மற்றும் புல் பூண்டுகளை உண்டு வாழ்கிற குதிரைகள் பசுக்கள் மற்றும் இலாமா ஒட்டக வகைகளின் சாணம்.
 • சமையலறைக் கழிவுகள் - பழ மற்றும் காய்கறிகளின் சமைக்கப்பட்ட நறுக்கப்பட்ட, சாறு பிழிகையில் ஏற்படும் கழிவு, நிலத்தில் கொட்டப்படும் தேநீர் மற்றும் காபி, இறைச்சி, எலும்புகள் மற்றும் முட்டைகள் முதலியவைகள்.

"கொல்லைப் புற" உரமாக்கலுக்கு, மூலப்பொருட்களை கலப்பது அவை அவ்வாறு சேர்க்கப்படுகையில் அழுகும் விகிதத்தை அதிகப்படுத்துகிறது, குறையும் துகளின் அளவு (அதாவது, துண்டாக்கப்பட்ட, வெட்டப்பட்ட) அல்லது மூலப் பொருட்கள் மாற்று அடுக்குகளில் சுமார் 15 சென்டீமீட்டர் (6 இன்ஞ்) தடிமனுக்கு சேர்க்கப்படலாம். ஒரு கார்பன் 'மறைவிட' ஒன்றை குவியலுக்கு மூடவும் புதிதான ஈரமான சேர்க்கைகளை (முற்றத்தின் வெட்டுப்புற்கள், சமையலறை துண்டுகள்) செய்வதற்கு எளிதானது. சிறப்பு சேர்க்கைகள் அல்லது இயக்கிகள் தேவையற்றவை, இருந்தாலும் சில நல்ல தோட்ட வளமான மண்ணுடன் முதல் குவியல் கட்டப்படுகையில் தெளிப்பதானது அதை நன்மையளிக்கும் மண் பாக்டீரியாவுடன் வேகமாக வேலை செய்து நோய்த்தடுப்பு ஊசி மருந்து போல் உதவும், மேலும் சில முதலில் முடிவடைந்த தொகுதிகளிலிருந்து பெறப்பட்டது பின்னர் வரும் கலப்புக்களில் பயன்படுத்தப்படலாம். மண்ணைச் சேர்ப்பதும் கூட மண் புழுக்களின் செரிமானத்திற்கும் மணலைக் கொடுத்து உதவும் அதே போல முடிவுற்ற உரமாக்கலுக்கு துகள்களைக் கொடுப்பது காட்டின் வளமான நிலத்தை உயர்த்தி உருவாக்கும். வேளாண் சுண்ணாம்பு அவசியமில்லை - பாக்டீரியா லேசான அமிலத்தன்மையுடைய pHசை விரும்பும், மேலும் அவற்றின் வழிமுறையானது ஒரே சீராய் நடுநிலைக்கு நெருக்கமான அளவிலான பொருளை விளைவிக்கிறது.[12] கடற்துண்டு உணவு, நூற்புக் கதிர் தூசு அல்லது நூற்புக் கதிர் மாவு மற்றும் இதர தனிமங்களின் திருத்தத்தின் சிறிதளவை முடிவுற்ற உருமாக்கலுக்கு சேர்ப்பது அல்லது நேரடியாக தோட்டத்தில் இடுவது சிறப்பாக்கும்.

அணுகல் நெறி[தொகு]

செயலாற்றும் திறனுள்ளது (தீவிரமான மேலாண்மைக்கு உட்படுவது)[தொகு]

செயல்பாடுள்ள உரமாக்கல் குவியல், குளிர்ச்சியான காலையில் வெள்ளாவி பிடிக்கிறது.குவியலானது பாக்டீரியாவின் எக்ஸோதெர்மிக் செயல்பாட்டினால் சூடாக வைக்கப்படுகிறது அபோது அவை உயிர்மப் பொருளை சிதைக்கிறது.

சூடான வெப்பம் ஈர்ப்புகொண்ட உரமாக்கல் இறைச்சி மற்றும் இதர மிருகப் பொருட்கள், கால்நடைப் பொருட்கள், முட்டைகள், விலங்கு கொழுப்பு, சமையல் எண்ணெய், தழை தின்னாத பிராணிகளின் சாணம், கழிவுநீரை சுத்தப்படுத்தும் போது வரும் மிச்சங்கள் போன்ற சில மூலப்பொருட்களுடன் நோய் ஏற்படுத்தும் நுண்ணுயிரிகளைக் கொல்லத் தேவையுடையது. ஆனால் இத்தகைய மூலப் பொருட்கள் பொதுவாக வீட்டு உரமாக்கலில், நாற்றம், எலி அல்லது அணில் போன்றப் பிராணிகளை ஈர்க்கும் சாத்தியக்கூறுகள் நிகழும் காரணத்தினால் பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை. மனிதக் கழிவு தொழிற்துறை வழிமுறைகளாலும் அதே போல உரமாக்கல் கழிவறைகளாலும் உரமாக்கப்படுகிறது. உயர் வெப்ப அளவுகள் அடையப்படும் போது விளைவிக்கப்படும் உரமாக்கல் வேளாண்மைக்கு அல்லது தோட்டக்கலை சம்பந்தமான நோக்கங்களுக்கு பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதுவும் உள்ளூர் உடல் நலக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உகந்ததாக இருந்தால் மட்டும். மனிதக் கழிவுகளின் உரம் (இரவு மண்ணிற்கு எதிராக) வளரும் நாடுகள் முழுதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் வளர்ந்த நாடுகளில் தோட்டத்தைத் திருத்தம் செய்ய அதிகமாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது.

சூடான, காற்று புகும் உரமிடுதல் மேற் சொன்ன பொருத்தமான சூழ்நிலைகளுக்கு நிகராக நடத்தப்படுகிறது, இது வெப்ப ஈர்ப்பு பாக்டீரியா தழைத்தோங்க அனுமதிக்கிறது. இத்தகைய காற்று புகும் பாக்டீரியா மூலப்பொருளை வேகமாக உடைக்கிறது, குளிர்ச்சியான கட்டுப்படுத்தப்படாத அல்லது தற்செயலாய் நிகழக்கூடிய காற்றுப் புகா முறைகளை விட குறைவான நாற்றத்தை, மிகச் சில நோய் உண்டாக்கும் கிருமிகளை மற்றும் குறைவான பசுமை இல்ல வாயுவை உருவாக்குகிறது. வணிக ரீதியிலான உரமாக்குதல் செயல்பாடுகள் சுறுசுறுப்பாக உரமாக்குதல் நிலைகள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன(C:N விகிதம், ஈரப்பத அளவு மற்றும் காற்று). வழக்கமாக மூடப்பட்ட சூழலில் (பாத்திர உரமாக்கல், சுரங்க உரமாக்கல் அல்லது காற்றுடைய நிலைத்த குவியல் உரமாக்குதல்) குவியல்களின் ஊடே காற்று விசிறிகள் செலுத்தப்படுவது, மேலும் ஈரப்பதம் தெளிப்பான்கள் மூலம் சேர்க்கப்படுவது அல்லது அடைத்துவைக்கப்பட்டதன் வழியாக பாதுகாத்தால் ஆகிவற்றோடு கணினி கண்காணிப்பு மூலம் நுணுக்கமாய் ஆய்வு செய்து நிலைகள் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன.

தாய்லாந்தில் காற்றுடைய நிலைத்த குவியல் அமைப்பு 400 க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் விவசாய குழுக்களால் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவ்வழிமுறை உரத்தை இடாமல் முடிப்பதற்கு 30 நாட்கள் மட்டுமே தேவைப்படுகிறது. அதனோடு ஒரு மாதத்திற்கு 10 மெட்ரிக் டன்கள் உரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. ஒரு 38 சென்டிமீட்டர்கள் (15 அங்) அணில்-கூண்டு ஊதுகுழல் 2.2 கிலோwatts (3.0 hp) இயந்திரத்துடன் காற்றினை 10 மூடப்பட்ட நிலைத்த குவியல் உரமாக்கலுக்கு தினமும் இருமுறை செலுத்தப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கச்சாப் பொருட்கள் 3:1 என்ற விகிதாச்சார அளவுகளில் வேளாண் வீண் பொருட்களையும் விலங்கு சாணத்தையும் கொண்டுள்ளது.[13]

நிலைத்து வைக்கப்படுகின்ற உயர் வெப்ப நிலைகள் பூச்சிகள், கூட்டுப்புழுக்கள் மற்றும் களை விதைகளை அழிக்கலாம். ஆனால், எந்த உரமாக்கலும் முழுமையாக உயர் வெப்பத்தினால் மட்டுமே சுத்தமாக்கப்படுவதில்லை. இது பாக்டீரியா வளர்ச்சிக்கு இருக்கின்ற உயிர்மப் பொருட்கள் வளரக்கூடிய நிலைத்தின் குறைப்பு (எ.கா நீரில் கரையும் கார்பன்) வெப்பத்துடன் இணைந்து வர வேண்டும் என்றக் காரணத்தினாலாகும். ஒரு வெப்ப உரமாக்கலில் பல வாரங்களுக்கு 55 °C (131 °F) கடக்கும் வெப்ப நிலை பெரும்பாலான உயிர்மங்களின் வாழ்வுத் திறனை சமரசப்படுத்திக்கொள்கின்றன. மேலும் வெப்பத் தரநிலைகள் அமெரிக்காவில் உள்ளது போல் EPA-503 விதி போன்றவை இது பற்றிய முந்தைய ஊகங்களின் மீது அடிப்படையாகக் கொண்டவையாகும் (1980 சகாப்தம்). இருப்பினும், இயற்கையிலுள்ள பல உயிர்மங்கள் உச்சநிலை வெப்ப நிலைகளை தாங்கி நிற்பவையாகும். அதில் தெர்மூஸ் தெர்மோபிலுஸ் (Thermus thermophilus) போன்ற அதிக வெப்ப வாழ் உயிர்மங்கள் வெப்ப ஈர்க்கும் உரமாக்கலில் ஒரு முக்கியப் பாத்திரத்தை வகிக்கின்றன[14] அதே போல குளோஸ்ட்ரிடியும் போன்ற நோய் உண்டாக்கும் கிருமிகளும் உள்ளன. எவ்விதமான உரமாக்கலுக்கும் தேவையான இரண்டாம் நிலை முதிர்ச்சியடைதலாகும். அப்பருவத்தில் நோய்களை உண்டாக்கக் கூடிய கிருமிகளின் பெருக்கத்திற்காக தயாராகக் கிடைக்கக்கூடிய பாக்டீரிய வளரக்கூடிய நிலம், மேலும் ஏதேனும் வழிமுறைகளில் மீதமிருக்கிற பைட்டோ-டாக்ஸின்கள்[15] அல்லது மாசுபடுத்துகிற உள்ளீடுகள் (எ.கா. இராசயனக் கழிவுகள்), ஊட்டச்சத்துக்களின் நிலைத்தன்மையை (கீழான C:N விகிதம்) அடையச் செய்வது மற்றும் பலன் பெறும் மண்ணில் நைட்ரஜன் கிடைப்பதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாதது ஆகியவற்றை சிதறச் செய்வதை அனுமதிக்கப்படுகிறது. உரமாக்கல் தொழிலின் ஒரு பிரபலமான மற்றும் தவறான எண்ணமான ஒன்று - ஒருமுறை குவியல் குறுகிய காலத்தில் சூடானால் நோய் கிருமிகளை உண்டாக்கக் கூடிய கிருமிகள் நீக்கப்படும் என்பதுவே. மிகச் சமீப கால E.coli O157 இன் ஆய்வுகள் சூடான உரமாக்கல் 120 நாட்கள் வரை நிலைத்து வாழ்தலைக் காட்டுகின்றன.

உடலால் செய்யப்படும் திருப்பத்திற்கு மாற்றான "விங் டுங்" உரமாக்கல் காற்று ஏற்றி

புழக்கடை உரமாக்கலுக்கு கார்பனையும் சைட்ரஜனையும் பல்வேறு உள்ளீடு விகிதங்களிலும் கணக்கீடுகளிலும் பொருத்தமான கலப்பைப் பெறத் தேவைப்படுவது அச்சுறுத்தலாம். ஆக நிலையான விதிகள் அதனை மேற்சொன்ன மூலப் பொருட்களில் உள்ளீட்டு வகைகள் மற்றும் நிலை ஆகியவற்றில் அதிகப்படுத்த இருக்கின்றன. குவியல் குறுகிய காலத்தில் கட்டப்பட்டதெனில் அதற்கு மூலப்பொருட்களின் கலப்பு(C:N) மற்றும் ஒரு கடுமையான அமைப்பும் அதனோடு 50% ஈரப்பதத்துடன் ("பிழியப்பட்ட கடற்பஞ்சினைப் போல"), வெப்பமானது சில நாட்களுக்குள் 60 °C (140 °F) அளவிற்கு உயர வேண்டும். வெப்ப நிஅலி கீழே இறங்கும் போது அதிக காற்று தேவைப்படுகிறது, வழக்கமாக குவியலைத் திருப்புவதால் சேர்க்கப்படும் அல்லது கிளறும் கருவியை பயன்படுத்தி சேர்க்கப்படும், அதே நேரத்தில் ஈரப்பதமும் தேவைப்படலாம். திருப்புதல் அல்லது பிற காற்று ஏற்றுதல் வழக்கமாக சுமார் 6-10 நாட்களுக்கு உயர்ந்த வெப்ப அளவுகளை மூலப்பொருட்கள் ஒரே மாதிரியாக நன்றாக உடைந்து அடையாளம் தெரியாமற் போகும் வரை பராமரிக்கத் தேவைப்படும் மேலும் வெப்பநிலைகள் மீண்டும் பின் நோக்கிப் பாய்வதில்லை. ஒரு குவியல் உச்ச வெப்பநிலைகளில் பராமரிக்கப்படுகையில் 30 நாட்களுக்குள் முதிர்ச்சியடைதல் தயாராகலாம், ஆனால் அரிதாக 60 நாட்களுக்குள் விரைவாக தயாராகலாம். மற்றொரு 30-60 நாட்கள் முதிர்ச்சி ஒரு செடி வளர்ச்சி சோதனையைக் கடக்கப் போதுமானது அது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செடியின் வகையைச் சார்ந்தது.[16]

வெப்ப ஈர்ப்பு அழுகலை அடையச் செய்ய ஒரு 1 கன சதுர மீட்டர் (1.3 cu yd) அல்லது 1 மீட்டர் (3 அடி) அகலம், 1 மீட்டர் (3 அடி) உயரம் கொண்ட உரமாக்கல் கூடை சிறந்ததாகும் மேலும் காற்று புகும் வரிசையுடைய உரமாக்க லாக இருக்கும் வரை விரும்பப்படுகிறது. இது வெப்பத்தை கட்டமைக்கத் தேவையான அதிகளவு பாதுகாப்பைத்த்ருவதோடு பிராணவாயு ஊடுருவவும் அனுமதிக்கிறது. குவியலின் மையம் அதிகபட்சமாக வெப்பமடைகிறது, ஆகையால் தொடர்ச்சியான திருப்புதல்/கலப்பு அனைத்து மூலப்பொருட்களும் சில நேரங்களை வெப்பப் பகுதியில் கழிப்பதை உறுதிப்படுத்தச் செய்யப்படுகிறது. குவியலை திருப்புவது மேற்கொண்டு வெப்பத்தை உயர்த்துவதை விளைவிக்காத போது, செயல்படுகின்ற காற்று புகும் கட்டம் முடிவடைகிறது, மேலும் குவியல் முதிர்ச்சியடையும் குவியலாக மாற்றப்பட்டிருக்கலாம். முதிர்ச்சியடைந்த மூலப்பொருள் அடர்த்தியான பழுப்பு நிற நொடியும் தோற்றத்தையும் வளமான ஈர நிலத்தின் வாசனையும் கொண்டிருக்கும் போது அது பயன்படுத்த தயாராக உள்ளது.

வீட்டு உரமாக்கல் பாத்திரத்தில் உரமாக்கலைத் திருப்புதல்

இயற்கையான அழுகல் கூட்டின் தொடர்ச்சி உட்கொண்டிருப்பவை:

 • 0–15 °C (32–59 °F) குளிர்ச்சி ஈர்ப்பு- /1} முன் பகுதியில் மேலோங்கி நிற்கிறது அவை பெருகி வருகையில் வெப்ப வழிமுறை துவங்குகிறது
 • 15–40 °C (59–104 °F) - பெருவெப்ப ஈர்ப்பு வழிமுறையை கைக்கொள்கிறது, குளிர் ஈர்ப்பு இறக்கின்றன அல்லது எல்லைப்பகுதிகளுக்கு கீழிறக்கப்படுகின்றன
 • 40–70 °C (104–158 °F) - வெப்ப ஈர்ப்பு க்கள் அவற்றின் உச்சத்தில் வேலை செய்கின்றன பல இதர பாக்டீரியாக்களை நுகர்கின்றன

குறைந்த வெப்ப நிலைகளிலும் எல்லைப் பகுதிகளிலும் பல்வேறு பூஞ்சை பெருக்கமும் பெரிய அளவிலான உயிர்மங்களும் அவற்றின் பங்கினைப் பெறுகின்றன - மிகவும் வறண்ட குளிர்ச்சியான குவியல் எறும்புகளை ஈர்க்கலாம மேலும் நத்தை வகை ஊர்வன மிக ஈரமான குவியல்களுக்கு வருகைத் தருகின்றன. வழிமுறையின் முடிவில் வெப்பமானது எல்லாப் புறங்களிலுமுள்ள வெப்ப நிலைக்கு திரும்புகையில் தொடர்ச்சி தலைகீழாகிறது, புதிய உயிர்மங்கள் அதிகமான மட்கிய மூலப்பொருட்களை விரும்புகின்றன. மிகக் குளிர்ச்சியான காலநிலைகளில் சூட்டினை செலுத்துவதும் குவியலை பாதுகாப்புச் செய்வதும் பயன் தருவதாகும் ஆனால் சாதாரண காலங்களில் தேவையற்றது, மேலும் அது காற்றுப் புகுதல் அல்லது இயற்கை வெப்பச் சலன ஆவியாதலுடன் குறுக்கிடும் எனில் விரும்பத்தக்கது அல்ல. மேற்புறத்தை வறட்சியாகவும் புதிய சேர்க்கைகளை குவியலின் மையப் பகுதியில் புதைப்பதும் மழைக்காலத்திலும் வேனிற் காலத்தில் வெப்பமாக்கல் துவங்கும் வரை பலன் தருவதாகும்.

உரமாக்கல் நாற்றம்[தொகு]

உரமாக்கல் வசதிகளிலிருந்து பரவும் நாற்றமே பொதுவாக அடிக்கடி மற்றும் தீவிரமான புகாராக அண்டை வீட்டாரிடமிருந்து வருவதாகும். செயல்பாட்டாளருக்கு முதல் மற்றும் முக்கிய வினை என்ன வகையான பிரச்சினைக்குரிய நாற்றங்கள் உள்ளன மற்றும் அவை எங்கிருந்து உற்பத்தியாகின்றன என்பதைத் தீர்மானிப்பதாகும். அதன் பிறகே பொருத்தமான மாற்றுச் செயல்பாடுகளை எடுக்க இயலும்.

உரமாக்கல் காற்று புகும் சூழல்களின் கீழ் முறையாகத் தயாரிக்கப்படுகிறது. அதற்கொரு மண் சார்ந்த நறுமணமுண்டு. அது பாதகமானது கிடையாது. இருப்பினும், பகுதியளவில் அழுகிய மூலப் பொருட்கள் அல்லது மோசமான உரமாக்கல் நுட்பங்கள் பிரச்சினைக்குரிய நாற்றங்களான அம்மோனியா, ஹைட்ரஜன் சல்ஃபபைட் (அழுகிய முட்டையின் வாசம்) மற்றும் நிலைமாறும் கொழுப்பு அமிலங்கள் (VFAக்கள்) ஆகியவற்றைக் உள்ளடக்கியுள்ளது. VFAக்கள் கலந்து இணைக்கப்பட்டவை அதன் மீது பலருக்கு மிகச் சிறிய சகிப்புத் தன்மையிருக்கும். அதே போல ஒரு நாற்றமுள்ளது என்பதைத் தீர்மானிப்பது எளிமையாகக் காணப்படும். உரமாக்கல் வசதியில் பிரச்சினைக்குரிய நாற்றத்தின் மூலாதாரத்தையும் காரணத்தையும் அடையாளம் காண்பது சிக்கலானது. இடங்கள் பல நாற்றத்தை உற்பத்திச் செய்யும் மூலாதாரங்களின் சாத்தியதுடன் உள்ள பெரிய திறந்த வெளிகளாகும் மேலும் நாற்றங்கள் கணிக்கவியலாதப்படியான வழிகளில் பயணப்படுபவை.

நாற்றங்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன என்பதைத் தீர்மானிப்பது கட்டாயமாகிறது. உள்வரும் இன்னும் சேர்க்கப்படாத மூலப்பொருட்களின் குவியல் அல்லது குறிப்பிட்ட உரமாக்கல் குவியலிலிருந்து, தேங்கி நிற்கும் நீர், நீராதாரக் குளம் அல்லது மற்றொரு மூலவளம் இவற்றில் எதுவென்பது தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும். பிரச்சினையின் மூலத்தைக் அடையாளப்படுத்துவது முக்கியமானது ஏனெனில் இத்தகைய பிரச்சினைகளின் ஒவ்வொன்றின் மாற்றத்தின் தேவையான செயல்பாடுகள் வேறுபடுபவையாகும்.

காரணத்தைத் தீர்மானிக்க நாற்றங்கள் உரமாக்கல் வசதிகளில் பல காரணங்களினால் ஏற்படுகின்றன. நாற்றத்தின் வகையை அடையாளப்படுத்துவது பிரச்சினையின் காரணத்தின் வேரை சுட்டிக்காட்டுதலைக் கொடுக்கலாம்.

அம்மோனியா அம்மோனியா வாடை வழக்கமாக ஒரு உரமாக்கல் குவியலில் உருவாகிறது. அக்குவியலில் மிக அதிகமான புது புற்களைப் போன்ற நைட்ரஜன் வள மூலப்பொருள் அடங்கியுள்ளது. உள்வரும் மூலப்பொருள் அவை நீண்ட காலம் நெகிழி பைகளில் அடைக்கப்பட்டிருப்பின் ஏற்கனவே அம்மோனியா வாசத்தை உற்பத்திச் செய்திருக்கும். அம்மோனியா கார்பன் குவியல்களுக்கு குறிப்பாக அதிகளவில் கொத்துத் திரளான வடிவத்தில் அளிக்கப்படுகையில் உற்பத்தியாகிறது. இந்த எந்தவொரு உதாரணங்களிலும் மிக அதிகளவிலான நைட்ரஜன் மூல கலப்பில் கிடைக்கக்கூடிய கார்பன் தொகையில் (குறைவான C:N விகிதத்தில்) உள்ளது. ஒரு அம்மோனியா நாற்றம் சில நேரங்களில் ஒரு pH அளவு மிக அதிகமாக இருப்பதைக் கூடவும் சுட்டுகிறது.

ஹைட்ரஜன் சல்பைட் ஹைட்ரஜன் சஃல்பைட்டின் வாசம் (அழுகிய முட்டைகள்) சுட்டுவது காற்றுப் புகா நிலைகள் இருப்பதையேயாகும். காற்றுப் புகா நிலைகள் காற்றுப் புகுவதற்குப் போதுமான இடைவெளிகள் இல்லாதததால் அமைக்கப்படுகின்றன. இது அதிகளவிலான ஈரப்பதம் மற்றும்/அல்லது காற்று இல்லாமையால் ஏற்படலாம். மிகுந்த ஈரப்பதம் கொண்டக் குவியல் போதுமான காற்றோட்டமின்றியிருக்கும் ஏனெனில் மிக அதிகமான காற்று இடைவெளிகள் நீரால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். காற்று புகா நிலைகள் எப்போது குவியல் அடைக்கப்பட்டோ அல்லது குவியல் மூலமான காற்றுப் போக்கு குறுகிய வழியிலிருக்கும் போது உருவாகச் செய்யலாம். அடைசல் எப்போது மரத் தட்டைகள் போன்ற பெரிய அல்லது தடுப்பான பகுதிகள் போதுமான பகுதிகள் கட்டமைப்பு மற்றும் குவியலில் காற்று இடைவெளிகளை பராமாரிக்க இல்லாத போது ஏற்படுகிறது. குறுகிய வழிகள் எனும் வரையறை குவியலினுள்ளே காற்று குறைந்த எதிர்ப்புக்களோடு பாதையை (கால்வாய் வழி)பின் பற்றி செல்லும் போக்கினை விவரிப்பதாகும். கால்வாய் வழி பெரும்பாலும் உரமாதல் குவியல் உரமாதல் வழிமுறையில் கலக்கப்படாதப் போது நடைபெறுகிறது. குறுக்கு வழியில் காற்று கால்வாய்கள் வழியே குவியலில் சமமாக விநியோகிக்கப்படுவதைக் காட்டிலும் விருப்பத்தோடு பாய்கிறது. இருந்தாலும் கூட காற்று குவியல் மூலம் குறுகிய பாதை ஏற்படுகையில் பாய்கிறது, அங்கு குவியலுக்குள் காற்றில்லா பகுதிகள் உள்ளன, அவை உள்ளுக்குள்ளேயே காற்றுப் புகா நிலைகளை உருவாக்குகின்றன. உரமாக்கல் குவியலுக்குள் வேகமாக வீழும் வெப்ப நிலைகள் குறுகிய பாதை நாற்றப் பிரச்சினையை ஏற்படுத்துகிறது என்பதற்கு சுட்டியாக இருக்கலாம்.

மாறும் கொழுப்பு அமிலங்கள் (VFAக்கள்) VFAக்கள் மோப்ப உணர்வுகளுக்கு பாதகமானவை மட்டுமல்ல, அவற்றின் இருப்பு முடிவடைந்த உரமாக்கலில் பைட்டோடாக்சிடி பிரச்சினைக்கு பங்களிக்கலாம். ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் நாற்றங்கள் போல் VFA நாற்றங்கள் காற்றுப் புகா நிலைகளின் கீழ் ஏற்படும் நுண்ணுயிரின் அழுகலினால் உருவாக்கப்படுகின்றன. VFAக்கள் காற்றுப் புகா நிலைகளின் கீழ் உருவாக்கப்படுகின்ற காரணத்தால் ஏன் அத்தகைய நிலைகள் இருக்கின்றன எனத் தீர்மானிப்பது கட்டாயமாகிறது மேலும் அவற்றை நீக்கவும் வேண்டும்.

சூழலுக்கான மாற்று

அம்மோனியா அம்மோனியா நாற்றம் வழிமுறையிலுள்ள கார்பன் மற்றும் நைட்ரஜனின் ஏற்றத்தாழ்வுடன் தொடர்புடையது (C:N விகிதம்) எனில் அதிகமான கார்பன் வளமுள்ள இலைகள் அல்லது மரப்பட்டைகள் போன்ற மூலப்பொருட்களை மேலும் சேர்க்கவும். கார்பன் மூலத்தின் துகளின் அளவு போதுமானபடி சிறியதாக இருப்பது முக்கியமானது அதனால் நுண்ணுயிரிகளால் பயன்படுத்த இயலும். ஒரு கார்பன் மூலப்பொருள் துடைப்பம் அல்லது பெரிய மரப்பட்டைகள் சிறிய துண்டுகளாகப்பட வேண்டும் அல்லது சின்னஞ் சிறிய துகள்களின் அளவிற்கு நிலத்தில் இடப்பட வேண்டும். உயர் pH (8 என்ற அதிகபட்சத்தை விட) அதிகபட்ச அம்மோனியா இழப்பை ஏற்படுத்தலாம் மேலும் அழுகலை ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியாக்களை கொல்லும். உரமாக்கல் குவியலின் pH அளவு 8 ற்கு மேல் இருக்கும் எனில், அமில மூலப்பொருளை இலைகள் அல்லது சல்ஃபேட்ஸ் போன்றவற்றை சேர்க்கவும் மற்றும் குவியலுக்கு காரப்பொருளை மேலும் சேர்ப்பதையும் தவிர்க்கவும்.

ஹைட்ரஜன் சல்பைட் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் நாற்றங்கள் (அழுகல் முட்டைகள்) காற்று புகா நிலைகள் உரமாக்கல் குவியலுக்குள் இருப்பதைச் சுட்டுகின்றன. இது ஒன்று மூலப்பொருள் மிக ஈரமாக இருப்பதன் காரணமாகவோ அல்லது போதுமான அளவு காற்றோட்டம் இல்லாத காரணமாகவோ இருக்கலாம். ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் நாற்றம் ஈரப்பதத்தால் ஏற்படுகிறது எனில், வறட்சியான விரிவாக்கும் காரணியை சேர்க்கவும் அல்லது குவியல்களை மறு கலப்பு செய்யவும் மற்றும் அவை தேங்கி நிற்கும் நீருக்கு அருகே உள்ள இடங்களில் வைக்கப்படக் கூடாது. பற்றாக்குறையுள்ள காற்றோட்டம் மோசமான கட்டமைப்பு அல்லது கச்சிதமாய் பொருத்தப்பெறாதவற்றுடன் தொடர்புடையது எனில், விரிவாக்கும் காரணியை சேர்த்தும், குவியலை மறு கலப்புச் செய்தும் வைக்கவும். குவியலுக்குள்ளே செல்லும் காற்றோட்டம் சமமற்றது எனில் (குறுகியப் பாதை) குவியல்களை மிக அடிக்கடித் திருப்புதல் பிரச்சினையைத் தீர்க்க வேண்டும்.

VFAக்கள் VFA க்கள் ஏற்படுவதும் கூட காற்று புகா நிலைகள் உரமாக்கல் குவியலுக்குள்ளே இருக்கிறது என்பதைச் சுட்டுகிறது. பொருத்தப்படும் மாற்று ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் நாற்றங்கள் எப்போதெல்லாம் உள்ளனவோ அதேப் போன்று ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். துர்நாற்றமுள்ள நிலைகள் முன்னர் விவரிக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டும் நிலைத்திருந்தால் உரமாக்கல் குவியல்களை கவனமாகத் திருப்புதல் நேரத்தை சரியாக அமைப்பது தேவையாகும். திருப்புதல் அடிக்கடி மாறக் கூடிய ஏற்பிகளை நினைவிற் கொள்கையில் சிறந்தவையாக இருக்கும். அத்தகைய தருணங்கள் மழை பெய்கையிலோ அல்லது காற்றின் திசை அடிக்கடி மாறக் கூடிய ஏற்பிகளின் இருப்பிடத்திற்கு எதிர் திசையில் இருக்கையிலோ போன்றதாகும்.

செயலாற்றலற்ற (முனைப்பற்ற) உரமாக்கல்[தொகு]

அனைத்து புறங்களிலுமுள்ள உரமாக்கல், துவக்கக்கால உயிர்ம வேளாண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வழக்கமான 'தரை விரிப்பு' முறைகள் போன்றது. பொதுவாக பின்னணி வெப்பநிலைகளை விட கணிசமாக மேலே உயர்ந்துச் செல்லும் வெப்ப நிலைகளை விளைவிப்பதில்லை, ஆகையால் அனைத்து புறங்களிலுமுள்ள உரமாக்கலாக உள்ளது. அது மெதுவானது, மேலும் வீட்டு தோட்டத்தில் செய்யப்படும் அதிகமான பொது வகை உரமாக்கலாகும், குறிப்பாக வீட்டு உரமாக்கலில் உரமாக்கல் குவியல்கள் 1.3 கெஜ மீட்டரு(1 கன மீட்டர்)க்கும் குறைவாக அளவிலிருக்கும் போது இருப்பதாகும். அத்தகைய உரமாக்கல் அமைப்புக்கள் மரம் அல்லது நெகிழி கொள்கலன்களில் திறந்த அல்லது மூடப்பட்டு இருக்கலாம் அல்லது திறந்த வெளி குவியல்களில் அமைந்திருக்கலாம். சமையலறைத் துண்டுகள் தோட்ட உரமாக்கல் கொள்கலன்களில் இடப்பட்டு கவனிக்கப்படாமல் விடப்படும். இந்த கழிவுக் கொள்கலன் மிக அதிகமான நீர் உள்ளடக்கத்தை கொண்டிருக்கலாம், அது காற்றோட்டத்தைக் குறைத்து நாற்றமுடையதாக ஆகலாம். வடிகாலையும் காற்றோட்டத்தையும் மேம்படுத்தவும், நாற்றத்தைக் குறைக்கவும், கார்பன் வளமிக்க மூலப்பொருட்கள் அல்லது 'பழுப்பு நிறப் பொருட்கள்' மரப்பட்டைகள், மரப்பட்டை துணுக்குகள், இலைகள் அல்லது மிலாறுகள் போன்றவை கலப்பில் சேர்க்கப்பட்டும் ஒவ்வொரு ஈரமான சேர்க்கையையும் அல்லது குவியலில் எப்போதாவது ஏற்படும் ஓட்டைகளை மூடவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கவனித்தலின் முறையளவுகள் ஒன்றுமில்லாதது முதல் எப்போதாவது கடந்து "வழக்கமானது" வரை மாறுபடுகிறது.

இயற்கையில்[தொகு]

இயற்கையின் வழக்கமற்ற உரமாக்கல் வடிவம் ஆஸ்டரலேஷியன் பிரதேசத்தின் மவுண்ட் பில்டர்ஸ் (மெகாபோட்) விஷயத்தில் காணப்படுகிறது. இந்த மெகாபோட்ஸ் நாட்டுக் கோழி அளவிற்கான பறவைகள் கூடுகளை கரிமக் குப்பையைக் கொண்ட உரமாக்கல் குவியல்களின் வடிவத்தில் கட்டுவதற்கு பிரபலமானவை. அதில் அவை தங்களது முட்டைகளை அடைகாக்கின்றன. ஆண் பறவைகள் கடுமையாகப் பணியாற்றி சரியான அடைக்காத்தல் வெப்ப நிலைகளை பராமரிக்க உரமாக்கல் குவியலிலிருந்து குப்பையை சேர்த்தும் நீக்கியும் சரிசெய்கிறது.

காட்டு நிலத்தின் திரள் பொருட்கள் வெப்பநிலைக் காடுகளின் இயற்கையான இரசாயன மூலப்பொருட்களாகும். மண்ணில் வாழும் உயிர்மங்கள் மெதுவாக நிலத்தின் அடியிலிருந்தவாறு தொடர்ச்சியாகக் மேலே கொட்டப்படும் குப்பையை அழுகச் செய்து, மண்ணிற்கு ஊட்டச் சத்துக்களை திரும்ப ஏற்படச் செய்து, உள்ளார்ந்த நிலத்தின் இயற்கை அமைப்பிற்கு பயன் தரத்தக்க வடிவங்களுக்கு பாக்டீரியா மாற்றங்களை அளிக்கிறது. இது இயற்கையான வேர்ப்பாதுகாப்பிற்கான அல்லது தரை விரிப்பு உரமாக்கலுக்கான வடிவமாகும்.

மண்புழு உரமாக்கல்[தொகு]

புழு உரமாக்கல் அல்லது மண்புழுஉரமாக்கல் ரெட் விக்ளர் புழுக்களை கொள்கலன்களில் பயன்படுத்தி சமையலறை கழிவுகளை பதப்படுத்தும் முறையாகும். ஈரமாக்கப்பட்ட உயர் கார்பன் படுக்கை, துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம் உணவுக் கழிவுகள் சேர்க்கப்படுவதில் ஒரு அடித்தளமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் புழுக்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகள் மூலப்பொருட்களை வளமான உரமாக மாற்றுகின்றன. அது புழு வார்ப்புகள் எனப்படுகின்றன, அவை ஊட்டச் சத்து மற்றும் நுண்ணுயிரி ரீதியில் வளமான மூலப் பொருளாகும். மண்புழு உரமாக்கல் உள்வீடுகளில் செய்யப்படலாம், வருடம் முழுதுமான உரமாக்கலை அனுமதிக்கிறது, மேலும் அடுக்கு மாடி குடியிருப்பு வாசிகளுக்கு உணவுக் கழிவுகளை மறு சுழற்சி செய்யும் வழிமுறையாக உள்ளது.

தொழில் முறை அமைப்புகள்[தொகு]

ஒரு பெரிய உரமாக்கல் குவியல் முறையாக நிர்வாகம் செய்யப்படாவிட்டால் உடனடியாக உரமாகும்.

தொழில் முறை உரமாக்கல் அமைப்புகள் அதிகரித்து வரும் வகையில் குப்பைக் கிடங்குகளுக்கான கழிவுப் பொருள் மேலாண்மை மாற்றாக, இதர முன்னேறிய கழிவு பதன அமைப்புக்களுடன் அமைக்கப்படுகின்றன. இயந்திர ரீதியில் கலப்புக் கழிவுகளைப் பிரித்தல் போக்குகள் காற்றுப் புகா சீரணம் அல்லது கொள்கலனுள்ளான உரமாக்கலோடு இணைந்திருப்பவற்றை இயந்திரமயமான உயிரியல் அணுகுமுறை என அழைக்கப்படுகிறது. அது அதிகளவில் வளர்ந்த நாடுகளில் குப்பைக் கிடங்குகளில் அனுமதிக்கப்படும் உயிர்மப் பொருட்களின் அளவு பற்றிய கட்டுப்பாடுகளுக்கான விதிமுறைகளின் காரணமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. மக்காத கழிவுகளை அது குப்பைக் கிடங்கினுள் நுழைவதற்கு முன்னால் பதப்படுத்துவது கணந்தோறும் மாறுகிற மீத்தேனிலிருந்து புவி வெப்பமடைதலை குறைக்கிறது; பதமாக்கல் செய்யப்படாத கழிவு குப்பைக் கிடங்கில் காற்றுப் புகாமல் நொறுங்குகின்றன. அதன் மூலம் மீத்தேனை உள்ளடக்கிய குப்பைக் கிடங்கு வாயுவை உற்பத்திச் செய்யப்படுகிறது, அதொரு ஆற்றல்மிக்க பசுமை இல்ல வாயுவாகும்.

பேரளவிலான உரமாக்கல் அமைப்புக்கள் பல நகர்புற மையங்களில் உலகம் முழுதும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இணை-உரமாக்கல் என்பதொரு நுட்பம் திடக் கழிவை நீர் நீக்கப்பட்ட உயிரிதிடங்களுடன் இனைப்பதாகும். இருந்தாலும் நகராட்சியின் திடக் கழிவின் மந்தமான மற்றும் நெகிழி மாசாகுதலின் கடினப்பாடுகள் இந்த அணுகுமுறையை குறைவான ஈர்ப்புடையதாக ஆக்குகின்றன. உலகின் பெரிய MSW இணை-உரமாக்கல் நிறுவனம் கனடாவின் அல்பெர்டாவின் எட்மாண்டனிலுள்ள எட்மாண்டன் உரமாக்கல் வசதியாகும். அது 2,20,000 டன்கள் வீட்டு திடக் கழிவு மற்றும் 22,500 டன் வறண்ட உயிரிதிடங்களை வருடந்தோறும் 80,000 டன் உரமாக்கல்களாக மாற்றுகிறது. இவ்வசதியானது 38,690 மீட்டர்கள்2 (416,500அடி2) அளவில் 41/2 கனடிய கால்பந்து களங்களுக்கு இணையானது. மேலும் அதன் இயங்கும் அமைப்பு வட அமெரிக்காவின் பெரிய துருப்பிடிக்காத இரும்பு (எஃகு) கட்டடம் ஆகும் அதன் அளவு 14 NHL பனிச்சறுக்கு ஆட்டக் களத்தின் அளவுடையது.[17]

கருப்பஞ்சாறு அடிப்படையிலான வடிசாலைகள் உலகம் முழுதுமானவை ஏராளமான அளவில் வினாஸ் அல்லது விரயமான நீர்க் கழிவுகளை உற்பத்திச் செய்கின்றன. ஒவ்வொரு லிட்டர் சாராய வகையினை உற்பத்தி செய்கையில், சுமார் 8 லிட்டர்கள் கழிவு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இந்த கழிவின் COD 1,50,000 PPM ஆகவும் மற்றும் BOD 60,000 PPM ஆகவும் மட்டுமின்றி இன்னும் அதிகமாகக் கூட இருக்கிறது. இந்த கழிவினை முறையாகக் கையாளப்படவேண்டிய தேவையுள்ளது. அதற்கான பலன் தரத்தக்க ஒரே இறுதியான செயல் முடிப்பு வழிமுறை உரமாக்கலாகும். கரும்பாலைகள் பிரஸ்மட் / கச்சஸாவினை தங்களது உற்பத்தி வழிமுறைகளின் போது உற்பத்தி செய்கின்றனர் மேலும் அது 30% இழைகளை கார்பனாகக் கொண்டுள்ளன மேலும் ஏராளமான அளவில் நீரையும் கொண்டுள்ளது. இந்த பிரஸ்மட் தயார் செய்யப்பட்ட நிலத்தில் 100 மீட்டர் நீளத்திற்கு 3 மீட்டர்கள் X 1.5 மீட்டர்கள் அளவுடைய காற்று புகும் வசதியுள்ள வரிசைகளின் வடிவத்தில் இடப்படுகின்றன. விரயமான நீர்க் கழிவுகளை காற்று புகும் வசதியுள்ள வரிசைகளின் மீது அவற்றைத் திருப்பும் போது தெளிக்கிறார்கள். இந்தப் பயன்பாடுகளுக்கு உரமாக்கல் இயந்திரங்கள் விண்ட்ரோ கிங், விண்ட்ரோ பிரின்ஸ் மற்றும் விண்ட்ரோ குயின் எனப் பெயர் கொண்டவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இத்தகைய இயந்திரங்கள் பிரஸ்மட்டின் அளவில் சுமார் 2.5 மடங்கு விரய நீரை நுகர உதவுகின்றன. அதன் பொருள் 100 மீட்டர்களின் காற்றுப் புகும் வரிசை சுமார் 166 மில்லியன் டன் பிரஸ்மட்டிற்கு இடமளிக்கிறது. மேலும் சுமார் 416 M3 விரய நீரை 50 நாட்களில் பயன்படுத்துகிறது. நுண்ணுயிரி திசுவளர்ப்பான TRIO COM-CULT சுமார் 1 கிலோ கிராம் தலா ஒரு மில்லியன் டன் பிரஸ்மட்டிற்கு விரைவாக விரய நீரை சிதையமடையச் செய்யப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இலட்சக்கணக்கான M3 விரைய நீர் உலகம் முழுதும், இந்தியா, கொலம்பியா, பிரேசில், தாய்லாந்து, இந்தோனேசியா, தென் ஆப்பிரிக்கா முதலிய நாடுகளில் உரமாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. உரமாக்கல் இயந்திரங்களான விண்ட்ரோ கிங்/பிரின்ஸ்/குயின் ஆகியவற்றின் பல்வேறு கொள்ளளவுகள் 336 , 153 மற்றும் 80 குதிரைச் சக்தியுடையவை இந்தச் செயல்பாட்டிற்காக எந்நேரமும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. விரய நீர்/வினாஸேவை உரமாக்கல் செய்யும் தொழில்நுட்பம் TAS BIO-COM என்று அழைக்கப்படுகிறது. உரமாக்கல் முற்றம் உள்ளூர் நாடுகளின் வழிமுறைகளுக்கேற்ப தயார் செய்யப்பட வேண்டும். எனினும் அது ஊடுருவ இயலாத வகையில் தயாரிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் கழிவு நீர் நிலத்தினுள் பாய அனுமதிக்கக் கூடாது. உரமாக்கல் முற்றமானது உரமாக்கல் செயல்பாடுகளின் வாசம் பரவ அனுமதிக்கப்படாத இடத்தில் நிறுவப்பட வேண்டும், ஏனெனில் எந்தவொரு உரமாக்கல் செயல்பாடும் அழுகிய வாசத்தை உருவாக்கும். அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட உரமாக்கல் சிறந்த தரத்துடனும், ஊட்டச்சத்துக்கள் வளத்துடனும் இருப்பதுடன் இயற்கையின் சமன்பாடுகளை கவனத்திற் கொள்கிறது. இயற்கையிலிருந்து பெறப்பட்ட பொருட்கள் மீண்டும் இயற்கைக்குச் செல்கின்றன.

வேளாண்மை[தொகு]

நவீன வேளாண்மையில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் ஊட்டச்சத்துக்களின் முக்கிய மூலவளமாகும். வெள்ளாவி மூலம் உரமாக்கல் சுத்தப்படுத்தப்பட்டு மேற்கொண்டு பயன்படுத்த தயாரிக்கப்படலாம்.

மேற்குறிப்புக்கள்[தொகு]

 1. கம்போஸ்ட் மைக்ரோப்ஸ், கார்னெல் யுனிவெர்சிட்டி.
 2. "வெர்மிகம்போஸ்ட் கைட்". Archived from the original on 2009-04-12. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-05-12.
 3. கம்போஸ்ட் கன்ஸ்யூமர்ஸ், கார்னெல் யுனிவெர்சிட்டி
 4. ஜிப்சம் போர்ட் கம்போஸ்டிங்
 5. வான்கூவர், பி.சி. கனடா முனிசபல் புரக்ரோம்
 6. எஆசு:10.1016/j.biortech.2008.12.006
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 7. "தி நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் டிஃபன்ஸ் கவுன்சில் ஆன் கம்போஸ்டிங்". Archived from the original on 2010-05-15. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-05-12.
 8. "ஹொம் மேட் எஃபெக்க்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் ஃபார் பொகாஷி கம்போஸ்டிங்". Archived from the original on 2010-07-05. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-05-12.
 9. "மேட்டிரியல்ஸ் ஃபார் கம்போஸ்டிங் - யுனிவெர்சிட்டி ஆஃப் இல்லினாய்ஸ் எக்ஸ்டெஷன், ரெட்ரிவல் டேட்;3/12/2009". Archived from the original on 2009-12-25. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-05-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 10. "கிளிக்கிடாட் கவுண்டி டபிள்யூஏ, யுஎஸ்ஏ கம்போஸ்ட் மிக்ஸ் கால்குலேட்டர்". Archived from the original on 2011-11-17. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-05-12.
 11. எபெஃக்ட் ஆஃப் லிக்னின் கண்டண்ட் ஆன் அவெய்லபிட்டி
 12. "லைம் அடிஷன் அண்ட் pH". Archived from the original on 2010-01-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-05-12.
 13. "காற்று ஏற்றப்பட்ட நிலைத்த குவியல் உரமாக்கல்". Archived from the original on 2008-05-01. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-05-01.
 14. Appl. Environ. Microbiol. 1996 62 1723-1727 Isolation of Thermus strains from hot composts (60°C-80°C) Beffa, T; Blanc, M; Lyon, PF; Vogt, G; Marchiani, M; Fischer, JL; Aragno, M. 
 15. பைட்டோடாக்ஸிட்டி அண்ட் மேச்சுரேஷன்
 16. அப்ஸ்டிராக்ட்: பைட்டோடாக்ஸிட்டி ஆஃப் பயோசாலிட்ஸ் கம்போஸ்ட் அட் டிஃபரெண்ட் டிக்ரீஸ் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி கம்பேர்ட் [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 17. "எட்மாண்டன் கம்போஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி". Archived from the original on 2010-09-22. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-05-12.

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கூட்டெரு&oldid=3924880" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது