குவஹாட்டி தொடருந்து நிலையம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
கவுகாத்தி தொடர்வண்டி நிலையம்
கவுகாத்தி தொடர்வண்டி நிலையம்

குவஹாட்டி தொடருந்து நிலையம், இந்தியா மாநிலமான அசாமின் குவஹாட்டியில் உள்ளது. இது இந்திய இரயில்வேயின் வடகிழக்கு மண்டலத்தின் நிர்வாகத்தில் உள்ளது.

வண்டிகள்[தொகு]

வண்டி எண் வண்டியின் பெயர் கிளம்பும் இடம் சேரும் இடம் நாட்கள்
55801/02 மானஸ் ரைனோ பயணியர்வண்டி புது பங்காய்காமோ சந்திப்பு குவாஹாட்டி நாள்தோறும்
12067/68 குவாஹாட்டி ஜோர்ஹாட் டவுன் ஜன சதாப்தி விரைவுவண்டி குவாஹாட்டி யோர்ஹாட் டவுன் ஞாயிறு தவிர ஏனைய நாட்களில்
12345/46 சராய்காட் விரைவுவண்டி ஹாவ்ரா(ஹவுரா) குவாஹாட்டி நாள்தோறும்
12235/36 திப்ருகர் ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் திப்ருகர் புது தில்லி வெள்ளி
12423/24 திப்ருகர் ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் திப்ருகர் டவுன புது தில்லி நாள்தோறும்
12501/02 பூர்வோத்தர் சம்பர்க் கிராந்தி விரைவுவண்டி குவாஹாட்டி புது தில்லி மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முறை
12505/06 வடகிழக்கு விரைவுவண்டி குவாஹாட்டி ஆனந்த விகார் முனையம் நாள்தோறும்
12507/08 குவாஹாட்டி திருவனந்தபுரம் விரைவுவண்டி குவாஹாட்டி திருவனந்தபுரம்
12509/10 குவாஹாட்டி பெங்களூர் விரைவுவண்டி குவாஹாட்டி பெங்களூர் நகரம் வாரம் மும்முறை
12513/14 குவாஹாட்டி - செகந்திராபாத் விரைவுவண்டி செகந்திராபாத் குவாஹாட்டி வாரம் ஒரு முறை
12515/16 குவாஹாட்டி திருவனந்தபுரம் விரைவுவண்டி திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் குவாஹாட்டி வாரம் ஒரு முறை
12517/18 கல்கத்தா குவாஹாட்டி கரீப் ரத் விரைவுவண்டி கல்கத்தா குவாஹாட்டி வாரம் இரு முறை
12525/26 திப்ருகர் கல்கத்தா விரைவுவண்டி கல்கத்தா திப்ருகர் வாரம் ஒரு முறை
14055/56 பிரம்மபுத்ரா மெயில் திப்ருகர் தில்லி நாள்தோறும்
15603/04 காமாக்யா லீடு இன்டர்சிட்டி விரைவுவண்டி காமாக்யா சந்திப்பு லீடு நாள்தோறும்
15605/06 காமாக்யா மரியனி இன்டர்சிட்டி விரைவுவண்டி காமாக்யா சந்திப்பு மரியனி சந்திப்பு நாள்தோறும்
15609/10 அபத் அசாம் விரைவுவண்டி புது தின்சுகியா லால்கட் நாள்தோறும்
15629/30 சென்னை எழும்பூர் விரைவுவண்டி சென்னை எழும்பூர் குவாஹாட்டி வாரம் ஒரு முறை
15631/32 பார்மேர் குவாஹாட்டி விரைவுவண்டி பார்மேர் குவாஹாட்டி வாரம் இரு முறை
15635/36 துவாரகா விரைவுவண்டி ஓக்கா குவாஹாட்டி வாரம் ஒரு முறை
15639/40 புரி குவாஹாட்டி விரைவுவண்டி புரி குவாஹாட்டி வாரம் ஒரு முறை
15645/46 மும்பை லோக்மானிய திலக் குவாஹாட்டி விரைவுவண்டி மும்பை லோக்மானிய திலக் குவாஹாட்டி த்பி வாரம் ஒரு முறை
15647/48 மும்பை லோக்மானிய திலக் குவாஹாட்டி விரைவுவண்டி மும்பை குவாஹாட்டி வாரம் ஒரு முறை
15651/52 லோஹித் விரைவுவண்டி குவாஹாட்டி ஜம்மு தாவி வாரம் ஒரு முறை
15653/54 அமர்நாத் விரைவுவண்டி குவாஹாட்டி ஜம்மு தாவி வாரம் ஒரு முறை
15657/58 காஞ்சன்ஜங்கா விரைவுவண்டி சியால்தஹ் குவாஹாட்டி நாள்தோறும்
15665/66 பி.ஜி. விரைவுவண்டி காமாக்யா டிமாபூர் நாள்தோறும்
15901/02 திப்ருகர்-பெங்களூர் விரைவுவண்டி பெங்களூர் திப்ருகர் வாரம் ஒரு முறை
15903/04 திப்ருகர்-சண்டிகர் விரைவுவண்டி திப்ருகர் சண்டிகர் வாரம் ஒரு முறை
15905/06 திப்ருகர் - கன்னியாகுமரி விவேக் எக்ஸ்பிரஸ் திப்ருகர் கன்னியாகுமரி வாரம் ஒரு முறை
15929/30 திப்ருகர் - சென்னை எழும்பூர் விரைவுவண்டி சென்னை எழும்பூர் திப்ருகர் வாரம் ஒரு முறை
15933/34 அமிர்தசரஸ்-திப்ருகர் விரைவுவண்டி திப்ருகர் அமிர்தசரஸ் வாரம் ஒரு முறை
15941/42 ஜாஜா திப்ருகர் விரைவுவண்டி ஜாஜா திப்ருகர் வாரம் ஒரு முறை
15959/60 காமரூப் விரைவுவண்டி ஹாவ்ரா(ஹவுரா) திப்ருகர் நாள்தோறும்
25610 ஜீவாச லிங்க விரைவுவண்டி தர்பங்கா குவாஹாட்டி நாள்தோறும்
25631 பிகானேர் குவாஹாட்டி விரைவுவண்டி பிகானேர் குவாஹாட்டி வாரம் இரு முறை


இணைப்புகள்[தொகு]