கலக்கணிகம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
(குழியவுரு இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்

உயிரணு உயிரியலில் கலக்கணிகம் (Cytoplasm) என்பது உயிர்க்கலம் ஒன்றின் கலக் கருவைத் தவிர மற்ற இடங்களில் காணப்படும் குழைமப் பொருளாகும். இது கலக்கணிகம் எனும் நீர்மக் கரைசலையும் (cytosol - கலக்கரைசல்; இது உயிர்க்கல மென்படலத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள கூழ்மப் பொருள்) உயிர்க்கலங்களினுள்ளே காணப்படும் நுண்ணுறுப்புக்களையும் உள்ளடக்கிய பகுதி ஆகும். முற்கருவன் உயிரிகளில் கருமென்படலத்தால் சூழப்பட்ட நிலையான கரு இல்லாத காரணத்தால், உயிரணுக் கருவின் உள்ளடக்கங்கள் அனைத்தும் கலக்கணிகத்தில் காணப்படும். முழுக்கருவன்உயிரிகளில் உயிர்க்கலத்தில், உயிர்க்கலக் கருவின் உள்ளடக்கங்கள் கலக்கணிகத்திலிருந்து கரு மென்படலத்தால் பிரிக்கப்படுகின்றன. பின்னர் அவை உட்கருக் கணிகம் (nucleoplasm) என அழைக்கப்படுகின்றது. கலக்கணிகத்தில் 80% நீர்உள்ளது. மேலும் இது வழக்கமாக நிறமற்றதாக உள்ளது.[1]

நுண்ணுறுப்புகளும் துகள்களும் எஞ்சலாக அமையும் நுண்கலக் கணிகக் கலவை அடிநிலைக் கணிகம் எனப்படுகிறது. இது ஒளியியல் நுண்ணோக்கியில் காணப்படும் அயலோக் கணிகமாகும் இது உயர்சிக்கல் மிக்க பலமுக அமைப்பாகும். இதில் அனைத்துப் பிரிக்கமுடிந்த கலக்கணிகக் கூறுகளும் மிதக்கின்றன. இதில் பெரிய நுண்ணுறுப்புகளான விலாவுடலங்களும் (ribosome), ஊன்குருத்துகளும் தாவரக் கணிகங்களும் கொழுப்புத்துளிகளும் நுண்வெற்றிடங்களும் உள்ளடங்கும்.

கலக்கணிகத்தில் பெரும்பாலான உயிர்க்கலச் செயற்பாடுகள் நடைபெறும். இதில் சர்க்கரைச் சிதைவு உட்பட பல வளர்சிதைமாற்றச் செயல்களும், உயிர்க்கலப்பிரிவும் அடங்கும்.

செறிவுள்ள உள் பகுதி அகக்கணிகம் என்றும், வெளிப்புற அடுக்கு புறக்கணிகம்m அல்லது கலப்புறணி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. கலக்கணிகத்தில் உள்ள கால்சியம் மின்னணுகளின் உள்ளிருந்து வெளி அல்லது வெளியிருந்து உள்ளான அசைவு வளர்சிதை மாற்றச் செயல்முறைகளுக்கான குறிகை அல்லது தகவல் செயலாகும். [2] தாவரங்களில், நுண்வெற்றிடத்தைச் சுற்றிக் காணப்படும் கலக்கணிக ஓட்டம் எனப்படும்.

வரலாறு[தொகு]

கலக்கணிகம் என்ற சொல்லை 1963 இல் உருடோல்ப் வான் கோலிகர் முற்கணிகம் என்பதற்கான இணைசொல்லாக அறிமுகப்படுத்தினார். ஆனால் பின்னர் இது உயிர்க்கலக் கருவுக்கு வெளியே அமைந்த கலப் பொருளையும் நுண்ணுறுப்புகளையும் குறிப்பிட பயன்படலானது.[3][4]

கலக்கணிக வரையறையில் இணக்கமின்மை தொடர்கிறது. சிலர் சில நுண்ணுருப்புகளைக் குறிப்பாக நுண்வெற்றிடங்களைத் தவிர்க்க விரும்புகின்றனர்;[5] சிலர் தாவரக் கணிகங்களை தவிர்க்க விரும்புகின்றனர்.[6]

இயற்பியல் பண்புகள்[தொகு]

அண்மையில், கலக்கணிகத்தின் இயற்பியல் பண்புகள் கேள்விக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றன.[சான்று தேவை] கலக்கணிகத்தின் பல்வேறு உறுப்புகளும் நுண்ணுறுப்புகளும், உயிர்க்கலக் கட்டமைப்புக்கு ஊறுவிளைவிக்கமல், துகள்கள் இயங்க ஊடாட்டம் புரிகின்றன என்பது உறுதிபடுத்தப்படாமலே உள்ளது. கலக்கணிக உறுப்புகளின் பாய்வு பல கலப்பணிகளில் முதன்மையான பாத்திரம் வகிக்கிறது. இப்பணிகள் கலக்கணிக மென்படலத்தின் பகுதி ஊடுருவாமையைப் பொறுத்துள்ளன.[7] உயிர்க்கலக் குறிகைப் பரவல் இதற்குச் சிறந்த எடுத்துகாட்டாகும்; இந்நிகழ்வு உயிர்க்கலத்தின் ஊடாக, குறிகை மூலக்கூறுகள் எப்படி விரவ விடப்படுகிறது எனும் போக்கைச் சார்ந்துள்ளது.[8] கால்சியம் மிண்னணுக்களைப் போன்ற குறிகை மூலக்கூறுகள் எளிதாக விரவ வல்லன. ஆனால், பெருமூலக்கூறுகளும் கலத்தகக் கட்டமைவுகளும் கலக்கணிகத்தின் ஊடாக இயங்க தனி உதவி தேவைப்படும்.[9] இந்த்த் துகள்களின் ஒழுங்கற்ற இயங்கியல்கலக்கணிகத் தன்மையைப் பற்றிய பல கோட்பாடுகளை உருவாக்கியுள்ளது.

குழைவான கரைசலாக[தொகு]

கலக்கணிகம் குழைவான கரைசலாகச் செயல்படுவதற்கான சான்று ந்டுங்காலமாகவே கிடைத்துவருகிறது.[10] கலக்கணிகத்தின் மூலக்கூறுகளும் கட்டமைவுகளும் சிலவேளைகளில் ஒழுங்கற்ர நொய்மக் கரைசல் (Colloidal solution)போலவும் சிலவேளைகளில் திண்மக் குழைவாகி ஒருங்கிணைந்த வலையமைவு போலவும் செயல்படுவதாக கருதப்பட்டது. இந்தக் கோட்பாடு கலக்கணிகம் தெளிவான நீர்மநிலையிலும் திண்மநிலையிலும் அதன் உறுப்புகளின் ஊடாட்ட மட்டத்தைப் பொறுத்து நிலவுவதாக முன்மொழிகிறது. இது கலக்கணிகத்தில் இயங்கும் பல்வேறு துகள்கள் பல்வேறு இயங்குநிலைகளைக் கொண்டிருத்தலை விளக்குகிறது.

கண்ணாடியாக[தொகு]

அண்மையில் கண்ணாடி உருமாற்றநிலையை நெருங்கிய நிலயுள்ல கண்ணாடியாக்க நீர்மத்தால் கலக்கணிகம் நிரம்பியுள்ளதாக முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.[9] இந்தக் கோட்பட்டின்படி, கலக்கணிக்க் கூறுகளின் செறிவு கூடும்போது நீர்ம்மாக அமையாமல் உறைந்து திண்மம்போல திண்கண்ணாடியாகச் செயல்படுகிறது. இந்நிலையிலுயிர்க்கல வளர்சிதை மாற்றம் கலக்கணிகத்தைப் பாய்மமாக்கி அதன் பெரிய உறுப்புகள் இயங்க வழிவ்குப்பதாக்க் கருதப்படுகிறது.[9] சூழல்சார் உறக்கநிலைகளில் வளர்சிதை மாற்றம் நிகழாதபோது கலத்தக்க் கட்டமைப்புகளை உறைய வைக்கும் உயிர்க்கலத்தின் திறமை தற்காப்பு நெறிமுறையாகப் பயன்படுகிறது. இந்த உறைதல் சிதைவுகளைக் தவிர்த்து, உறக்கத்தில் இருந்து மீளும்போது அதன் சிறுபுரங்களும் வளர்சிதைமங்களும் வளர்ச்சி நிகழ்வைத் தூண்டித் தொடங்க உதவுகின்றன.[9]

பிற கண்ணோட்டங்கள்[தொகு]

கலக்கணிகத் துகள்களின் இயக்கம் அதன் தன்மையைச் சாராமல் உள்ளது எனவும் அண்மை ஆராய்ச்சி கூறுகிறது. இந்த மாற்ரு அணுகுமுறையின்படி, உயிர்க்கலத்தில் இயக்கப் புரதங்களால் உருவாகும் தொகு தற்போக்கு விசைகள் கலக்கணிக இயைபுப் பொருள்கள் பிரவுனிய இயக்கம் சாராமல் இருத்தலை விளக்குகின்றன.[11]

இயைபுப் பொருட்கள்[தொகு]

கலக்கணிகத்தின் முதன்மைக் கூறுகளாக கலக்கரைசல், நுண்ணுறுப்புகள், கலக்கணிக உள்ளடக்கங்கள் ஆகியவை அமைகின்றன.

கலக்கரைசல்[தொகு]

நுண்ணுறுப்புகள்[தொகு]

கலக்கணிக உள்ளடக்கங்கள்[தொகு]

முரணும் ஆராய்ச்சியும்[தொகு]

கலக்கணிகமும் ஊன்குருத்தும் (இழைமணியும்), பெரும்பாலான நுண்ணுறுப்புகளும் பெண்பால் உயிர்க்கலங்களின் பங்களிப்பால் பெறப்படுகின்றன. கலக்கணிகம் முனைவாகச் செயல்படுதலை மறுக்கும் பழைய தகவலூக்கு எதிராக, புதிய ஆராய்ச்சி பிசுப்புமீள்வுப் பண்பால் கலக்கணிகம் கலத்துக்கு உள்ளேயும் வெளியேயுமான ஊட்டங்களின் இயக்கத்தையும் பாய்வையும் கட்டுபடுத்துகிறது. எனவே, கலக்கணிக வலையமைவின் பிணைப்பைத் தலைக்கீழ் வீதத்தில் உடைப்பதற்கான அளவாக அமைதலைக் காட்டுகிறது.[12]

கலக்கணிகப் பொருள்களின் இயல்புகள் இன்னமும் ஆய்விலேயே உள்ளன. விசைநிரல் நுண்ணோக்கிவழி அண்மை ஆய்வு அளவீடுகள் கலக்கணிகம் பிசுப்புமீள்வுப் பாயமமாக அமைதலை விட மீண்மைத் திண்மமாக அமையலாம் என்பதைக் காட்டுகின்றன.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. Shepherd, V. A. (2006). "The cytomatrix as a cooperative system of macromolecular and water networks". Current Topics in Developmental Biology. Current Topics in Developmental Biology 75: 171–223. doi:10.1016/S0070-2153(06)75006-2. ISBN 9780121531751. பப்மெட் 16984813. 
 2. Hogan, C. Michael (2010).
 3. Kölliker, R. A. v. (1863). Handbuch der Gewebelehre des Menschen. 4. Auflage. Leipzig: Wilhelm Engelmann.
 4. Bynum, W. F., Browne, E. J. and Porter, Ray (1981). Dictionary of the history of science. Princeton University Press.
 5. Parker, J. (1972). "Protoplasmic resistance to water deficits", pp. 125–176 in Kozlowski, T. T. (ed.), Water deficits and plant growth. Vol. III. Plant responses and control of water balance. Academic Press, New York, p. 144, [1].
 6. Strasburger, E. (1882). "Ueber den Theilungsvorgang der Zellkerne und das Verhältnis der Kernteilung zur Zellteilung". Arch Mikr Anat 21: 476–590. https://www.biodiversitylibrary.org/item/49525#page/536/mode/1up. 
 7. "Spatial Modeling of Cell Signaling Networks". Methods in Cell Biology. Methods in Cell Biology 110: 195–221. 2012. doi:10.1016/B978-0-12-388403-9.00008-4. ISBN 9780123884039. பப்மெட் 22482950. 
 8. Holcman, David; Korenbrot, Juan I. (2004). "Longitudinal Diffusion in Retinal Rod and Cone Outer Segment Cytoplasm: The Consequence of Cell Structure". Biophysical Journal 86 (4): 2566–2582. doi:10.1016/S0006-3495(04)74312-X. பப்மெட் 15041693. PMC 1304104. Bibcode: 2004BpJ....86.2566H. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000634950474312X. 
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 Parry, Bradley R.; Surovtsev, Ivan V.; Cabeen, Matthew T.; o'Hern, Corey S.; Dufresne, Eric R.; Jacobs-Wagner, Christine (2014). "The Bacterial Cytoplasm Has Glass-like Properties and is Fluidized by Metabolic Activity". Cell 156 (1–2): 183–94. doi:10.1016/j.cell.2013.11.028. பப்மெட் 24361104. 
 10. Taylor, C. V. (1923). "The contractile vacuole in Euplotes: An example of the sol-gel reversibility of cytoplasm". Journal of Experimental Zoology 37 (3): 259–289. doi:10.1002/jez.1400370302. 
 11. Guo, Ming; Ehrlicher, Allen J.; Jensen, Mikkel H.; Renz, Malte; Moore, Jeffrey R.; Goldman, Robert D.; Lippincott-Schwartz, Jennifer; MacKintosh, Frederick C. et al. (2014). "Probing the Stochastic, Motor-Driven Properties of the Cytoplasm Using Force Spectrum Microscopy". Cell 158 (4): 822–32. doi:10.1016/j.cell.2014.06.051. பப்மெட் 25126787. 
 12. Feneberg, Wolfgang; Sackmann, Erich; Westphal, Monika (2001). "Dictyostelium cells' cytoplasm as an active viscoplastic body". European Biophysics Journal 30 (4): 284–94. doi:10.1007/s002490100135. பப்மெட் 11548131. 

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கலக்கணிகம்&oldid=2515304" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது