குலிகோமார்பா

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
குலிகோமார்பா
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை: விலங்கு
பிரிவு: கணுக்காலி
வகுப்பு: பூச்சி
பெருங்குடும்பங்கள்

குலுக்கோயிடே
கைரோனோமோயிடே
குடும்பங்களுக்கு உரையினை காண்க

குலிகோமார்பா (Culicomorpha) என்ற பெரும்வரிசையில் நிமட்டோசெர்கா உள்ளிட்ட கொசு, கருப்பு ஈ, மற்றும் பல அழிந்துபோன மற்றும் வாழும் பூச்சி குடும்பங்கள் உள்ளன.

வகைப்பாடு[தொகு]

வாழும் குடும்பங்கள்

 • பெரும்குடும்பம் குலிகோய்டியா
  • டைக்சிடே- சிற்றீ
  • கோரித்ரெலிடே- தவளை-சிற்றீ
  • சாபோரிடே -பாண்டம் சிற்றீ
  • குலுசிடே-கொசுக்கள்
 • சூப்பர் குடும்பம் சிரோனோமைடியா
  • தாமாலேடே-தனிச்சிற்றீ
  • சிமுலிடே - கருப்பு ஈக்கள் மற்றும் எருமை ஈ
  • செரடோபோகோனிடே -கடிசிறீசிரோனோமிடே -குருட்டுக் கொசு

அழிந்துபோன குடும்பங்கள்

 • அசியோகாபோரிடே (சுராசிக் மேல்காலம்)
 • அர்சிடெண்டிபெடிடே (மேல் ட்ரயாசிக்)
 • புரோடென்டிபெடிடே (மத்திய ஜுராசிக்)
 • மெசோபாண்டஸ்மாடிடே (மத்திய சுராசிக்)
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=குலிகோமார்பா&oldid=3326197" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது