குருதிச் சர்க்கரை ஒழுங்கு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
மாவுச் சர்க்கரை (glucose)படம்

குருதிச் சர்க்கரை ஒழுங்கு (Blood sugar regulation) என்பது இரத்த-சர்க்கரையளவைக் க் கட்டுபடுத்தும் செயற்பாங்கு ஆகும். இது பல்வேறு இயக்குநீர்களால் நிகழ்கிறது. குறிப்பாக, இன்சுலின், வளர்ச்சியூக்கத் தடுப்பி, குளூக்கோகான்(Glucagon)என்ற கணைய இயக்குநீர், எபிநெப்ரின்(Epinephrine), கார்ட்டிசால் (cortisol), அண்ணீரகப் புறணியூக்க இயக்குநீர், வளர்ச்சி இயக்குநீர்(somatotropin), தைராய்டு இயக்குநீர் போன்ற இயக்குநீர்கள் கட்டுபடுத்துகின்றன. இதனால் நமது உடலின்ஒருசீர்த்திடநிலை கட்டிக் காக்கப்படுகிறது.

உணவுக் காரணிகள்[தொகு]

காட்சியகம்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. Zhang HN, Lin ZB (February 2004), "Hypoglycemic effect of Ganoderma lucidum polysaccharides", Acta Pharmacol. Sin. 25 (2): 191–5, பப்மெட்:14769208 
 2. Yang BK, Jung YS, Song CH (November 2007), "Hypoglycemic effects of Ganoderma applanatum and Collybia confluens exo-polymers in streptozotocin-induced diabetic rats", Phytother Res 21 (11): 1066–9, doi:10.1002/ptr.2214, பப்மெட்:17600864 
 3. Konno S, Tortorelis DG, Fullerton SA, Samadi AA, Hettiarachchi J, Tazaki H. (Dec 2001), "A possible hypoglycaemic effect of maitake mushroom on Type 2 diabetic patients.", Diabet Med. 18 (12): 1010, doi:10.1046/j.1464-5491.2001.00532-5.x, பப்மெட்:11903406 
 4. Hong L, Xun M, Wutong W. (Apr 2007), "Anti-diabetic effect of an alpha-glucan from fruit body of maitake (Grifola frondosa) on KK-Ay mice.", J Pharm Pharmacol 59 (4): 575–82, doi:10.1211/jpp.59.4.0013, பப்மெட்:17430642 
 5. Kubo K, Aoki H, Nanba H. (Aug 1994), "Anti-diabetic activity present in the fruit body of Grifola frondosa (Maitake). I.", Biol Pharm Bull. 17 (8): 1106–10, doi:10.1248/bpb.17.1106, பப்மெட்:7820117 
 6. Lo HC, Hsu TH, Chen CY. (2008), "Submerged culture mycelium and broth of Grifola frondosa improve glycemic responses in diabetic rats.", Am J Chin Med. 36 (2): 265–85, doi:10.1142/S0192415X0800576X, பப்மெட்:18457360 
 7. Manohar V, Talpur NA, Echard BW, Lieberman S, Preuss HG. (Jan 2002), "Effects of a water-soluble extract of maitake mushroom on circulating glucose/insulin concentrations in KK mice.", Diabetes Obes Metab. 4 (1): 43–8, doi:10.1046/j.1463-1326.2002.00180.x, பப்மெட்:11874441 
 8. Horio H, Ohtsuru M. (Feb 2001), "Maitake (Grifola frondosa) improve glucose tolerance of experimental diabetic rats.", J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 47 (1): 57–63, doi:10.3177/jnsv.47.57, பப்மெட்:11349892 
 9. Liu Y, Fukuwatari Y, Okumura K, et al. (June 2008), "Immunomodulating Activity of Agaricus brasiliensis KA21 in Mice and in Human Volunteers", Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 5 (2): 205–219, doi:10.1093/ecam/nem016, பப்மெட்:18604247. 
 10. Kim YW, Kim KH, Choi HJ, Lee DS (April 2005), "Anti-diabetic activity of beta-glucans and their enzymatically hydrolyzed oligosaccharides from Agaricus blazei", Biotechnol. Lett. 27 (7): 483–7, doi:10.1007/s10529-005-2225-8, பப்மெட்:15928854. 
 11. Hsu CH, Liao YL, Lin SC, Hwang KC, Chou P. (January–February 2007), "The mushroom Agaricus Blazei Murill in combination with metformin and gliclazide improves insulin resistance in type 2 diabetes: a randomized, double-blinded, and placebo-controlled clinical trial.", J Altern Complement Med. 13 (1): 97–102, doi:10.1089/acm.2006.6054, பப்மெட்:17309383  (Primary result, not review)
 12. Fortes RC, Novaes MR, Recôva VL, Melo AL. (January 2009), "Immunological, hematological, and glycemia effects of dietary supplementation with Agaricus sylvaticus on patients' colorectal cancer.", Exp Biol Med (Maywood). 234 (1): 53–62, doi:10.3181/0806-RM-193, பப்மெட்:18997106