கிராஃபோர்டு பரிசு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
கிராஃபோர்டு பரிசு
விளக்கம்சுவீடிய அரசு அறிவியல்புலங்கள் கல்விக்கழகம் வானியல், கணிதம், உயிரியல்புலங்கள், புவியியல்புலங்கள், பன்முடக்கழற்சி வழங்கும் பரிசு
நாடுசுவீடன்
வழங்குபவர்சுவீடிய அரசு அறிவியல்புலங்கள் கல்விக்கழகம்
முதலில் வழங்கப்பட்டதுவார்ப்புரு:தொடக்கம்
இணையதளம்www.crafoordprize.se


கிராஃபோர்டு பரிசு 1980இல் தொடங்கியஆண்டுதோறும் வழஙப்படும் பரிசாகும். இது சுவீடிய தொழிலதிபரான [[ஃஓகுலர் கிராஃபோர்டாலும் அவரது துணைவியாரான ஆன்னா கிரேட்டா கிராஃபோர்டாலும் உருவாக்கப்பட்ட பரிசாகும். இது சுவீடிய அரசு அறிவியல்புலங்கள் கல்விக்கழகம் பொறுப்பில் தரப்படுகிறது. இந்தப் பரிசு நான்கு வகையினங்களில் வழங்கப்படுகிறது: வானியலும் கணிதமும்; புவியியல்புலங்கள்; உயிரியல்புலங்கள் (குறிப்பாகச் சுற்றுச்சூழல்தொடர்புள்ள தலைப்புகள்); பன்முடக்கழற்சி . பன்முடக்கழற்சி நோயால் தன் இறுதிநாளில் ஃஓகுலர் மிகவும் அல்லலுற்றுள்ளார். "இப்பரிசு நோபெல் பரிசுகட்கு மிகைநிரப்பாக வழங்கப்படுவதாக்க் சுவீடியக் கல்விக்காகம் கூறுகிறது".[1] ஒவ்வோராண்டும் ஒரு பரிசு மட்டுமே தேர்வு செய்யும் வகையினத்துக்குப் பின்வரும் சுழல்வட்ட முறையில் தரப்படும். வானியலும் கணிதமும்; பிறகு புவியியல்புலங்கள்; அதன்பிறகு உயிரியல்புலங்கள்; பன்முடக்கழற்சி.[1] குறிப்பிட்ட வகையினத்தில் கணிசமான முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதென இதற்கென அமைக்கப்படும் சிறப்புக்குழு கருதினால் மட்டுமே இப்பரிசு வழங்கப்படும்.[1] கிராஃபோர்டு பரிசாளர்களின் பெயர்கள் ஒவ்வோராண்டும் ஜனவரி நடுவில் அறிவிக்கப்படும்; ஏப்பிரலில் நடக்கும் கிராஃபோர்டு நாளில் இப்பரிசு சுவீடன் அரசரால் வழங்கப்படும். இவரே திசம்பரில் நோபெல் பரிசையும் உரிய விழாவில் வழஙுவார்.[1][2] பரித்தொகை, 2015 நிலவரப்படி, வார்ப்புரு:SEK (அல்லது US$500,000) ஆகும். இம்மதிப்பு பரிசாளர் மேற்கொண்டு செய்யவிருக்கும் ஆய்வுகளுக்காக வழங்கப்படுகிறது.

தொடக்கநிலைப் பரிசாளர்களான விளாதிமிர் ஆர்னோல்டு , உலூயிசு நைரன்பர்கு ஆகிய இருவருக்கும் அவர்கள் நேரிலா வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் கோட்பாட்டுக்கு ஆற்றிய பங்களிப்புகளுக்காக வழங்கப்பட்டதாக கல்விக்கழகம் கூறுகிறது. இப்பரிசு 2012இல் அவரது வானியல் பங்களிப்புகளுக்காக ஒரு பெண்மணிக்கு, அதாவது, ஆந்திரியா கேழ்சு அவர்கட்கு வழங்கப்பட்டது.

பரிசாளர்கள்[தொகு]

ஆண்டு வகைமை படிமம் Laureate நாட்டினம் பணி[3]
1982 கணிதம் விளாதிமிர் ஆர்னோல்டு சோவியத் ஒன்றியம் நேரிலா வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் கோட்பாடு
Louis Nirenberg உலூயிசு நைரன்பர்கு கனடாஐக்கிய அமெரிக்கா[A]
1983 புவியியல் புலங்கள் Edward Lorenz ஐக்கிய அமெரிக்கா புவிப்புற நீரியக்கவியல்
Henry Stommel ஃஎன்றி சுட்டம்மல் ஐக்கிய அமெரிக்கா
1984 உயிரியல்புலங்கள் Daniel Janzen டானியல் எச்.ஜான்சென் ஐக்கிய அமெரிக்கா இணைப்படிமலர்ச்சி
1985 வானியல் Lyman Spitzer இலைமேன் சுபிட்சர் ஐக்கிய அமெரிக்கா உடுக்கணவெளி ஊடக ஆய்வுகள்
1986 புவியியல்புலங்கள் Claude Allègre கிளாடேஅல்லெகுரே பிரான்சு ஓரகத் தனிம புவிவேதி உறவுகள்
Gerald J. Wasserburg ஐக்கிய அமெரிக்கா
1987 உயிரியல்புலங்கள் யூகின் பி. ஓடம் ஐக்கிய அமெரிக்கா சூழலமைப்புச் சூழலியல்
ஃஓவார்டு ட்டி. ஓடம் ஐக்கிய அமெரிக்கா
1988 கணிதம் Pierre Deligne, seated, facing left and away from the camera பியேர் டிலைன் பெல்ஜியம் இயற்கணித வடிவியல்
அலெக்சாந்தர் கிரோதெண்டியெக்[B] None
1989 புவியியல்புலங்கள் James Van Allen ஜேம்சு வான் ஆலன் ஐக்கிய அமெரிக்கா விண்வெளி ஆய்வு, வான் ஆலன் பட்டைகளின் கண்டுபிடிப்பு
1990 உயிரியல்புலங்கள் Paul R. Ehrlich பௌல் ஆர். எகிரிலிச் ஐக்கிய அமெரிக்கா துண்டாடபட்ட உயிர்த்திரள்களின் இயங்கியலும் மரபியலும்
Edward Osborne Wilson எட்வார்டு ஆசுபார்ன் வில்சன் ஐக்கிய அமெரிக்கா தீவு உயிர்ப் புவியியல் கோட்பாடு
1991 வானியல் ஆலன் இரெக்சு சாண்டேகு ஐக்கிய அமெரிக்கா பால்வெளிகளின் ஆய்வு
1992 புவியியல்புலங்கள் அடோல்ஃப் செய்லாச்செர் செருமனி உயிர்ப்படிமலர்ச்சி ஆய்வு
1993 உயிரியல்புலங்கள் டபுள்யு. டி. ஃஆமில்டன் ஐக்கிய இராச்சியம் சுற்றத் தேர்வும் மரபியல் உறவுகளும் சார்ந்த கோட்பாடுகள்
Seymour Benzer in his office at Caltech in 1974 with a big model of Drosophila செய்மவர் பெஞ்செர் ஐக்கிய அமெரிக்கா பழ ஈக்களின் மரபியல், நரம்புடலியல் ஆய்வுகள்
1994 கணிதம் Simon Donaldson சைம்ன் டொனால்ட்சன் ஐக்கிய இராச்சியம் நாற்பருமான வடிவியல்
Shing-Tung Yau சிங்-துங் யா ஐக்கிய அமெரிக்கா[C] வகைக்கெழு வடிவியலில் நேரிலா நுட்பங்கள்
1995 புவியியல்புலங்கள் வில்லி டான்சுகார்டு டென்மார்க் ஓரகத்தனிமப் புவிப்பகுப்பாய்வு முறைகளை உருவாக்கல்
நிகோலசு சாக்கிள்டன் ஐக்கிய இராச்சியம்
1996 உயிரியல்புலங்கள் Robert May இராபர்ட் எம். மே ஆத்திரேலியா சூழலியல் ஆய்வு
1997 வானியல் ஃபிரெட் ஃஆயில் ஐக்கிய இராச்சியம் விண்மீன்கள், உடுக்கணப்படிமலர்வில் அணுக்கரு வினைகள் ஆய்வு
எட்வின் சால்பீட்டர் ஐக்கிய அமெரிக்கா
1998 புவியியல்புலங்கள் Don L. Anderson டாண் எல். ஆண்டர்சன் ஐக்கிய அமெரிக்கா புவியக்க் கட்டமைப்பும் நிகழ்வுகளும் பற்றிய ஆய்வு
ஆடம் எம். த்சீவன்சுகி ஐக்கிய அமெரிக்கா[D]
1999 உயிரியல்புலங்கள் Ernst Mayr in 1994, after receiving an honorary degree at the University of Konstanz எர்னெசுட்டு மேயர் ஐக்கிய அமெரிக்கா படிமலர்ச்சி உயிரியல் கருத்தை உருவாக்கல்
ஜான் மேநார்டு சுமித் ஐக்கிய இராச்சியம்
ஜார்ஜ் சி. வில்லியம்சு ஐக்கிய அமெரிக்கா
2000 பன்முடக்கழற்சி (Polyarthritis) மார்க் ஃபெல்டுமேன் ஐக்கிய இராச்சியம் TNF-ஆல்ஃபா வரையறை
Ravinder N. Maini இரவிந்தர் என். மைனி ஐக்கிய இராச்சியம்
2001 கணிதம் Alain Connes அலைன் கான்னேசு பிரான்சு வினையி இயற்கணிதக் கோட்பாடு, non-commutative வடிவியலை உருவாக்கல்
2002 புவியியல்புலங்கள் டான் பி. மெக்கெஞ்சி ஐக்கிய இராச்சியம் பாறைக்கோள இயங்கியல்
2003 உயிரியல்புலங்கள் Carl Woese கார்ள் வூசு ஐக்கிய அமெரிக்கா உயிரின் மூன்றாம் களம்
2004 பன்மடக்கழற்சி யூகின் சி. பட்சர் ஐக்கிய அமெரிக்கா வெண்குருதி உயிர்க்கலங்களின் மூலக்கூற்று இயங்கமைவுகளை ஆய்தல்
திமோத்தி ஏ. சுப்பிரிங்கர் ஐக்கிய அமெரிக்கா
2005 வானியல் James E. Gunn ஜேம்சு ஈ. கன் ஐக்கிய அமெரிக்கா புடவிப் பெருங்கட்டமைப்பு பற்றிய புரிதல்
James Peebles ஜேம்சு பீபுள்சு ஐக்கிய அமெரிக்கா
Martin Rees delivering a lecture at Jodrell Bank மார்ட்டின் இரீசு ஐக்கிய இராச்சியம்
2006 புவியியல்புலங்கள் Wallace Smith Broecker வால்லாசு சுமித் புரோக்கெர் ஐக்கிய அமெரிக்கா புவிக்கோள கரிம வட்டிப்பு
2007 உயிரியல்புலங்கள் [[இராபர்ட் டைவர்சு] ஐக்கிய அமெரிக்கா சமூகப் படிமலர்ச்சி பகுப்பய்வு
2008 வானியல் Rashid Sunyaev Rashid Alievich Sunyaev உருசியா உயராற்றல் வானியற்பியல், அண்டவியல் பங்களிப்புகள்
Mathematics Maxim Kontsevich மக்சீம் கொந்த்சேவிச் உருசியா[E] புதுமைக் கோட்பாட்டு இயற்பியல் சார்ந்த கணிதப் பங்களிப்புகள்
Edward Witten writing on a blackboard எட்வார்டு விட்டன் ஐக்கிய அமெரிக்கா
2009 பன்முடக்கழற்சி Charles Dinarello சார்ல்சு தினரெல்லோ ஐக்கிய அமெரிக்கா interleukinகளைத் தனிப்படுத்தலும் அழற்சி நோய்கள் தோன்றலில் அவற்றின் பாத்திரமும்
Tadamitsu Kishimoto தாதாமிட்சு கிழ்சிமோட்டோ சப்பான்
Toshio Hirano டோழ்சியோ ஃஇரானோ சப்பான்
2010 புவியியல்புலங்கள் Walter Munk வால்டேர் முன்க் ஐக்கிய அமெரிக்கா "கடல் நீரோட்டம், ஓதங்கள், அலைகள் பற்றிய முன்னோடிப் பங்களிப்புகளும் புவி இயங்கியலில் அவற்றின் பாத்திரமும்".
2011 உயிரியல்புலங்கள் Ilkka Hanski இல்க்கா ஃஆன்சுகிi பின்லாந்து "விலங்கினத்திரள், தாவரத்திரள்களின்பாலும் அவற்றின் இயக்கத்தின்பாலும் இடவேறுபாடுகளின் தாக்கம் பற்றிய முன்னோடி ஆய்வுகள்".
2012 rowspan=வானியல் Reinhard Genzel இரீனார்டு கெஞ்சல் செருமனி "விண்மீன்கள் பால்வெளி மையத்தை வட்டணைகளில் சுற்றிவரும் நோக்கீடுகள், அதன்வழியாக மீப்பொருண்மை வாய்ந்த கருந்துளை இருப்பைக் கண்டறிதல்".
ஆந்திரியா எம். கேழ்சு ஐக்கிய அமெரிக்கா
கணிதம் Jean Bourgain ழீன் பௌர்கெயின் பெல்ஜியம் "for their brilliant and groundbreaking work in harmonic analysis, partial differential equations, ergodic theory, number theory, combinatorics, functional analysis and theoretical computer science".
Terence Tao தெரென்சு தாவோ ஆத்திரேலியா
ஐக்கிய அமெரிக்கா
2013 பன்முடக்கழற்சி Peter K. Gregersen பீட்டர் கே. கிரிகெர்சன் ஐக்கிய அமெரிக்கா "for their discoveries concerning the role of different genetic factors and their interactions with environmental factors in the pathogenesis, diagnosis and clinical management of rheumatoid arthritis".
Lars Klareskog இலார்சு கிளெரெசுகொகு சுவீடன்
Robert J. Winchester இராபர்ட் ஜே. வின்செசுட்டர் ஐக்கிய அமெரிக்கா
2014 புவியியல்புலங்கள் பீட்டர் மோல்நார் ஐக்கிய அமெரிக்கா "for his ground-breaking contribution to the understanding of global tectonics, in particular the deformation of continents and the structure and evolution of mountain ranges, as well as the impact of tectonic processes on ocean-atmosphere circulation and climate".
2015 உயிரியல்புலங்கள் இரிச்சர்டு இலெவாண்டின் ஐக்கிய அமெரிக்கா "மரபியல் பல்லுருவாக்கம் பற்றிய புரிதல்".
டொமோக்கோ ஓக்தா சப்பான்

குறிப்புகள்[தொகு]

a நைரன்பர்கு கனடாவில் பிறந்தார்.[4]

b கிரோத்தெண்டியெக் செருமனியில் பிறந்தாலும் வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியை ஃபிரன்சில் கழித்தார். சட்டப்படி இவர் எந்நாட்டவரும் அல்ல. இவர் தான் பரிசுபெற மறுத்துவிட்டார்.[5]

c சிங்-துங் யா சீனாவில் பிறந்தார்.[6]

d த்சீவன்சுகிபோலந்தில் பிறந்தார்.[7]

e கொந்த்சேவிச் உருசியாவில் பிறந்தார்.[8]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "About the prize". The Royal Swedish Academy of Sciences. http://www.crafoordprize.se/abouttheprize.html. பார்த்த நாள்: 3 July 2009. 
  2. "King of Sweden awards Crafoord Prize to IC researchers". Imperial College of Science, Technology and Medicine. 4 October 2000. http://www.imperial.ac.uk/publications/reporterarchive/0097/news04.htm. பார்த்த நாள்: 5 July 2009. 
  3. "The Crafoord Prize 1982–2009" (PDF). The Royal Swedish Academy of Sciences. http://www.crafoordprize.se/download/18.1b27248111ee6cfde1e800025347/crafoordprizes.pdf. பார்த்த நாள்: 4 July 2009. 
  4. "Louis Nirenberg Receives National Medal of Science" (PDF). American Mathematical Society. October 1996. p. 1111. http://www.ams.org/notices/199610/nirenberg.pdf. பார்த்த நாள்: 4 July 2009. 
  5. Matthews, Robert (20 August 2006). "Mathematics, where nothing is ever as simple as it seems". Daily Telegraph. http://www.telegraph.co.uk/news/1526781/Mathematics-where-nothing-is-ever-as-simple-as-it-seems.html. பார்த்த நாள்: 5 July 2009. 
  6. Overbye, Dennis (17 October 2006). "The Emperor of Math". The New York Times. http://www.nytimes.com/2006/10/17/science/17yau.html. பார்த்த நாள்: 5 July 2009. 
  7. "Dziewonski Receives 2002 William Bowie Medal". American Geophysical Union. http://www.agu.org/about/honors/union/bowie/dziewonski_adam.shtml. பார்த்த நாள்: 5 July 2009. 
  8. "Kontsevich and Witten Receive 2008 Crafoord Prize in Mathematics" (PDF). American Mathematical Society. May 2008. p. 583. http://www.ams.org/notices/200805/tx080500593p.pdf. பார்த்த நாள்: 5 July 2009. 

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

[[

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கிராஃபோர்டு_பரிசு&oldid=3549652" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது