கால்நடைப் பராமரிப்பு

From விக்கிப்பீடியா
Jump to navigation Jump to search

கால்நடைப்பராமரிப்பு என்பது ஆடு, மாடு, பன்றி, கோழி போன்ற விலங்குகளின் வளர்ப்புக்குத் தேவையான உணவு உற்பத்திப் பண்ணை அமைத்தல் மற்றும் இனப்பெருக்கம் மேலாண்மை செய்யும் விவசாயத்தின் ஒரு பிரிவே கால்நடைப் பராமரிப்பு ஆகும்.[1].

வகைகள்[edit]

மேற்கோள்கள்[edit]