உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

கார்பன்-ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

கார்பன்-ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு (C-H பிணைப்பு) கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் அணுக்களுக்கு இடையில் உள்ள ஒரு பிணைப்பு ஆகும், அது பல கரிம சேர்மங்களில் காணலாம். இந்த பிணைப்பு என்பது ஒரு சகப்பிணைப்பு, கார்பன் அதன் வெளி வட்டப் பாதையில் உள்ள நான்கு எலக்ட்ரான்களை நான்கு ஹைட்ரஜன் அணுக்களுடன் பங்கிட்டு பிணைப்பை கொண்டிருக்கும்.இரண்டு அணுக்களின்  வெளி வட்டப் பாதையில்எலக்ட்ரான்கள்  முழுமையாக பூர்த்தியாகும். கார்பன்-ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு நீளம் 1.09 Å (1.09 × 10-10 மீ) மற்றும் பிணைப்பு ஆற்றல் 413 kJ / mol (கீழே உள்ள அட்டவணையைப் பார்க்கவும்) . பவுலிங் அளவை பயன்படுத்தி -C (2.55) மற்றும்H(2.2)   இந்த இரண்டு அணுக்களுக்கு இடையேயான மின்சக்தி வேறுபாடு 0.35 ஆகும். எலெக்ட்ரோனிக்டிவிட்டிஸில் இந்த சிறிய வேறுபாடு காரணமாக, C-H பத்திரமானது பொதுவாக அல்லாத துருவமாக கருதப்படுகிறது. மூலக்கூறுகளின் கட்டமைப்பு சூழல்களில், ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் பெரும்பாலும் நீக்கப்படுகின்றன. C-H பத்திரங்கள் மற்றும் C-C பத்திரங்களைக் கொண்டுள்ள கூட்டு வகுப்புகள் அல்கான்கள், அல்கின்கள், அல்கின்கள் மற்றும் நறுமண ஹைட்ரோகார்பன்கள் ஆகும். கூட்டாக அவர்கள் ஹைட்ரோகார்பன்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள்.

கார்பன்-ஹைட்ரஜன் நேர்மறை அயன் (சிஎச் +) மற்றும் கார்பன் அயனி (சி +) - கார்பன்-ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறு (CH, அல்லது மெதிலிடின் ரேடியல்) கார்பன் அயனி (சி +) முன்னர் நினைத்தவாறு, சூப்பர்நோவா மற்றும் இளம் நட்சத்திரங்களுடன் தொடர்புடைய கொந்தளிப்பான நிகழ்வுகள் போன்ற பிற வழிகளில் காட்டிலும், நட்சத்திரங்களிலிருந்து புற ஊதா ஒளியின் பெரும்பகுதி. [1]

எதிர்வினைகள்[தொகு]

பொதுவாக சி-எச் பிணைப்பு மிகவும் வலுவாக உள்ளது, எனவே இது ஒப்பீட்டளவில் unreactive ஆகும். பல கூட்டு வகுப்புகள், கூட்டாக கார்பன் அமிலங்கள் என்று அழைக்கப்படும், சி-எச் பிணைப்பு புரோட்டான் நீக்கம் செய்ய போதுமான அளவு அமிலமளிக்கும். செயலிழக்கப்படாத C-H பத்திரங்கள் alkanes இல் காணப்படுகின்றன, அவை ஒரு heteroatom (O, N, Si, போன்றவை) க்கு அருகில் இல்லை. இத்தகைய பத்திரங்கள் வழக்கமாக மட்டுமே தீவிர மாற்றீட்டில் பங்கேற்கின்றன. இருப்பினும் பல எதிர்விளைவுகளை பாதிக்கும் பல நொதிகள் அறியப்படுகின்றன. [2]

C-H பத்திரமானது வலுவான ஒன்றாகும் என்றாலும், இது மிகவும் உறுதியான கரிம சேர்மங்களுக்கு 30% க்கும் அதிகமாக வேறுபடுகிறது,.[3][4]

பிணைப்பு
ஹைட்ரோகார்பன் அயனி
மோலா (kcal) Molar Bond Dissociation Energy (kJ)
CH3−H மீத்தைல்
104 440
C2H5−H ஈத்தைல்
98 410
(CH3)2HC−H ஐசோபுரோப்பைல்
95 400
(CH3)3C−H டெர்சியரி-பியூட்டைல்
93 390
CH2=CH−H வினைல்
112 470
HC≡C−H ஈத்தனைல்
133 560
C6H5−H பினைல்
110 460
CH2=CHCH2−H அல்லைல்
88 370
C6H5CH2−H பென்சைல்
85 360
OC4H7−H டெட்ராஹைட்ரோபியுரனைல்
92 380
CH3C(O)CH2−H அசெட்டோனைல்
96 400

பெயர்முறை[தொகு]

C-H அலகு முறையாக கார்போஜெனின் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Landau, Elizabeth (12 October 2016). "Building Blocks of Life's Building Blocks Come From Starlight". நாசா. பார்க்கப்பட்ட நாள் 13 October 2016.
  2. Bollinger, J. M. Jr., Broderick, J. B. "Frontiers in enzymatic C-H-bond activation" Current Opinion in Chemical Biology 2009, vol. 13, page 51-7. எஆசு:10.1016/j.cbpa.2009.03.018
  3. "Bond Energies". Organic Chemistry, Michigan State University. Archived from the original on 29 August 2016.
  4. Yu-Ran Luo and Jin-Pei Cheng "Bond Dissociation Energies" in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 96th Edition