காய்ச்சீர் - தமிழ் இலக்கணம் யாப்பு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

விளக்கம்[தொகு]

மூவசைச்சீரில் நேர் அசையை இறுதியாகக் கொண்டு முடிபவை காய்ச்சீர் எனப்படும்.

காய்ச்சீர் அமையும் வகைகள்[தொகு]

நேர்,நேர்,நேர் = தேமாங்காய்

நிரை,நேர்,நேர் = புளிமாங்காய்

நிரை,நிரை,நேர் = கருவிளங்காய்

நேர்,நிரை,நேர் = கூவிளங்காய்

பெயர்க்காரணம்.[தொகு]

வாய்ப்பாட்டின் இறுதியில் காய் என முடிவதால் காய்ச்சீர் என்பர்.

சிறப்புப் பெயர்[தொகு]

இச்சீர் வெண்பாவுக்கு உரியதால் வெண்பாவுரிச்சீர் என்றழைப்பர்.

மேற்கோள்[தொகு]

1.தமிழ் இலக்கணக் களஞ்சியம் - தேவிரா

2.நற்றமிழ் இலக்கணம் - அ.ஞானசம்பந்தம்

3.தொல்காப்பியம் - உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.