கரிமகாட்மியம் சேர்மம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
கரிமகாட்மியம் வேதியியல்
கரிமகாட்மியம் வேதியியல்

கரிமகாட்மியம் சேர்மம் (Organocadmium compound) என்பது கார்பனும் காட்மியமும் வேதியியல் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டு உருவாகும் ஒரு கரிம வேதியியல் சேர்மமாகும். கரிமகாட்மியம் சேர்மங்களின் இயற்பியல் பண்புகள், தயாரிப்பு முறைகள், வேதி வினைகள், பயன்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றி கரிமகாட்மியம் வேதியியல் விவரிக்கிறது [1]. துத்தநாகம், பாதரசம் போன்ற நெடுங்குழு 12 தனிமங்களுடன் காட்மியம் அதன் பண்புகளை பகிர்ந்து கொள்கிறது. இவற்றுடன் தொடர்புடைய தனிமங்களின் வேதியியல் பொதுவானதாகும். டைமெத்தில்காட்மியம் 213 பைக்கோமீட்டர் நீளமுள்ள கார்பன்-காட்மியம் பிணைப்பால் நேரியல் மூலக்கூறாகப் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது ref>Felix Hanke; Sarah Hindley; Anthony C. Jones; Alexander Steiner (2016). "The Solid State Structures of the High and Low Temperature Phases of Dimethylcadmium". Chemical Communications 52 (66): 10144–10146. doi:10.1039/c6cc05851e. பப்மெட்:27457504. </ref>. அனைத்து கரிமகாட்மியம் சேர்மங்களும் காற்று, ஒளி மற்றும் ஈரப்பத உணரிகளாகும்.

தயாரிப்பு[தொகு]

முதலாவது கரிமகாட்மியம் சேர்மங்களான டைமெத்தில்காட்மியம் (CH3-Cd-CH3) மற்றும் டையெத்தில்காட்மியம் (CH3CH2-Cd-CH2CH3) போன்றவை 1917 ஆம் ஆண்டு எரிக் கிரௌசு என்பவரால் தயாரிக்கப்பட்டது. பொதுவாக கரிமகாட்மியம் சேர்மங்கள் மறு உலோகமேற்றச் செயல்முறை அல்லது ஒரு கரிம உலோக வினையாக்கி மற்றும் காட்மியம் உப்பு இவ்விரண்டுக்கும் இடையே நிகழும் பரிமாற்ற வினை ஆகிய முறைகளில் தயாரிக்கப்படுகிறது[2] காட்மியம் புரோமைடுடன் அதைப்போல இருசமான நிறையளவு கிரிக்னார்டு வினையாக்கியை சேர்த்து வினைபுரியச் செய்தால் டையெத்தில்காட்மியம் உருவாகிறது. டை எத்தில் ஈதரிலுள்ள எத்தில்மக்னீசியம் புரோமைடே கிரிக்னார்டு வினையாக்கியாகும். டையெத்தில் காட்மியம் ஒரு நிறமற்ற எண்ணெய் ஆகும். இதனுடைய உருகுநிலை −21° செல்சியசு வெப்பநிலை ஆகும். . பீனைல் இலித்தியம் சேர்மத்துடன் காட்மியம் புரோமைடை சேர்த்து வினைபுரியச் செய்தால் டைபீனைல் காட்மியத்தை தயாரிக்க முடியும். டைபீனைல்காட்மியம் ஒரு திண்மப் பொருளாகும். இதன் உருகுநிலை 174 °செல்சியசு வெப்பநிலையாகும்.

வினைகள்[தொகு]

கரிமகாட்மியம் சேர்மங்களின் செயற்கை பயன்பாடு குறைவாக உள்ளது. அவற்றில் உள்ள ஆல்கைல் குழுக்கள் கரிம துத்தநாக குறைவான அணுக்கரு நாட்டத்தைக் கொண்டுள்ளன. எதிர் மின்னூட்டம் 12 ஆவது குழுவின் கீழே செல்லச் செல்ல குறைந்து கொண்டே போகிறது. இந்த வினைகளுடன் அசைல் குளோரைடுகளை கீட்டோன்களாக மாற்றுவதில் இந்த குறைக்கப்பட்ட வினைத்திறன் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினை 1936 ஆம் ஆண்டில் என்றி கில்மனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மற்றும் குறைந்த நச்சு கொண்ட குப்ரேட்டுகள் கிடைக்கும் வரை பயன்படுத்தப்பட்டது. மற்ற கரிம உலோக வினையாக்கிகள் உடன் இதுபோன்ற வினை தொடர்புடைய ஆல்ககால்கால் வரை தொடரும். . கொழுப்பு ஒட்டு மொத்த தொகுப்பு வினைக்கு வழிவகுக்கும் படிகளில் ஒன்று மெத்தில் காட்மியம் பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.

கரிமகாட்மியம் வேதியியல் கொழுப்பு ஒட்டுமொத்த தொகுப்பு வினை உட்வார்டு

ஒரு கரிம காட்மியத்தின் செயற்கை பயன்பாட்டிற்கான மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு, டையைசோ அமைல் காட்மியத்துடன் β- கார்போமெதொக்சி புரோப்பியோனைல் குளோரைடுடன் வினைபுரிந்து மெத்தில் 4-கீட்டோ -7-மெத்திலாக்சானோயேட்டு உருவாகிறது. இது மேலும் கீட்டோன் குழு அல்லது எசுத்தர் குழுவுடன் மேலும் வினைபுரியாது [3]. உப்பு இல்லாமல் வினை மேற்கொள்ளப்பட்டால் இதில் தேர்ந்தெடுப்புத்திறன் உள்ளது. தளத்தில் காட்மியம் உப்பிலிருந்து காட்மியம் வினையாக்கி உருவாக்கப்படும் போது அது கீட்டோனாக இருந்தாலும் கூட ஒரு ஆலைடு உப்பு அதை வினைத்திறன் மிக்கதாக ஆக்குகிறது [4]. கரிம துத்தநாகம் சேர்மங்களுடன் ஒப்பிடும்போது அதே உப்பு விளைவைக் காணலாம். டைமெத்தில் காட்மியம் கூழ்ம நுண் படிகங்கள் தொகுப்பிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இருப்பினும் அதன் நச்சு மற்றும் கொந்தளிப்பான தன்மை காட்மியம் ஆக்சைடு போன்ற காட்மியம் முன்னோடிகளை வேறு இடங்களில் பார்க்க ஆராய்ச்சியாளர்களை வழிநடத்தியது [5][6].

நச்சுத்தன்மை[தொகு]

காட்மியம் சேர்மங்கள் நச்சுத்தன்மை கொண்டவையாகக் கருதப்படுகின்றன. டைமெத்தில்காட்மியம் சிறுநீரகம், கல்லீரல், மத்திய நரம்பு மண்டலம் மற்றும் சுவாச உறுப்புகளுக்கு உள்ளிழுக்கும்போது நச்சுத்தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது [7]. பொதுவாக காட்மியம் சேர்மங்கள் மனிதர்களுக்கு புற்றுநோய் ஊக்கிகளாக கருதப்படுகின்றன [8].

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Synthetic Methods of Organometallic and Inorganic Chemistry Vol 5, Copper, Silver, Gold, Zinc, Cadmium, and Mercury W.A. Herrmann Ed. ISBN 3-13-103061-5
  2. Erich Krause (1917). "Einfache Cadmiumdialkyle. (I. Mitteilung über organische Cadmium-Verbindungen.)". Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 50 (2): 1813–1822. doi:10.1002/cber.19170500292. https://zenodo.org/record/1426625. 
  3. Organic Syntheses, Coll. Vol. 3, p.601 (1955); Vol. 28, p.75 (1948) Article பரணிடப்பட்டது அக்டோபர் 11, 2007 at the வந்தவழி இயந்திரம்
  4. Jones, Paul R.; Desio, Peter J. (1978). "The less familiar reactions of organocadmium reagents". Chemical Reviews 78 (5): 491–516. doi:10.1021/cr60315a001. 
  5. "Formation of high-quality CdTe, CdSe, and CdS nanocrystals using CdO as precursor". Journal of the American Chemical Society 123 (1): 183–4. 2001. doi:10.1021/ja003633m. பப்மெட்:11273619. 
  6. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" இம் மூலத்தில் இருந்து 2007-11-01 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20071101000115/http://www.cchem.berkeley.edu/~pagrp/index.html. [Full citation needed]
  7. "[Experimental study of toxic properties of dimethylcadmium]" (in Russian). Gigiena Truda I Professional'nye Zabolevaniia (6): 14–7. 1991. பப்மெட்:1916391. 
  8. http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C-8.pdf[Full citation needed]