கடந்த காலம் - சொல் விளக்கம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

கடந்த காலம் என்னும் சொல் குறிப்பிட்ட காலதிற்கு முன் தோன்றும் நிகழ்வுகளின் முழுமையை குறிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. கடந்த காலமானது, நிகழ் காலம் மற்றும் எதிர்காலத்திலிருந்து வேறுபடுத்தப்பட்டு வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. நேரியல் நயத்துடன்(நேர்தியுடன்) கடந்த காலம் என்னும் கருத்து மனித பார்வையாளர்கள் அனுபவித்த நேரத்தை, நினைவகம் மற்றும் மறுதொகுப்பு மூலம் அணுகுதலைக் குறிப்பிடுகிறது. கூடுதலாக, மனிதர்கள் எழுத்து மொழி வருவதற்கு முன்பிருந்தே கடந்த கால நிகழ்வுகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர். கடந்த காலம் என்னும் கருத்தானது, வரலாறு, நினைவகம், பின்னோக்குதல், நினைவுகூர்ந்ததல், தொன்மையியல், தொன்மை வானியல், காலவரிசை, நிலவியல், வரலாற்று நிலவியல், வரலாற்று மொழியியல், சட்டம், உள்ளியம், புதைபடிமவியல், தொன்மைத் தாவரவியல், தொன்மை மானுடத்தாவரவியல்,தொன்மைப் புவியியல் தொன்மைக் காலநிலையியல், சொல்லாட்சி மற்றும் அண்டவியல் போன்ற துறைகளுடன் கற்கும் நோக்கில் உள்ளது.