ஒருங்கிணைந்த செயல்வல்லமை முதிர்ச்சி ஒப்புரு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

ஒருங்கிணைந்த செயல்வல்லமை முதிர்ச்சி ஒப்புரு (Capability Maturity Model Integration, சுருக்கமாக CMMI) ஒரு செயல்முறை மேம்பாட்டு பயிற்சி மற்றும் மதிப்பீடு திட்டமாகும். இது கார்னிகி மெல்லன் பல்கலைக்கழகத்தின் அங்கமாக உள்ள CMMI நிறுவனம் மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. பல டிஓடி மற்றும் அமெரிக்க அரசு ஒப்பந்தங்கள், குறிப்பாக மென்பொருள் உருவாக்க நிறுவனங்களில் தேவைப்படுகிறது.

தற்போது ஒருங்கினைந்த செயல்வல்லமை முதிர்ச்சி ஒப்புரு மூன்று பகுதிகளில் ஆர்வமாக உள்ளது:

  • தயாரிப்பு மற்றும் சேவை துறை - அபிவிருத்தி (CMMI-dev) என்ற CMMI,
  • சேவை ஸ்தாபனத்தின், மேலாண்மை, - சேவைகள் CMMI (CMMI-SVC), மற்றும்
  • உற்பத்தி மற்றும் சேவை கையகப்படுத்தல் - கையகப்படுத்தல் CMMI (CMMI-ACQ).

வெளியினைப்புகள்[தொகு]