உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

ஒப்புமை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.ஒப்புமை (Contrast )என்பது கதிர்படத்தில் இரு அடுத்தடுத்த புள்ளியில் கருமையின் அளவுகளின் மாறுபாடாகும்,இரு புள்ளிகளுகளில் ஒளியியல் அடர்த்தி D1 என்றும் D2 என்றும் எடுத்ததுக்கொண்டால் ஒப்புமை என்பது D2-D1 என்று கொடுக்கப்படுகிறது. அளவு கூடுதலாக இருப்பின் ஒப்புமை அதிகமாக உள்ளது.எளிதில் பிரித்து அறியமுடியும்.D2-D1 குறைவாக இருக்கும் போது அவ்வளவு எளிதில் பிரித்துஅறியமுடியாது.உடலுறுப்புகளின் பருமனளவு மாற்றத்தினாலும் அவைகளின் அடர்த்தி மாறுவதாலும் ஒளியியல் அடர்த்தி மாறுபடுகின்றது.

ஒப்புமையினைக் கட்டுப்படுத்தும் பல காரணிகள் என்னென்ன என்று பார்ப்போம்.
                     +பண்பு
             |---கதிர்வீச்சு  +சிதறொளி
 ஒப்புமையினைக்    |        +கதிர்வீச்சளவு  
             |
 கட்டுப்படுத்தும்     ----- 
 முக்கிய காரணிகள்      கதிர்படப்பொருட்கள் + படத்தாள் வகை          
             |             + வலுவூட்டும் திரை 
             |              
             |---- படம்பெறுதல் +மேம்படுத்தும் கரைசல் வேதிப்பொருட்கள்
                        +மேம்படுத்தும்நேரம்
             |           +கரைசலின் வெப்பநலை 
             |
             |---பார்வையிடுதல் +ஒளிர்வுச் செறிவு ( லாபியின்)
                        +ஒரே சீராக ஒளிர்தல்
              |
              |
              |--- குவாண்டம் நிலையில்லா நிலை + மோட்டில்

பகுப்பு- கதிரியல்(radiology)

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஒப்புமை&oldid=3601518" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது