ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள்-பொருள்[தொகு]

ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள் என்பவை பாதுகாக்கப்பட்ட எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.இந்திய கலைச் சொல்லில் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் இக்காடுகள் பாதுகாக்கப்படும்கின்றன என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பொருத்தமாயிருக்கிறது. இச்சொல் 1927 ஆஅம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் இந்திய வனச் சட்டத்தால் முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.இது பிரிட்டிஷ் இந்தியா பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் இருந்த போது குறிப்பிட்ட காடுகளுக்கு பாதுகாப்பளிக்க அனுமதி கொடுத்து ஆலோசனை வழங்கியது, ஆனால் சர்வாதிகாரத்திற்கும் இதற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. இந்திய சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு இந்திய அரசு ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள் மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகளின் வாழ்க்கை அந்தஸ்தை தக்க வைத்துக் கொண்டதுடன் புதிய ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகளையும் ஒன்று சேர்த்தது. இந்திய அரசின் நீதித்துறையின் கீழ் இருந்த அதிக எண்ணிக்கையிலான காடுகளுக்கு இந்திய அரசியல் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட காலத்தில் பாதுகாப்பு போன்ற அனுமதி வழங்கப்பட்டது. சாத்பூரா தேசிய பூங்கா இந்தியாவின் முதல் பாதுகாக்கப்பட்டகாடாகும்.

ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள்[தொகு]

இந்திய அரசாங்கத்தால் நில உரிமை பெற்ற காடுகளுக்கு அடையாளமாக ஒதுக்கப்பட்ட அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்திய தேசிய பூங்கா அல்லது வனவிலங்கு சரணாலயம் அல்லாத ஒதுக்கப்பட்ட அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் அந்தந்த மாநில அரசுகளால் பிரகடனப்படுத்தப்படும் அல்லது உறுதி செய்யப்படும். தற்சமயம் ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் ஒரு முக்கியமான செயல்முறையினால் வேறுபட்டுள்ளது.


மேலும் பார்க்க[தொகு]

Communal forests of India Indian Council of Forestry Research and Education Forestry in India Adivasi Protected areas of India Nelapattu Van Vigyan Kendra (VVK) Forest Science Centres

மேற்கோள்கள்[தொகு]

Jump up ^ Sariska information sheet, Sanctuary Asia website Jump up ^ "Geographical area and its effective utilization". Retrieved 27 March 2013.

வெளி இணைப்பு[தொகு]

“Legislations on Environment, Forests, and Wildlife” from the Official website of: Government of India, Ministry of Environment & Forests “India’s Forest Conservation Legislation: Acts, Rules, Guidelines”, from the Official website of: Government of India, Ministry of Environment & Forests Wildlife Legislations, including - “The Indian Wildlife (Protection) Act” from the Official website of: Government of India, Ministry of Environment & Forests Official website of: Government of India, Ministry of Environment & Forests Corresponding glossary entry for the terms on the Government of Andhra Pradesh's Department of Forest website