ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

1947-2017 வரையில் இந்தியப் பொருளாதாரமானது திட்டமிடலை அடிப்படையாகக் கொண்டே செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இது ஐந்தாண்டுத் திட்டங்களாகப் பகுக்கப்பட்டு திட்டக் குழு (இந்தியா) (1947-2014) மற்றும் நிதி ஆயோக் (2014-2017) மூலம் வடிவமைக்கப்பட்டும், செயல்படுத்தப்பட்டும், மேற்பார்வையிடப்பட்டும் வருகிறது.

முதலாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1951-56)[தொகு]

1.நாட்டின் பிரிவினை மற்றும் இரண்டாம் உலக போர் ஆகியவற்றின் காரணமாக ஏற்பட்ட நிலைமைகளை சீர்செய்தல்

2.நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை தூண்டுதல்

ஆகியவற்றை முக்கிய நோக்கமாக கொண்டது முதலாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்

இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1956-60)[தொகு]

1.நாட்டு வருமானத்தை 25% வரை அதிகரிக்க செய்தல்

2.வேலைவாய்ப்புகளை பேரளவில் பெருக்குதல்

3.வருமானம் மற்றும் செல்வத்தை மையமாக வைத்து சமூகத்தில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறைத்தல்

இதன் நோக்கமாக இருந்தது

மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் (1961-65)[தொகு]

1.தொழில் மற்றும் ஏற்றுமதி தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல்

2.அடிப்படை தொழில்களை பெருக்குதல்

3.மனிதவளங்களை முறையாகவும் திறமையாகவும் பயன்படுத்துதல்

4.தேசிய வருமானத்தை ஆண்டிற்கு 5% க்கும் மேல் அதிகரிக்க செய்தல்

நான்காவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1968-73)[தொகு]

1.சமவாய்ப்பு

2.சமூக நீதி

3.வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துதல்

4.கல்வியின் தரத்தை பெருக்குதல்

ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1974-79)[தொகு]

1.நுகர்வோர் பொருட்களின் தரங்களை உயர்த்துதல்

2.வறுமை கோட்டிற்கு கீழே வாழும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துதல்

ஆறாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1980-85)[தொகு]

1.கிராமப்புற மக்களுக்கு தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தல்

2.வேலை வாய்ப்பை அதிகரித்தல்

3.ஏற்றுமதி வளர்ச்சிக்கு தேவையான சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுத்தல்

ஏழாவது ஐந்தாண்டுத்திட்டம் (1985-90)[தொகு]

1. உணவு தானியங்கள் உற்பத்தி

2.வேலைவாய்ப்பு மற்றும் உற்பத்தித்தன்மை ஆகியவற்றில் தீவிர வளர்ச்சியை கொண்டுவருதல்

3.இந்திய பொருளாதாரத்தில் பன்னாட்டு போட்டியை அதிகரித்தல்

எட்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1992-97)[தொகு]

1.மனித மேம்பாடு என்பதே இதன் இறுதி இலக்காக இருந்தது

2.இந்த நூற்றாண்டு முடிவதற்குள் ஏறக்குறைய முழு வேலைவாய்ப்பை அளித்தல்

ஒன்பதாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1997-2002)[தொகு]

1. மின்சாரம், தொலைத்தொடர்பு, எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு, எஃகு மற்றும் ஏனைய கட்டமைப்பு துறைகளில் முதலீடு செய்தல்

பத்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (2002-2007)[தொகு]

பதினொன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (2007-2012)[தொகு]

பன்னிரெண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (2012-2017)[தொகு]

உசாத்துணைகள்[தொகு]