உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

ஐதரசன் தொழில்நுட்பங்களின் காலக்கோடு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

ஐதரசன் தொழில்நுட்பங்களின் காலக்கோடு (Timeline of hydrogen technologies) எனும் இக்கட்டுரையில் ஐதரசனை அடிப்படையாகக் கொண்ட தொழில்நுட்பங்கள் கண்டறியப்பட்ட ஆண்டுகள் ஏறுவரிசையில் தரப்பட்டுச் சிறு குறிப்புக்கள் மூலம் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

காலக்கோடு[தொகு]

1600கள்[தொகு]

1700கள்[தொகு]

 • 1700 - நிகோலஸ் லேமெரி என்பவர் கந்தகக் காடி/இரும்பு வினையில் உற்பத்தியான வளிமம் (ஹைட்ரஜன்) காற்றில் வெடிக்கிறது என்பதைக் கண்டறிந்தார்.
 • 1755 - பல்வேறு வளிமங்கள் இருப்பதை ஜோசப் பிளாக் உறுதி செய்தார் / உள்ளுறை வெப்பம் (மறை வெப்பம்)
 • 1766 - "செயற்கைக் காற்றுகள்" (On Factitious Airs) - எரியணுக்கள் நீக்கப்பட்ட காற்று" என்பதை துத்தநாகத்தை ஐட்ரோகுளோரிக் அமிலத்துடன் வினைபுரியச் செய்து காற்றை விட 7 முதல் 11 மடங்கு இலேசான ஒரு வளிமத்தைப் பிரித்தெடுத்தார்..
 • 1774 - ஜோசப் பிரீஸ்ட்லி ஆக்சிசனைப் பிரித்தெடுத்து வகைப்படுத்தினார்.
 • 1780 - ஃபெலிஸ் ஃபோன்டானா நீர் வளிம மாற்று வினையைக் கண்டறிந்தார்.
 • 1783 - ஆன்டோய்ன் லவோய்சியர் ஹைட்ரஜனுக்குப் பெயரளித்தார். (கிரீக்கு: hydro = நீர், genes = -இலிருந்து பிறந்த)
 • 1783 - ஜாக்குவெஸ் சார்லெஸ் தனது முதல் ஹைட்ரஜன் வளிக்கூடான (balloon) "லா சார்லியெர்" (La Charlière) என்பதில் பறந்தார்.
 • 1783 - அந்துவான் இலவாசியே என்பவரும் பியர் சிமோன் இலப்லாசு என்பவரும் ஹைட்ரஜனின் எரிதன்மையை பனிக்கட்டி கலோரிமானி கொண்டு அளந்தனர்.
 • 1784 - ஜீன் பியெர்ரி ப்ளஞ்சார்ட் என்பவர் ஹைட்ரஜன் வளிக்கூடு மூலம் ஒரு மென்வானூர்தி உருவாக்கினார், ஆனால் அது பறக்கவில்லை.
 • 1784 - இல்வாசியே மாய்ஸ்னியர் இரும்பு-நீராவி செயல்முறை கண்டறியப்பட்டது.[1] இதில் நீராவியை 600 °C என்ற செஞ்சூட்டு நிலையிலுள்ள இரும்பின் மீது பாய்ச்சி ஹைட்ரஜன் பெறப்பட்டது.எஆசு:10.1080/00033798300200381.
 • 1785 - ஜீன்-ஃப்ராங்கோயிஸ் பிலாட்ரெ டி ரோசியெர் கலப்பின ரோசியெர் வளிக்கூட்டை (balloon) உருவாக்கினார்.
 • 1787 - சார்லசின் விதி (கன அளவையும் வெப்பநிலையையும் தொடர்புறுத்தும் வளிம விதி)
 • 1789 - ஜான் ருடால்ஃப் டெய்மானும் ஆட்ரியான் பேட்ஸ் வான் ட்ரூஸ்ட்விச்சுக்கும் ஒரு நிலைமின் இயந்திரத்தையும் லேய்ட்ன் கொள்கலனையும் கொண்டு தண்ணீரை மின்னாற்பகுப்பு செய்தனர்.

மேற்கோள்கள்[தொகு]