ஏற்றுமதி நாடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்
Quartile map of amount of exports per country.


இது ஏற்றுமதி அடிப்படையில் உலக நாடுகளின் பட்டியல். உலக வர்த்தக அமைப்பு (WTO) மற்றும் சிஐஏ உலகத் தகவல்புத்தகம் தரவுகளின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்பீட்டுத் தேவைகளுக்கு, சில நாடுகள் அல்லாத, இறையாண்மை பெறாத அமைப்புகளும் இந்தப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

தரவரிசை நாடு ஏற்றுமதி தேதி of
குறிப்பு
 உலகம் $14,920,000,000,000 2010 கணிப்பு
 European Union (minus internal trade) $1,952,000,000,000[1] 2010 கணிப்பு
1  People's Republic of China $1,581,000,000,000 2010 கணிப்பு
2  Germany $1,303,000,000,000 2010 கணிப்பு
3  United States $1,289,000,000,000 2010 கணிப்பு
4  Japan $765,200,000,000 2010 கணிப்பு
5  France $517,300,000,000 2010 கணிப்பு
6  Netherlands $485,900,000,000 2010 கணிப்பு
7  South Korea $464,300,000,000 2010 கணிப்பு
8  Italy $448,400,000,000 2010 கணிப்பு
9  United Kingdom $410,300,000,000 2010 கணிப்பு
10  Russia $400,100,000,000 2010 கணிப்பு
11  Canada $392,700,000,000 2010 கணிப்பு
 Hong Kong $388,600,000,000 2010 கணிப்பு
12  Singapore $358,400,000,000 2010 கணிப்பு
13  Mexico $298,500,000,000 2010 கணிப்பு
14  Belgium $284,200,000,000 2010 கணிப்பு
15  Taiwan $274,400,000,000 2010 கணிப்பு
16  Spain $253,000,000,000 2010 கணிப்பு
17  India $245,900,000,000 2010 கணிப்பு[2][3]
18  Saudi Arabia $237,900,000,000 2010 கணிப்பு
19  Switzerland $232,600,000,000 2010 கணிப்பு
20  Australia $210,900,000,000 2010 கணிப்பு
21  Malaysia $210,300,000,000 2010 கணிப்பு
22  Brazil $201,900,000,000 2010 கணிப்பு
23  United Arab Emirates $198,000,000,000 2010 கணிப்பு
24  Thailand $191,300,000,000 2010 கணிப்பு
25  Sweden $162,600,000,000 2010 கணிப்பு
26  Poland $160,800,000,000 2010 கணிப்பு
27  Austria $157,400,000,000 2010 கணிப்பு
28  Indonesia $146,300,000,000 2010 கணிப்பு
29  Norway $137,000,000,000 2010 கணிப்பு
30  Turkey $135,400,000,000 2010 கணிப்பு
31  Czech Republic $116,500,000,000 2010 கணிப்பு
32  Ireland $115,700,000,000 2010 கணிப்பு
33  Denmark $99,370,000,000 2010 கணிப்பு
34  Hungary $93,740,000,000 2010 கணிப்பு
35  Iran $78,690,000,000 2010 கணிப்பு
36  South Africa $76,860,000,000 2010 கணிப்பு
37  Nigeria $76,330,000,000 2010 கணிப்பு
38  Finland $73,530,000,000 2010 கணிப்பு
39  Vietnam $72,030,000,000 2010 கணிப்பு
40  Argentina $68,010,000,000 2010 கணிப்பு
41  Kuwait $65,030,000,000 2010 கணிப்பு
42  Venezuela $64,870,000,000 2010 கணிப்பு
43  Chile $64,280,000,000 2010 கணிப்பு
44  Slovakia $64,180,000,000 2010 கணிப்பு
45  Kazakhstan $59,230,000,000 2010 கணிப்பு
46  Qatar $57,820,000,000 2010 கணிப்பு
47  Israel $54,310,000,000 2010 கணிப்பு
48  Algeria $52,660,000,000 2010 கணிப்பு
49  Romania $51,910,000,000 2010 கணிப்பு
50  Angola $51,650,000,000 2010 கணிப்பு
51  Philippines $50,720,000,000 2010 கணிப்பு
52  Ukraine $49,710,000,000 2010 கணிப்பு
53  Iraq $49,100,000,000 2010 கணிப்பு
 Puerto Rico $46,900,000,000 2001
54  Portugal $46,270,000,000 2010 கணிப்பு
55  Libya $44,890,000,000 2010 கணிப்பு
56  Colombia $40,240,000,000 2010 கணிப்பு
57  Oman $36,120,000,000 2010 கணிப்பு
58  Peru $33,730,000,000 2010 கணிப்பு
59  New Zealand $33,240,000,000 2010 கணிப்பு
60  Azerbaijan $28,070,000,000 2010 கணிப்பு
61  Pakistan $27,800,000,000 2011 கணிப்பு
62  Egypt $25,340,000,000 2010 கணிப்பு
63  Slovenia $24,970,000,000 2010 கணிப்பு
64  Belarus $24,490,000,000 2010 கணிப்பு
65  Greece $21,140,000,000 2010 கணிப்பு
66  Bulgaria $19,330,000,000 2010 கணிப்பு
67  Lithuania $19,290,000,000 2010 கணிப்பு
68  Luxembourg $17,820,000,000 2010 கணிப்பு
69  Ecuador $17,370,000,000 2010 கணிப்பு
70  Bangladesh $16,240,000,000 2010 கணிப்பு
71  Tunisia $16,110,000,000 2010 கணிப்பு
72  Bahrain $15,130,000,000 2010 கணிப்பு
73  Morocco $14,490,000,000 2010 கணிப்பு
74  Uzbekistan $13,130,000,000 2010 கணிப்பு
75  Syria $12,840,000,000 2010 கணிப்பு
76  Panama $12,520,000,000 2010 கணிப்பு
77  Trinidad and Tobago $12,060,000,000 2010 கணிப்பு
78  Croatia $11,510,000,000 2010 கணிப்பு
79  Estonia $11,500,000,000 2010 கணிப்பு
80  Brunei $10,670,000,000 2008
81  ஐவரி கோஸ்ட் $10,250,000,000 2010 கணிப்பு
82  Equatorial Guinea $10,240,000,000 2010 கணிப்பு
83  Costa Rica $10,010,000,000 2010 கணிப்பு
84  Sudan $9,777,000,000 2010 கணிப்பு
85  Serbia $9,700,000,000 2010 கணிப்பு
86  Turkmenistan $9,672,000,000 2010 கணிப்பு
87  Republic of the Congo $9,200,000,000 2010 கணிப்பு
88  Guatemala $8,470,000,000 2010 கணிப்பு
89  Sri Lanka $7,908,000,000 2010 கணிப்பு
90  Latvia $7,894,000,000 2010 கணிப்பு
91  Burma $7,841,000,000 2010 கணிப்பு
92  Paraguay $7,606,000,000 2010 கணிப்பு
93  Yemen $7,462,000,000 2010 கணிப்பு
94  Uruguay $7,413,000,000 2010 கணிப்பு
95  Jordan $7,333,000,000 2010 கணிப்பு
96  Ghana $7,326,000,000 2010 கணிப்பு
97  Gabon $6,803,000,000 2010 கணிப்பு
98  Zambia $6,463,000,000 2010 கணிப்பு
99  Dominican Republic $6,161,000,000 2010 கணிப்பு
100  Bolivia $6,058,000,000 2010 கணிப்பு
101  Papua New Guinea $5,976,000,000 2010 கணிப்பு
102  Honduras $5,879,000,000 2010 கணிப்பு
103  Lebanon $5,187,000,000 2010 கணிப்பு
104  Kenya $5,141,000,000 2010 கணிப்பு
105  Bosnia and Herzegovina $4,804,000,000 2010 கணிப்பு
106  Cambodia $4,687,000,000 2010 கணிப்பு
107  Iceland $4,619,000,000 2010 கணிப்பு
108  Botswana $4,419,000,000 2010 கணிப்பு
109  El Salvador $4,377,000,000 2010 கணிப்பு
110  Cameroon $4,371,000,000 2010 கணிப்பு
111  Namibia $4,277,000,000 2010 கணிப்பு
 U.S. Virgin Islands $4,234,000,000 2001
112  Tanzania $3,809,000,000 2010 கணிப்பு
113  Democratic Republic of the Congo $3,800,000,000 2009 கணிப்பு
114  Cuba $3,311,000,000 2010 கணிப்பு
115  Nicaragua $3,182,000,000 2010 கணிப்பு
116  Macedonia $3,171,000,000 2010 கணிப்பு
117  Chad $3,036,000,000 2010 கணிப்பு
118  Malta $2,954,000,000 2010 கணிப்பு
119  Uganda $2,941,000,000 2010 கணிப்பு
120  Liechtenstein $2,830,000,000 2009
121  Mozambique $2,517,000,000 2010 கணிப்பு
122  San Marino $2,436,000,000 2009
123  Georgia $2,290,000,000 2010 கணிப்பு
124  Cyprus $2,232,000,000 2010 கணிப்பு
125  Senegal $2,112,000,000 2010 கணிப்பு
126  Mauritius $2,041,000,000 2010 கணிப்பு
127  North Korea $1,997,000,000 2009
128  Laos $1,950,000,000 2010 கணிப்பு
129  Mongolia $1,902,000,000 2009
130  Zimbabwe $1,869,000,000 2010 கணிப்பு
131  Ethiopia $1,729,000,000 2010 கணிப்பு
132  Kyrgyzstan $1,682,000,000 2010 கணிப்பு
133  Albania $1,550,000,000 2010 கணிப்பு
134  Jamaica $1,487,000,000 2010 கணிப்பு
135  Guinea $1,468,000,000 2010 கணிப்பு
136  Moldova $1,450,000,000 2010 கணிப்பு
137  Swaziland $1,417,000,000 2010 கணிப்பு
138  Madagascar $1,412,000,000 2010 கணிப்பு
139  Mauritania $1,395,000,000 2006
140  Suriname $1,391,000,000 2006 கணிப்பு
 New Caledonia $1,341,000,000 2006
141  Tajikistan $1,318,000,000 2010 கணிப்பு
142  Fiji $1,202,000,000 2006
143  Liberia $1,197,000,000 2006
144  Malawi $1,189,000,000 2010 கணிப்பு
145  Benin $1,125,000,000 2010 கணிப்பு
146  Burkina Faso $991,000,000 2010 கணிப்பு
147  Lesotho $985,000,000 2010 கணிப்பு
 Macau $950,000,000 2009 கணிப்பு
 Curacao $876,000,000 2008 கணிப்பு
148  Togo $859,000,000 2010 கணிப்பு
149  Nepal $849,000,000 2009
 Faroe Islands $848,000,000 2008
150  Armenia $846,000,000 2010 கணிப்பு
151  Guyana $814,000,000 2010 கணிப்பு
 Bermuda $763,000,000 2006
152  Monaco $716,300,000 2005
153  Bahamas $674,000,000 2006
154  Haiti $559,000,000 2010 கணிப்பு
155  Afghanistan $547,000,000 2009 கணிப்பு
 Palestine $546,000,000 2008
156  Bhutan $513,000,000 2008
 Greenland $485,000,000 2008
157  Seychelles $464,000,000 2010 கணிப்பு
 American Samoa $445,600,000 FY04 கணிப்பு
158  Niger $428,000,000 2006
159  Belize $404,000,000 2010 கணிப்பு
160  Barbados $385,000,000 2006
161  Somalia $300,000,000 2006
162  Mali $294,000,000 2006
163  Saint Lucia $288,000,000 2006
 Gibraltar $271,000,000 2004 கணிப்பு
164  Solomon Islands $237,000,000 2006
165  Rwanda $226,000,000 2010 கணிப்பு
166  Sierra Leone $216,000,000 2006
 French Polynesia $211,000,000 2005 கணிப்பு
வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Svalbard $197,600,000 2004
167  Saint Vincent and the Grenadines $193,000,000 2006
168  Montenegro $171,300,000 2003
 Turks and Caicos Islands $169,200,000 2000
169  Maldives $163,000,000 2009 கணிப்பு
170  Central African Republic $146,700,000 2007 கணிப்பு
171  Guinea-Bissau $133,000,000 2006
172  Samoa $131,000,000 2006
 Falkland Islands $125,000,000 2004 கணிப்பு
 Aruba $124,000,000 2006
 Anguilla $119,500,000 2009 கணிப்பு
173  Cape Verde $114,000,000 2010 கணிப்பு
174  Gambia $107,000,000 2010 கணிப்பு
175  Djibouti $100,000,000 2009
 Northern Mariana Islands $98,200,000 2008
176  Dominica $94,000,000 2006
177  Andorra $89,500,000 2008
179  Antigua and Barbuda $84,300,000 2007 கணிப்பு
180  Saint Kitts and Nevis $84,000,000 2006
181  Burundi $71,000,000 2010 கணிப்பு
182  Vanuatu $40,000,000 2006
183  Grenada $38,000,000 2006
184  Comoros $32,000,000 2006
 British Virgin Islands $25,300,000 2002
185  Eritrea $25,000,000 2010 கணிப்பு
186  Tonga $22,000,000 2006
187  Marshall Islands $19,400,000 2008 கணிப்பு
 Guam $45,000,000 2004 கணிப்பு
 Saint Helena $19,000,000 2004 கணிப்பு
188  Kiribati $17,000,000 2004 கணிப்பு
189  Federated States of Micronesia $14,000,000 2004 கணிப்பு
 Cayman Islands $13,800,000 2008
190  Sao Tome and Principe $13,000,000 2010 கணிப்பு
191  Timor-Leste $10,000,000 2005 கணிப்பு
 Mayotte $6,500,000 2005
192  Palau $5,882,000 2004 கணிப்பு
 Saint Pierre and Miquelon $5,500,000 2005 கணிப்பு
 Cook Islands $5,222,000 2005
 Norfolk Island $1,500,000 FY91/92
193  Tuvalu $1,000,000 2004 கணிப்பு
 Montserrat $700,000 2001
 Niue $201,400 2004
194  Nauru $64,000 2005 கணிப்பு
 Wallis and Futuna $47,450 2004
 Tokelau $0 2002

ஆதாரங்கள்[தொகு]