எரித்தோபிளாஸ்டாசிஸ் ஃபீடாலிஸ்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

எரித்தோபிளாஸ்டாசிஸ் ஃபீடாலிஸ் (Rh disease) என்பது Rh- தாயுக்கும், Rh+ தந்தைக்கும் தோன்றும் குழந்தையின் குருதியில் ஏற்படுகின்ற நோய் ஆகும். இதன் பண்புகள் பின் வருமாறு:

  1. இது ஒரு குருதி நோய்
  2. இது Rh- தாயுக்கும் Rh+ தந்தைக்கும் பிறக்கும் குழந்தைகளை பாதிக்கின்றது.
  3. Rh எதிா்வினைப் பொருள் கருவின் கருதிச் சிவப்பணுக்களை அழித்துவிடுகின்றது.
  4. குருதிச் சிவப்பணுக்கள் அழிக்கப்படுவதினால், குருதிசோகை, மஞ்சள் காமாலை ஆகிய நோய்கள் உருவாகின்றன.
  5. இறந்த குருதிச் சிவப்கணுக்களானது, சிதைக்கப்படுவதற்கு கல்லீரலக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. கல்லீரலின் ஆற்றலுக்கும் மேற்பட்ட வேலை கொடுக்கப்படுவதினால் கல்லீரல் பழுதடைகின்து.

சான்றுகள்[தொகு]

Embryology, Dr. Bernice Anantharaj, Chrisolite Publications, chennai