எண்களின் வகைகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

கணிதத்தில் எண்கள் முக்கிய இடம்பெறுகின்றன. இவை கணிதத்தின் அடிப்படையாக உள்ளன. எண்களைப் பாகுபடுத்தி அறிவது கணிதத்தை இலகுபடுத்தும். எண்களைப் பாகுபடுத்தும் முறை கீழே தரப்பட்டுள்ளது. பிரதானமாக இவை இரு பிரிவுகளாக்கப்படுகின்றன. அவையாவன:

  1. மெய்யெண்கள்
  2. சிக்கலெண்கள் என்பனவாகும்.

மெய்யெண்கள்[தொகு]

இவை இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படும்.

  1. விகிதமுறு எண்கள்
  2. விகிதமுறா எண்கள் என்பனவாகும்.

மேலும் இவை வேறுவிதமாக,

  1. நேரெண்கள்
  2. மறையெண்கள் எனவும் பாகுபடுத்தப்படும்.

விகிதமுறு எண்கள்[தொகு]

இவை மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படும்.

  1. நிறையெண்கள்
  2. மீளும் தசமங்கள்
  3. முடிவுள் தசமங்கள் என்பனவாகும்.

விகிதமுறா எண்கள்[தொகு]

இவை மீளும் தசமங்கள் அல்லாத முடிவில் தசமங்களாகும்.

நேரெண்கள்[தொகு]

எண்கோடொன்றில் பூச்சியத்துக்கு வலப்புறம் உள்ள எண்களாகும்.

மறையெண்கள்[தொகு]

எண்கோடொன்றில் பூச்சியத்துக்கு இடப்புறம் உள்ள எண்களாகும்.

சிக்கலெண்கள்[தொகு]

இவை மெய்ப்பகுதியொன்றையும் கற்பனைப் பகுதியொன்றையும் கொண்டிருக்கும்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=எண்களின்_வகைகள்&oldid=1573521" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது