எட்டு இராணி புதிர்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
f8 white queen
d7 white queen
g6 white queen
a5 white queen
h4 white queen
b3 white queen
e2 white queen
c1 white queen
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
எட்டு இராணி புதிருக்கான ஒரேயொரு சமச்சீர் தீர்வு (சுழற்சி மற்றும் தனக்குத்தானே எதிரொளிப்பு நீங்கலாக).

எட்டு இராணி புதிர் (Eight queens puzzle) என்பது 8×8 வரிசை கொண்ட சதுரங்கப்பலகையில் 8 சதுரங்க இராணிகளை, எந்தவிரு இராணிகளும் ஒன்றையொன்று தாக்காத வண்ணம் எவ்வாறு நிரப்ப முடியும் என்ற புதிராகும். இப்புதிருக்கான தீர்வில் எந்த இரண்டு ராணிகளும் ஒரே நிரையிலோ அல்லது ஓரே மூலைவிட்டத்திலோ அமையாது. 'n' ராணி புதிருக்கான எடுத்துக்காட்டாக 8 ராணி புதிரானது அமைந்துள்ளது. இத்தகைய 'n' ராணி புதிர்களுக்கு n=2, n= 3 தவிர அனைத்து 'n' - இயல் எண் வரிசைக்கும் தீர்வு உண்டு.[1]

வரலாறு[தொகு]

மேக்‌ஸ் பெசல் என்ற சதுரங்கவியலாளர் 1848-ல் எட்டு ராணி புதிரை வெளியிட்டார். பிரான்ஸ் நாயுக் என்பவர் 1850-ல் இப்புதிருக்கான தீர்வினை வெளியிட்டார்.[2] மேலும் இவர் 'n'- ராணி புதிருக்கானத் தீர்வினையும் வெளியிட்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து கார்ல் ஃப்ரெடெரிக் காஸ் உள்ளிட்ட பல கணிதவியலாளர்கள் இப்புதிருக்கானத் தீர்வைக் காண முனைந்தனர். 1878-ல் ச.குன்தர் என்பவர் அணிக்கோவைகளைப் பயன்படுத்தி இப்புதிருக்கான தீர்வினைக் காணும் முறையினை முன்மொழிந்தார்.[2]

தீர்வு[தொகு]

இந்த எட்டு ராணி புதிரானது 92 தனிவிதமான தீர்வுகளை கொண்டுள்ளது. சுழற்சி, எதிரொளிப்பு உருமாற்றங்களின் சமச்சீர்தன்மையைக் கொண்டு கணக்கிடும்போது இப்புதிரானது கீழே காட்டப்பட்டுள்ள 12 அடிப்படைத் தீர்வுகளைக் கொண்டுள்ளது.

12 அடிப்படைத் தீர்வுகள்[தொகு]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
d8 white queen
g7 white queen
c6 white queen
h5 white queen
b4 white queen
e3 white queen
a2 white queen
f1 white queen
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
தீர்வு 1

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
e8 white queen
b7 white queen
d6 white queen
g5 white queen
c4 white queen
h3 white queen
f2 white queen
a1 white queen
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
தீர்வு 2

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
d8 white queen
b7 white queen
g6 white queen
c5 white queen
f4 white queen
h3 white queen
e2 white queen
a1 white queen
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
தீர்வு 3

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
d8 white queen
f7 white queen
h6 white queen
c5 white queen
a4 white queen
g3 white queen
e2 white queen
b1 white queen
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
தீர்வு 4

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
c8 white queen
f7 white queen
h6 white queen
a5 white queen
d4 white queen
g3 white queen
e2 white queen
b1 white queen
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Solution 5

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
e8 white queen
c7 white queen
h6 white queen
d5 white queen
g4 white queen
a3 white queen
f2 white queen
b1 white queen
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
தீர்வு 6

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
e8 white queen
g7 white queen
d6 white queen
a5 white queen
c4 white queen
h3 white queen
f2 white queen
b1 white queen
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
தீர்வு 7

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
d8 white queen
a7 white queen
e6 white queen
h5 white queen
f4 white queen
c3 white queen
g2 white queen
b1 white queen
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
தீர்வு 8

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
c8 white queen
f7 white queen
d6 white queen
a5 white queen
h4 white queen
e3 white queen
g2 white queen
b1 white queen
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
தீர்வு 9

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
f8 white queen
b7 white queen
g6 white queen
a5 white queen
d4 white queen
h3 white queen
e2 white queen
c1 white queen
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
தீர்வு 10

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
d8 white queen
g7 white queen
a6 white queen
h5 white queen
e4 white queen
b3 white queen
f2 white queen
c1 white queen
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
தீர்வு 11

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
f8 white queen
d7 white queen
g6 white queen
a5 white queen
h4 white queen
b3 white queen
e2 white queen
c1 white queen
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
தீர்வு 12

தீர்வுகளின் எண்ணிக்கை[தொகு]

கீழுள்ள அட்டவணை n × n சதுரங்கப் பலகையில் n சதுரங்க இராணிகளை வைப்பதற்கான தீர்வுகளின் எண்ணிக்கையைத் தருகிறது (n=1–10, 24–27).

அடிப்படைத் தீர்வுகள்:(OEIS-இல் வரிசை A002562)
அனைத்துத் தீர்வுகள்: (OEIS-இல் வரிசை A000170)

,

n: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 25 26 27
அடிப்படை: 1 0 0 1 2 1 6 12 46 92 ... 28,439,272,956,934 275,986,683,743,434 2,789,712,466,510,289 29,363,791,967,678,199
அனைத்து: 1 0 0 2 10 4 40 92 352 724 ... 227,514,171,973,736 2,207,893,435,808,352 22,317,699,616,364,044 234,907,967,154,122,528

இவ்வட்டணையிலிருந்து ஆறு இராணிப் புதிருக்கான தீர்வுகளின் எண்ணிக்கை ஐந்து இராணிப் புதிருக்கான தீர்வுகளை விடக் குறைவாக உள்ளதைக் காணலாம்.

சரியான தீர்வுகளின் எண்ணிக்கையைக் காண உதவும் வாய்ப்பாடு எதுவும் தற்சமயம்வரை இல்லை. தற்போதைய நிலவரப்படி தீர்வுகளின் எண்ணிக்கை முழுமையாகக் கண்டறியப்பட்டவற்றுள் 27x27 பலகையே உயர் வரிசையினதாகும்.[3]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. E. J. Hoffman et al., "Construction for the Solutions of the m Queens Problem". Mathematics Magazine, Vol. XX (1969), pp. 66–72. [1]
  2. 2.0 2.1 W. W. Rouse Ball (1960) "The Eight Queens Problem", in Mathematical Recreations and Essays, Macmillan, New York, pp. 165–171.
  3. The Q27 Project

மேலதிக வாசிப்புக்கு[தொகு]

வெளியிணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=எட்டு_இராணி_புதிர்&oldid=2696258" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது