உயிர்க்கோளம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
உலகளாவிய பெருங்கடல் மற்றும் நிலவுலகஞ் சார்ந்த போட்டோஆட்டோடிரோப் மிகுதியின் பொய்தோற்ற வண்ணக் கலவை, செப்டம்பர் 1997 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆகஸ்ட் 2000 ஆம் ஆண்டு வரையில். SeaWiFS புராஜெக்ட், நாஸா/கோட்டார்ட் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் சென்டர் மற்றும் ஆர்பிமேஜால் வழங்கப்பட்டது.

உயிர்க்கோளம் என்பது எல்லா சூழ்மண்டலங்களின் உலகளாவிய ஒட்டுமொத்த தொகுப்பாகும். அது பூமியின் வாழ்வியல் மண்டலம் என்றும் அழைக்கப்படும். பரந்தகன்ற உயிர்வாழ்வியல் நோக்கில் பார்க்கும்போது, உயிர்க்கோளம் என்பது உலகளாவிய சூழலியல் அமைப்பாகும், இது கற்கோளம், நீர்க்கோளம் மற்றும் வளிமண்டலம் ஆகியவற்றின் தனிமங்களுடனான இடையீட்டு வினை உட்பட அனைத்து உயிரினங்களையும் அவற்றின் உறவுமுறைகளையும் முழுமையாக்குகிறது. உயிர்க்கோளம் குறைந்தது சுமார் 3.5 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் உயிர்ப்பிறப்பு அல்லது உயிர்பாரிப்பு என்னும் செயல்முறை மூலம் தொடங்கி, உருவாக்கம் ஏற்றமையக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.[1]

சொல்லின் தோற்றம் மற்றும் பயன்பாடு[தொகு]

உயிர்க்கோளம் என்பதற்கான ஆங்கிலச் சொல் "பையோஸ்பியர்" இது 1875 ஆம் ஆண்டில் நில அமைப்பியல் வல்லுனர் எடுவார்ட் சூயெஸ் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது, அதை அவர் இவ்வாறு விவரிக்கிறார்:[2]

"The place on Earth's surface where life dwells."

இந்தக் கருத்தாக்கத்திற்கு நில அமைப்பியல் தோற்றம் இருந்தபோதிலும், இது புவி அறிவியலில் டார்வின் மற்றும் மௌரி இருவருடைய தாக்கத்தின் அறிகுறியாக இருக்கிறது. உயிர்க்கோளத்தின் சூழலியல் பொருள் 1920 ஆம் ஆண்டுகளிலிருந்து வருகிறது (பார்க்கவும் விளாடிமர் ஐ. வெர்னாட்ஸ்கி), இது ஆர்தர் டான்ஸ்லீயின் சூழலியல் என்னும் பொருளை 1935 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகம் செய்வதற்கு முன்பிருந்து வருகிறது (சூழலியல் வரலாறு பார்க்கவும்). வெர்னெட்ஸ்கி சூழலியலை உயிர்க்கோளின் அறிவியல் என்று விவரித்தார். வானவியல், புவிபௌதிகவியல், விண்வெளியியல், உயிர்புவியியல், பரிணாமம், நிலவியல், புவிவேதியியல், நீரியல் மற்றும் பொதுவாகக் கூறுகையில் அனைத்து உயிர்களும் புவி அறிவியல்கள் ஆகிய அனைத்தையும் ஒருங்கிணைப்பதற்கான பலதுறை கருத்துப்படிவமாகும்.

காய்யா கருதுகோள்[தொகு]

உண்மையிலேயே அல்லது உருவகத்தில், உயிர்க்கோளம் தானே ஒரு வாழும் உயிரினம் என்னும் கருத்துப்படிவம், காய்யா கருதுகோள் எனப்படுகிறது.

இங்கிலாந்தைச் சார்ந்த வளிமண்டல அறிவியலறிஞர் ஜேம்ஸ் லவ்லாக், உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற காரணிகள் உயிர்க்கோளத்தில் எவ்வாறு இடைவினைபுரிகிறது என்பதை விவரிப்பதற்குக் காய்யா கருதுகோளை முன்மொழிந்தார். இந்தக் கருதுகோள் பூமியையே ஒரு வகையான வாழும் உயிரினமாகக் கருதுகிறது. அதன் வளிமண்டலம், புவிக்கோளம் மற்றும் நீர்க்கோளம் ஆகியவை உயிர்த்துடிப்புமிக்க ஒரு உயிர்க்கோளத்தை விளைவிக்கும் ஒத்துழைக்கிற அமைப்புகளாகும். 1970 ஆம் ஆண்டுகளின் ஆரம்ப காலத்தில் அமெரிக்காவைச் சார்ந்த நுண்ணுயிரியல் வல்லுநர் லின் மார்குலிஸ், உயிர்க்கோளம் மற்றும் இதர புவி அமைப்புகளுக்கிடையில் இருந்த உறவுகளைக் குறிப்பாக குறிப்பிட்டு இந்தக் கருதுகோளுக்கு வலுசேர்த்தார். உதாரணத்திற்கு, வளிமண்டலத்தில் கரியமில வாயு மட்டம் அதிகரிக்கும்போது தாவரங்கள் மிக விரைவாக வளர்கின்றன. அதன் வளர்ச்சி தொடர்கிறபோது அவை வளிமண்டலத்திலிருந்து மேலும் மேலும் கரியமில வாயுக்களை நீக்குகின்றன.

உயிர்க்கோளத்தில் உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற காரணிகளுக்கிடையிலான இடைவினைகளை ஆராயும், புவிஉயிரியல் மற்றும் புவிநுண்ணுயிரியல் போன்ற புதிய துறைகளில் பல அறிவியலறிஞர்கள் இப்போது ஈடுபட்டுள்ளனர்.

சமூகங்கள் மற்றும் அவற்றின் பௌதிக சுற்றுச்சூழல் ஒரு அமைப்பாக ஒன்றிணைந்து பணியாற்றும் போது சூழ்மண்டலங்கள் உருவாகின்றன. இது மற்றும் உயிர்க்கோளத்துக்கிடையிலான வேற்றுமை எளிமையானது, பொதுவான வார்த்தைகளில் உயிர்க்கோளம் தான் எல்லாமுமேயாகும்.

பூமியின் உயிர்க்கோளத்தின் பரப்பு[தொகு]

பூமியின் மேற்புறத்தின் 71% த்தால் நிரம்பியிருக்கிறது. அப்போலோ 17 லிருந்து புகைப்படமெடுக்கப்பட்ட பூமியின் பிம்பம்.

துருவ பனிக்கவிகை முதல் நிலநடுக்கோடு வரையில் கோளின் ஒவ்வொரு பாகமும் ஏதோவொரு வகையான உயிரை ஆதரிக்கிறது. நுண்ணுயிரியியலில் ஏற்பட்ட சமீபத்திய மேம்பாடுகள், பூமியின் நிலவுலகஞ்சார்ந்த மேற்பரப்பின் அடியில் ஆழத்தில் நுண்ணுயிர்கள் வாழ்வதாக நிரூபித்துள்ளன, மேலும் "வசிக்கவே முடியாத மண்டலங்கள்" என்றழைக்கப்படும் பகுதிகளில் இருக்கும் ஒட்டுமொத்த பெருந்திரளான நுண்ணுயிர்கள், உயிரினத்தொகுதியில் வெளிப்பரப்பில் இருக்கும் அனைத்து விலங்கு மற்றும் தாவர உயிர்களைவிடவும் அதிகமாக இருக்கும். பூமியின் மேலே உயிர்க்கோளத்தின் உண்மையான தடிப்புத் தன்மையை அளவிடுவது கடினம். பொதுவாக பறவைகள் 650 முதல் 1800 மீட்டர் குத்துயரத்தில் பறக்கின்றன, தண்ணீருக்கு அடியில் வாழும் மீன்களோ பியூர்டோ ரிகோ அகழியில் -8,372 மீட்டர்கள் கீழே காணப்படுகின்றன.[1]

இந்தக் கோளில் உயிர்கள் இருப்பதற்கான மிக அதிகமான எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கின்றன: ரூப்பெல்ஸ் பிணந்தின்னிக் கழுகு 11,300 மீட்டர் குத்துயரத்தில் காணப்பட்டுள்ளது; பார்-ஹெட்டட் கீஸ் குறைந்தது 8,300 மீட்டர் (எவரஸ்ட் சிகரத்திற்கு மேலே) குத்துயரத்தில் இடம்பெயர்கின்றன; யாக் காட்டெருதுகள் கடல் மட்டத்துக்கு மேல் 3,200 முதல் 5,400 மீட்டர் உயரத்தில் வாழ்கின்றன; மலை ஆடுகள் 3,050 மீட்டருக்கு மேலே வாழ்கின்றன. இத்தகைய ஏற்றத்தில் இருக்கும் தாவர உண்ணிகள் பாசிப்பூஞ்சை, புற்கள் மற்றும் பச்சிலைகளைச் சார்ந்திருக்கின்றன.

நுண்ணுயிர்கள் மிக உச்சத்தில் வாழ்கின்றன, அவற்றை கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளும்போது உயிர்க்கோளின் தடிப்புத்தன்மையை இன்னும் அதிகமாக்குகிறது. பண்படுத்தப்படக்கூடிய நுண்ணுயிரிகள் பூமியின் மேல் வளிமண்டலத்தில் 41 km (25 mi) அளவு உயரத்தில் காணப்பட்டுள்ளது (FEMS நுண்ணுயிரியல் கடிதங்களில் வேய்ன்வ்ரைட் மற்றும் பலர், 2003). எனினும் அத்தகை குத்துயரத்தில் நுண்ணுயிரிகள் செயலூக்கத்துடன் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை, அங்கு தட்பவெப்ப நிலைகளும் காற்றழுத்தங்களும் மிக அதிக அளவு குறைந்திருக்கும் மேலும் புறஊதாக் கதிர்வீச்சு மிக அதிகமாக இருக்கும். பெரும்பாலும் இந்த நுண்ணுயிரிகள் காற்று அல்லது எரிமலை வெடித்தல் மூலம் மேல் வளிமண்டலங்களுக்கு கொண்டுவரப்பட்டிருக்கலாம். மரியானாஸ் அகழிகளில் 10 km (6 mi) க்கும் அதிகமான ஆழத்தில் பாரோபிலிக் மாரின் நுண்ணுயிரிகள் காணப்பட்டுள்ளன (FEMS நுண்ணுயிரியல் கடிதங்களில் டகாமியா மற்றும் பலர், 2003). காற்று, தண்ணீர் அல்லது பூமியின் மேற்பரப்பில் மட்டுமே நுண்ணுயிர்கள் வரம்பிடப்படவில்லை. பண்படுத்தப்படக்கூடிய மிகைவெப்ப நாட்ட நுண்ணுயிரிகள், சுவீடனில் (கோல்ட் 1992 மற்றும் ஸீவ்ஸைக் 1994, இரண்டுமே PNAS இல் இருக்கிறது) பூமியின் மேலோட்டில் 5 km (3 mi)க்கும் அதிகமாக துளையிடப்பட்ட உள்ளமைப்பகுதிகளின் பாறைகளிலிருந்து 65 - 75 C யில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பூமியின் மேலோட்டில் ஆழம் அதிகரிப்பதுடன் வெப்பநிலையும் விரைவாக அதிகரிக்கிறது. வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் வேகம் பல காரணிகளைச் சார்ந்திருக்கிறது, அவற்றில் பூமிமேலோட்டு வகை (கண்டம் vs. கடல்), பாறை வகை, புவியியல் இடம் முதலானவையும் அடங்கும். நுண்ணியிரியின் மேற்புறம் அறியப்பட்ட எல்லை 122C (மெத்தோனோபைரஸ் கண்ட்லெரி ஸ்ட்ரெய்ன் 116), மேலும் "ஆழமான உயிர்க்கோள"த்தில் உயிர்களின் வாழ்வெல்லை வரம்பற்ற ஆழத்தைக் காட்டிலும் வெப்பநிலை மூலம் விவரிக்கப்படுகிறது.

நம்முடைய உயிர்க்கோளம் பல எண்ணிக்கையிலான நிலையான உயிரினம் வாழும் பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அது பெரும்பாலும் ஒத்த தாவரவளம் மற்றும் மாவளம் ஆகியவற்றால் வாசம்செய்யப்படுகிறது. நிலத்தில் நிலையான உயிரினம் வாழும் பகுதிகள் பிரதானமாக அட்சக்கோடுகளால் பிரிக்கப்படுகிறது. ஆர்க்டிக் மற்றும் அன்டார்க்டிக் வட்டங்களில் இருக்கும் நிலவுலகஞ்சார்ந்த நிலையான உயிரினம் வாழும் பகுதியில் தாவரம் மற்றும் விலங்கு வாழ்க்கை ஒப்பீட்டளவில் தரிசாக இருக்கும், அதே நேரத்தில் பெரும்பாலான மக்கள்தொகை நெருக்கமாயுள்ள நிலையான உயிரினம் வாழும் பகுதிகள் பூமத்தியரேகைக்கு அருகில் அமைந்திருக்கிறது. மிதமான மற்றும் ஆர்க்டிக் நிலையான உயிரினம் வாழும் பகுதிகளில் இருக்கும் நிலவுலகஞ்சார்ந்த உயிரினங்கள் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த அளவேயான ஒட்டுமொத்த உயிர்த்தொகுதி மற்றும் மிகச் சிறிய ஆற்றல் திட்டங்களைக் கொண்டிருக்கும், மேலும் உலகப் பரப்புக்கும் இடம்பெயர்வுகள், சமூகப் பொருந்தல்கள், சீரான குருதி வெப்ப நிலை, கணிப்பு மற்றும் இன்சுலேஷனின் பல்மடங்கு படுகைகள் உட்பட சளிக்கு பொருந்திக்கொள்ளலை வெளிப்படுத்துகிறது.

குறிப்பிட்ட உயிர்க்கோளங்கள்[தொகு]

சொல் ஒரு எண்ணைத் தொடர்ந்து வரும்போது, அது வழக்கமாக ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பு அல்லது எண்ணைக் குறிப்பிடுகிறது. இவ்வாறு:

  • உயிர்க்கோளம் 1 - பூமி கோள்
  • உயிர்க்கோளம் 2 - ஆரிஸோனாவிலுள்ள ஒரு பரிசோதனைக் கூடம், இது 3.15 ஏக்கர் (13,000 m²) நெருக்கமான சூழ்மண்டலத்தைக் கொண்டிருக்கிறது.
  • BIOS-3 அப்போதைய சோவியத் யூனியனில் இருந்த சைபீரியாவின் க்ராஸ்னோயார்ஸ்க்கில் இருக்கும் உயிர்இயற்பியல் நிறுவனத்தில் இருந்த ஒரு நெருக்கமான சூழ்மண்டலம்.
  • உயிர்க்கோளம் ஜெ (CEEF, குளோஸ்ட் ஈகோலஜி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபெசிலிடிஸ்) - ஜப்பானில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு பரிசோதனை.[3][4]

மேலும் காண்க[தொகு]

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

  1. 1.0 1.1 Campbell, Neil A. (2006). Biology: Exploring Life. Boston, Massachusetts: Pearson Prentice Hall. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-13-250882-6. {{cite book}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (help)
  2. சியூஸ், இ. (1875) டை என்ட்ஸ்டெஹங்க் டெர் ஆல்பென் [தி ஒரிஜினல் ஆஃப் தி ஆல்ப்ஸ் ]. வீயென்னா: டபள்யூ. பிரான்முல்லர்.
  3. நகோனா மற்றும் சிலர் (1998)"டைனமிக் சிமுலேஷன் ஆஃப் பிரஷர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஃபார் தி குளோஸ்ட் ஈகோலஜி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபெசிலிடி", டிரான்ஸாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஜப்பான் சொசைடி ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எஞ்சினீர்ஸ். 64 :107-114.
  4. இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் என்விரான்மெண்டல் சைன்செஸ்

வெளிப்புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=உயிர்க்கோளம்&oldid=3511435" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது