உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

உயிரீற்றுப் புணரியல் (நன்னூல்)

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

பவணந்தி முனிவர் எழுதிய நன்னூலின் எழுத்ததிகாரத்தின் ஐந்து இயல்களில் மூன்றாவது இயல் உயிரீற்றுப் புணரியல் ஆகும். இதில் மொத்தம் 53 நூற்பாக்கள் (151-203) உள்ளன.

கூறுகள்[தொகு]

கீழுள்ள தலைப்புகளில் புணர்ச்சி மற்றும் அதற்குரிய விதிகள் நன்னூலின் உயிரீற்றுப் புணரியலில் தரப்பட்டுள்ளன.

 • புணர்ச்சி (151-157 - ஏழு நூற்பாக்கள்)
 • பொதுப்புணர்ச்சி (158-161 -நான்கு நூற்பாக்கள்)
 • உயிரீற்றுச் சிறப்புப் புணர்ச்சி (162-164 -மூன்று நூற்பாக்கள்)
 • உயிரீற்று முன் வல்லினம் (165, 166 -இரண்டு நூற்பாக்கள்)
 • அகர வீற்றுச் சிறப்புவிதி (167-170 -நான்கு நூற்பாக்கள்)
 • ஆகார வீற்றுச் சிறப்புவிதி (171, 172 -இரண்டு நூற்பாக்கள்)
 • இகர வீற்றுச் சிறப்புவிதி (173-175 -மூன்று நூற்பாக்கள்)
 • இகர ஐகார வீற்றுச் சிறப்புவிதி (176 -ஒரு நூற்பா)
 • ஈகார வீற்றுச் சிறப்புவிதி (177, 178 -இரு நூற்பாக்கள்)
 • முற்றுகர வீற்றுச் சிறப்புவிதி (179, 180 -இரு நூற்பாக்கள்)
 • குற்றுகர வீற்றுச் சிறப்புவிதி (181-199 -19 நூற்பாக்கள்)
 • ஊகார வீற்றுச் சிறப்புவிதி (200 -ஒரு நூற்பா)
 • ஏகார வீற்றுச் சிறப்புவிதி (201 -ஒரு நூற்பா)
 • ஐகார வீற்றுச் சிறப்புவிதி (202, 203 -இரு நூற்பாக்கள்)

மேற்கோள்கள்[தொகு]

வெளியிணைப்புகள்[தொகு]