உதவி:ஐபிஏ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

ஆங்கில உச்சரிப்பிற்கான பன்னாட்டு ஒலிக்குறி அகரமுதலி பட்டியல் (International Phonetic Alphabet). ஆங்கில உச்சரிப்பிற்கு இவை விக்கிபீடியா முழுமையும் பயன்படுத்தப்படும். மொழியியலாளர்கள் இந்தக் குறியீட்டை பாவிக்கின்றனர்.

RP = Received Pronunciation. GA = General American. AuE = ஆஸ்திரேலிய ஆங்கிலம்.

IPA: English மெய்யொலிs
IPA Examples
p pen, spin, tip
b but, web
t two, sting, bet
d do, odd
chair, nature, teach
gin, joy, edge
k cat, kill, skin, queen, thick
ɡ go, get, beg
f fool, enough, leaf
v voice, have
θ thing, teeth
ð this, breathe, father
s see, city, pass
z zoo, rose
ʃ she, sure, emotion, leash
ʒ pleasure, beige
h ham
m man, ham
n no, tin
ŋ singer, ring
l left, bell
ɹ run, very
w we
j yes
ʍ what[1]
IPA: English உயிரொலிs
IPA Examples
RP GA AuE
ɑː ɑ father
ɪ ɪ ɪ sit
ɪ i i city
i see
ɛ ɛ e bed[2]
ɜː ɝ ɜː bird
æ æ æ lad, cat, ran[3][4]
ɑː ɑɹ arm
ʌ ʌ a run, enough
ɒ ɑ ɔ not, wasp
ɔː ɔ law, caught[5]
ʊ ʊ ʊ put, wood
u ʉː soon, through
ə ə ə about
ə ɚ ə winner
IPA: English Diphthongs
IPA Examples
RP GA AuE
æɪ day, pain
ɑe my, wise
ɔɪ ɔɪ boy
əʊ əʉ no, tow
æɔ now
ɪə ɪɹ ɪə near, here
ɛə ɛɹ hair, there[6]
ʊə ʊɹ ʊə tour
juː ju jʉː pupil
IPA: Marginal Sounds
IPA Examples
x Scottish loch
ʔ uh-(ʔ)oh
IPA: Other symbols used in transcription of English pronunciation
IPA Explanation
ˈ Primary stress (placed before the stressed syllable), for example rapping /ˈɹæpɪŋ/
ˌ Secondary stress, for example battleship /ˈbætl̩ˌʃɪp/
. அசை (ஒலியியல்) separator, for example plankton /ˈplæŋk.tən/
 ̩ Syllabic consonant, for example ridden /ˈɹɪdn̩/

References[தொகு]

  1. Some accents, such as Scottish and much of the American South; see whine and wine and voiceless labiovelar approximant
  2. Often transcribed /e/ for RP, for example in Collins English Dictionary.
  3. Often transcribed /a/ for RP, for example in dictionaries of the ஒக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகப் பதிப்பகம்.
  4. See bad-lad split for more discussion of this vowel in Australian English.
  5. When these sounds are said differently, the difference is known as the low back merger.
  6. Alternative symbols used in British dictionaries are /ɛː/ (ஒக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகப் பதிப்பகம்) and /eə/.


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=உதவி:ஐபிஏ&oldid=1734331" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது