இலங்கை சாதியமைப்பு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இலங்கையில் சாதி அடிப்படையிலான சமூக நிலைமாற்ற அமைப்பு அதன் மூன்று முக்கிய இனக்குழுக்களில் இலங்கைத் தமிழர், சிங்களவர் மற்றும் மலையகத் தமிழர் காணப்படுகிறது. சாதி அமைப்பு இலங்கையின் பண்டைய வரலாற்றிலிருந்து காலனித்துவ சகாப்தத்திற்கு விரிவானது. இலங்கையின் சாதி அமைப்பு தென்னிந்திய சாதி அமைப்புக்கு ஒத்திருக்கிறது.[1]

இலங்கைத் தமிழ் சாதிகள்[தொகு]

யாழ்ப்பாண வைபவமாலை, மட்டக்களப்பு மான்மியம் மற்றும் காலனித்துவ பதிவுகளை போன்ற பல பதிவுகள், சாதிகள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவத்தை குறிப்பிடுகின்றன. சாதி அமைப்பில், வடக்கு மற்றும் கிழக்கு சமூகங்களுக்கும், விவசாய மற்றும் கடலோர சமூகங்களுக்கும் இடையில் வேறுபாடுகள் உள்ளன. சங்க இலக்கியத்தில் ஐந்து திணைகள் தொடர்புடைய ஐந்து பழங்குடிகள் குறிப்பிடுகிறது. காலனித்துவமும் சாதி முறையை பாதித்தது.[2]

திணை[3] சாதி தொழில்[4][5] மற்ற பட்டங்கள்[6] கொடி சின்னம்[7]
குறிஞ்சி திணை
குறிஞ்சி வேடுவர் வேட்டையாடுதல் வன்னியலா எத்தோ
குறிஞ்சி குறவர் வலைவைத்தல், பாம்புபிடித்தல், கூடைமுடைதல், குறிசொல்லுதல் கழுதை
முல்லை திணை
முல்லை சாண்டார் எண்ணெய் உற்பத்தி நாடார், சான்றார், சாணார்
முல்லை சிவியார் பல்லக்குக் காவுவோர் கூறியான்
முல்லை பறையர் பறையடித்தல், பண்டைய குருக்கள், நெசவு, தோட்டி வள்ளுவர், வெட்டியான், பஞ்சமர் பறை
முல்லை பாணர் பண் பாடுதல், இசைக் கருவிகளை வாசித்தல், நடனம் யாழ்
மருதம் திணை
மருதம் வெள்ளாளர் வேளாண்மை, மாடு மேய்ச்சுதல், வணிகம் காராளர், உடையார், ஓதுவார், முதலியார் ஏர்
மருதம் பள்ளர் வேளாண்மை தொழிலாளர் காலாடி, பஞ்சமர்
மருதம் கடையர் சுண்ணாம்பு எடுத்தல், மீன்பிடித்தல் கடைசியர்
மருதம் நளவர் பனை ஏறுதல், கள்ளு இறக்குதல் பண்டாரி, நம்பி, பஞ்சமர் வில்லும் அம்பும்
மருதம் மடைப்பள்ளியர் வேளாண்மை, சமையல் காளை
மருதம் கோவியர் கோவில் வேலைக்காரர், மாடு மேய்ச்சுதல் இடையர்
மருதம் சீர்பாதர் வேளாண்மை தேவர் அரவிந்தமலர்
நெய்தல் திணை
நெய்தல் கரையார் கப்பலோட்டுதல், கடற்படைகள், கடல் வர்த்தகம் குருகுலம், பட்டங்கட்டியர், அடப்பனார், முதலியார் மகரம், மீன்
நெய்தல் முக்குவர் முத்துக்குளித்தல் , மீன்பிடித்தல், வேளாண்மை முக்கியர், மூர்குகர், குகன்குலம் அன்னம்
நெய்தல் திமிலர் மீன்பிடித்தல், கப்பல் செய்தல் சிந்துநாத்தார் மீன், காளை
நெய்தல் பரவர் முத்துக்குளித்தல், உப்பு விளைத்தல், கடல் வர்த்தகம் பரதர், அடப்பனார் மயில்
நெய்தல் பள்ளிவிலி மீன்பிடித்தல் பள்ளுவிலி, செம்படவர் நட்சத்திரம்
நெய்தல் கரையோர வேடர்கள் நெல் சாகுபடி, கூடை நெசவு
நெய்தல் மாராயர் சங்கூதுதல், மீன்பிடித்தல், கூலிக்கு ஒப்பாரி வைப்பவர்
பாலை திணை
பாலை மறவர் படை வீரர்கள், வேட்டையாடுதல் தேவர், எயினர், சேதுபதி
ஐந்திணையும் சேர்ந்தவர்கள்
ஐந்திணை அம்பட்டர் முடி வெட்டுதல், மருத்துவர்கள் நாவிதர், நாசிவன், பரியாரி, பஞ்சமர் சவரக்கத்தி
ஐந்திணை செட்டிகள் வணிகம் சிட்டி, வணிகர்
ஐந்திணை கொல்லர் இரும்பு வேலை, பொன் அணிகள் செய்தல் தட்டார், கம்மாளர், விசுவகர்மன் கிளி, கழுகு
ஐந்திணை பிராமணர் கோயில்களில் பூசை செய்தல் பார்ப்பனர், அந்தணர் அன்னம்
ஐந்திணை வண்ணார் துணி வெளுத்தல், குறிசொல்லுதல், கட்டாடி, பஞ்சமர் வெள்ளை யானை
ஐந்திணை குயவர் மட்பாண்ட உற்பத்தி
ஐந்திணை துரும்பர் துணி வெளுத்தல்
ஐந்திணை தச்சர் மரவேலை கம்மாளர், விசுவகர்மன் கிளி, கழுகு
ஐந்திணை கன்னார் பித்தளைப் பாத்திரங்கள் செய்தல் கம்மாளர், விசுவகர்மன் கிளி, கழுகு
ஐந்திணை கைக்கோளர் நெசவு செங்குந்தர், சேணியர், முதலியார்

வடக்கு வேளாண்மை சமுதாயம் முக்கியமாக வெள்ளாளர்களுக்கு ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது, பாரம்பரியமாக இவர்கள் நில உரிமையாளர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் ஆவார். அவர்கள் மிகவும் ஏராளமான சாதி, தமிழ் மக்கள் தொகையில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இவர்கள்.[8][9] வடக்கு மற்றும் மேற்கு கரையோர சமுதாயம் முக்கியமாக கரையார்களுக்கு ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது, பாரம்பரியமாக இவர்கள் கடற்படைகளாக மற்றும் துறைமுகத் தலைவர்களாக இருந்தவர்கள்.[10][11]முக்குவர்கள், இலங்கையின் கிழக்கு கடலோரப் பகுதியும் பெரும்பான்மையான பகுதிகளை ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது, அவர்கள் பாரம்பரியமாக முத்து வர்த்தகத்தில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.[12][13]

பஞ்சமர், கம்மாளர் என்று குறிப்பிடப்பட்டவர்கள் மற்றும் வேறு சில சாதிகள் ஆதிக்க சாதியினருக்கு குடிமக்கள் எனப் பணியாற்றினார்.[14] அவர்கள் தொழிலில் முக்கிய காரணிகளாக இருந்தனர், மற்றும் திருமண மற்றும் இறுதி சடங்கு களத்தில் சிறப்பாக முக்கியத்துவம் பெற்றனர்.[15]

சிங்கள சாதிகள்[தொகு]

இலங்கை சமூகங்களின் தோற்றம் தெளிவாக இல்லை என்றாலும், சிங்களவர்களின் மீதான மரபணு ஆய்வுகள், திராவிடர் மற்றும் வங்காளிகளுக்கு மற்றும் குஜராத்திகளுக்கு மரபணு ரீதியாக சிங்கள சமூகம் தொடர்புடையதாக காட்டுகின்றன.[16] புஜவலிய்யா, சதர்ரரட்ணவலிய, யோகாரத்னகாரியா போன்ற பழங்கால இலங்கை நூல்கள் மற்றும் கல்வெட்டுகள் சிங்கள மக்களை ராஜா, பாமுனு, வேலாந்தா மற்றும் கொவி என்ற நான்கு மடங்கு சாதி வகைகளாக பிரிகிறது. 18 ஆம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேயர்-கண்டி கண்ட காலத்தில் இந்த வரிசைமுறையின் சான்றுகள் காணப்படலாம், இது இலங்கை முடியாட்சிக்குப் பின்னரும் அதன் தொடர்ச்சியைக் குறிக்கின்றது.[17]

பகுதி சாதி தொழில்[18] மற்ற பட்டங்கள்
கண்டி பகுதி
கண்டி பட்டி இடையர்
கண்டி கொவிகாமா வேளாண்மை, நெல் விவசாயம், இடையர் கொயிகாமா, கொவிகுலம்
கண்டி பாத்காமா வேளாண்மை, பல்லக்குக் காவுவோர்
கண்டி பெராவா பறையடித்தல், வேளாண்மை தொழிலாளர்
கண்டி ராதாலா கண்டி இராச்சியத்தின் அரச சபை உறுப்பினர்கள்.
கண்டி நவண்டானா கைவினைஞர்கள், இரும்பு வேலை அச்சாரி
கண்டி ராஜாகா துணி வெளுத்தல் ராதா, ஹெனா
கண்டி பன்னிக்கி முடி வெட்டுதல்
கண்டி வகும்புரா கருப்பட்டி செய்தல், வணிகம் தேவர்
தெற்கு பகுதி
தெற்கு டெமாலா கத்தாரா வேளாண்மை தொழிலாளர் தமிழர்
தெற்கு துராவா தேங்காய் மரம் சாகுபடி, கள்ளு இறக்குதல்
தெற்கு பாமுனு துறவிகள், பூசாரி பிராமணர்
தெற்கு கராவா கப்பலோட்டுதல், கடற்படைகள் குருகுலம், கௌரவர்
தெற்கு பொருவக்காரா மர வெட்டிதல், தச்சு வேலை
தெற்கு சலகாமா கருவாப்பட்டை சாகுபடி, கருவாப்பட்டை வர்த்தகம் ஹெவப்பன்ன, கருந்துக்காரர்

இவற்றையும் பார்க்க[தொகு]

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. Lua error in Module:Citation/CS1 at line 1529: attempt to call field 'has_accept_as_written' (a nil value).
 2. Lua error in Module:Citation/CS1 at line 1529: attempt to call field 'has_accept_as_written' (a nil value).
 3. Lua error in Module:Citation/CS1 at line 1529: attempt to call field 'has_accept_as_written' (a nil value).
 4. Lua error in Module:Citation/CS1 at line 1529: attempt to call field 'has_accept_as_written' (a nil value).
 5. Lua error in Module:Citation/CS1 at line 1529: attempt to call field 'has_accept_as_written' (a nil value).
 6. Lua error in Module:Citation/CS1 at line 1529: attempt to call field 'has_accept_as_written' (a nil value).
 7. Lua error in Module:Citation/CS1 at line 1529: attempt to call field 'has_accept_as_written' (a nil value).
 8. Lua error in Module:Citation/CS1 at line 1529: attempt to call field 'has_accept_as_written' (a nil value).
 9. Lua error in Module:Citation/CS1 at line 1529: attempt to call field 'has_accept_as_written' (a nil value).
 10. Rasanayagam, C.; Rasanayagam, Mudaliyar C. (1993) (in en). Ancient Jaffna: Being a Research Into the History of Jaffna from Very Early Times to the Portuguese Period. Asian Educational Services. பக். 211–212. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:9788120602106. https://books.google.com/books?id=k9DpMY206bMC. 
 11. Das, Sonia N. (2016) (in en). Linguistic Rivalries: Tamil Migrants and Anglo-Franco Conflicts. Oxford University Press. பக். 236. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:9780190461782. https://books.google.com/books?id=xVX0DAAAQBAJ. 
 12. Arena, Michael P.; Arrigo, Bruce A. (2006-11). "The Terrorist Identity: Explaining the Terrorist Threat" (in en). NYU Press. pp. 184. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:9780814707159. https://books.google.com/books?id=GBgTCgAAQBAJ. பார்த்த நாள்: 2018-03-10. 
 13. Lua error in Module:Citation/CS1 at line 1529: attempt to call field 'has_accept_as_written' (a nil value).
 14. Lua error in Module:Citation/CS1 at line 1529: attempt to call field 'has_accept_as_written' (a nil value).
 15. Lua error in Module:Citation/CS1 at line 1529: attempt to call field 'has_accept_as_written' (a nil value).
 16. Kshatriya, GK (December 1995). "Genetic affinities of Sri Lankan populations". Hum. Biol. 67: 843–66. பப்மெட்:8543296. https://archive.org/details/sim_human-biology_1995-12_67_6/page/843. 
 17. Sinhala Sanna ha Thudapath, Ananada thissa Kumara, Godage Publication,Second Edition,2006,pp 142,pp 137
 18. Lua error in Module:Citation/CS1 at line 1529: attempt to call field 'has_accept_as_written' (a nil value).
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இலங்கை_சாதியமைப்பு&oldid=3664517" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது