இலக்கியங்களில் தாய் தெய்வத்தின் இடம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

இலக்கியங்களில் தாய் தெய்வ வழிபாடு

   பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் தாய் தெய்வ வழிபாட்டைப் பற்றிய செய்திகள் காணப்படுகின்றன. சங்க இலக்கியத்திலும் மணிமேகலை, சிலப்பதிகாரத்திலும் இவை பற்றிய முக்கியக் குறிப்புகள் இடம் பெற்றுள்ளன. பழந்தமிழர்களின் தாய் தெய்வம் கொற்றவை என்பதும் இந்திய - ஆரிய கலப்பால் தோன்றிய தாய் தெய்வமான காளி பற்றிய செய்திகளையும் இலக்கியத்தில் காணலாம்.கன்னியாகுமரியில் இருந்த குமரி தெய்வத்தையே மணிமேகலை காலத்தில் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் சம்பாபதி என்று வணங்கினர்.'கண்ணகி காளியின் அம்சமாக வும் தாய் தெய்வமாகவும் மாறியது போல மணிமேகலையும் கடல் கெழு செல்வியாக மாறி தாய் தெய்வமானதை அறியலாம். சங்க இலக்கியங்கள் தாய்த் தெய்வத்தை காட்டில் உறைபவளாகவே கூறுகிறது கானமர்செல்வி அருளலின் என்கிறது அகப் பாடல். காட்டில் வாழும் தாய் தெய்வத்தைப் பற்றி மணிமேகலை /கலித்தொகை முதலிய பிற்கால  நூல்களும் கூறியுள்ளன. வலை வலந் தன்னமென்னிழன் எனத் தொடங்கும் பொருநராற்றுப் படை 41 - 42 குறிப்பிடுகிறது. 
        கொல்லிப்பாவை கொல்லிமலையில் தோன்றிய புகழ் பெற்ற தாய் தெய்வமென்று தெரிகிறது.தமிழ்நாட்டில்

வழங்கிய மற்றொரு தாய் தெய்வம் கேட்டை. எட்டாம் நூற்றாண்டில் கேட்டைக்கு தனிக்கோவிலும் இருந்தது. சேந்தன் திவாகரம் இந்த தெய்வத்தை முகடி, தவ்வை என அழைக்கிறது.சங்க காலத்திலேயே திரு என்ற இலட்சுமியும கஜலட்சுமியும் வழக்கில் இருந்தன.மணிமேகலையில் வரும் சண்டிகையும் வடநாட்டில் பரவலாக தொழப்படும் தாய் தெய்வமாகும். மதுரையின் ஆதித்தாய் தெய்வம் மீனாட்சி என்பதை அறிய வேண்டும். Ref: மணிமேகலை, உ.வே.சா. பதிப்பு.