இராஜஸ்தான் மாவட்டப் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
இராஜஸ்தானின் 32 மாவட்டங்களை காட்டும் வரைபடம்.

இராஜஸ்தானின் 33 மாவட்டங்களின் பட்டியல்

 1. அல்வர் மாவட்டம்
 2. அனுமான்காட் மாவட்டம்
 3. அஜ்மீர் மாவட்டம்
 4. உதய்பூர் மாவட்டம்
 5. கரௌலி மாவட்டம்
 6. கோட்டா மாவட்டம்
 7. சவாய் மாதோபூர் மாவட்டம்
 8. சித்தோர்கார் மாவட்டம்
 9. சிரோஹி மாவட்டம்
 10. சீகர் மாவட்டம்
 11. சுன்சுனூ மாவட்டம்
 12. சூரூ மாவட்டம்
 13. டுங்கர்பூர் மாவட்டம்
 14. டோங் மாவட்டம்
 15. தோல்பூர் மாவட்டம்
 16. தௌசா மாவட்டம்
 17. நாகவுர் மாவட்டம்
 18. பரத்பூர் மாவட்டம்
 19. பார்மேர் மாவட்டம்
 20. பாரான் மாவட்டம்
 21. பாலி மாவட்டம்
 22. பான்ஸ்வாரா மாவட்டம்
 23. பிகானேர் மாவட்டம்
 24. பிரதாப்காட் மாவட்டம்
 25. பில்வாரா மாவட்டம்
 26. பூந்தி மாவட்டம்
 27. ராஜ்சமந்து மாவட்டம்
 28. ஜாலாவார் மாவட்டம்
 29. ஜெய்சல்மேர் மாவட்டம்
 30. ஜெய்ப்பூர் மாவட்டம்
 31. ஜோத்பூர் மாவட்டம்
 32. ஸ்ரீ கங்காநகர் மாவட்டம்
 33. ஜலோர் மாவட்டம்