இராகங்களும் இலட்சணங்களும்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
 1. அசாவேரி
 2. அடாணா
 3. ஆந்தோளிகா
 4. அபாங்கம்
 5. அமிர்தவர்ஷிணி
 6. ஆனந்தபைரவி
 7. ஆபேரி
 8. ஆபோகி
 9. ஆரபி
 10. ஆஹிரி
 11. இந்தோளம்
 12. இரத்தினகாந்தி
 13. ஈசமனோகரி
 14. உசேனி
 15. உதயரவிச்சந்திரிகா
 16. கதனகுதூகலம்
 17. கன்னடா
 18. கமலாமனோகரி
 19. கமாஸ்
 20. கம்பீரநாட
 21. கருடத்வனி
 22. கர்ணரஞ்சனி
 23. கல்யாணவசந்தம்
 24. கானடா
 25. காப்பி
 26. காப்பிநாராயணி
 27. காம்போதி
 28. குந்தலவராளி
 29. குறிஞ்சி இராகம்
 30. கேதாரகௌளை
 31. கேதாரம்
 32. கௌமாரி
 33. கௌளிபந்து
 34. கௌளை
 35. சகானா
 36. சரஸ்வதி இராகம்
 37. சரஸ்வதி மனோகரி
 38. சாமா
 39. சாரங்கா
 40. சாரமதி
 41. சாவேரி
 42. சிந்தாமணி
 43. சிந்துபைரவி
 44. சித்தரஞ்சனி
 45. சிவரஞ்சனி
 46. சிறீரஞ்சனி
 47. சிறீராகம்
 48. சீகண்டி
 49. சுத்தசாவேரி
 50. சுத்தசீமந்தினி
 51. சுத்ததன்யாசி
 52. சுத்தபங்காள
 53. சுருட்டி
 54. சுருதி இராகம்
 55. செஞ்சுருட்டி
 56. செல்வமணி
 57. சைந்தவி
 58. சௌராஷ்டிரம்
 59. ஜகன்மோகினி
 60. ஜனரஞ்சனி
 61. ஜயந்தசிறீ
 62. ஜெயந்தசேனா
 63. ஜெயமனோகரி
 64. ஜோன்புரி
 65. நவரச கன்னடா
 66. நவரோஜ்
 67. நளினகாந்தி
 68. நாகஸ்வராளி
 69. நாட்டக்குறிஞ்சி
 70. நாட்டை
 71. நாதசொரூபி
 72. நாதநாமக்கிரியை
 73. நாததரங்கிணி
 74. நாயகி
 75. நாராயணி
 76. நீலமணி
 77. நீலாம்பரி
 78. தனாசிறீ
 79. தன்யாசி
 80. தரங்கிணி
 81. தர்பாரிகானடா
 82. தர்பார்
 83. திருமடந்தை
 84. திலங்
 85. துவிஜாவந்தி
 86. தேவமனோகரி
 87. தேஸ்
 88. பகடி
 89. பகுதாரி
 90. பரசு
 91. பவானி இராகம்
 92. பாகேஸ்வரி
 93. பார்வதி இராகம்
 94. பிருந்தாவனசாரங்கா
 95. பிலகரி
 96. பீம்பிளாஸ்
 97. புன்னாகவராளி
 98. புஷ்பதிலகா
 99. பூபாளம்
 100. பூர்ண சந்திரிக்கா
 101. பூர்ணஷட்ஜம்
 102. பூர்விகல்யாணி
 103. பெஹாக்
 104. பேகடா
 105. பைரவி
 106. போகவசந்தம்
 107. பௌளி
 108. மந்தாரி
 109. மதுவந்தி
 110. மத்தியமாவதி
 111. மணிரங்கு
 112. மனோகரி
 113. மலயமாருதம்
 114. மலஹரி
 115. மாளவசிறீ
 116. மாஞ்சி
 117. மாண்டு
 118. மாளவி
 119. முகாரி
 120. மோகனம்
 121. யதுகுலகாம்போஜி
 122. யமுனாகல்யாணி
 123. ரஞ்சனி
 124. ரதிரதிப்பிரியா
 125. ரவிச்சந்திரிகா
 126. ரீதிகௌளை
 127. ரேவகுப்தி
 128. ரேவதி
 129. வசந்த பைரவி
 130. வசந்தா
 131. வராளி
 132. வலஜி
 133. விலாசினி
 134. விவர்த்தனி
 135. ஹமீர்கல்யாணி
 136. ஹம்சநந்தனப்பிரியா
 137. ஹம்சநாதம்
 138. ஹம்சத்வனி
 139. ஹம்சானந்தி