இயற்பியல் கணியங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
இலத்திரனியல் எண்ணுதிகள் பட்டியல்
முதற் கணியங்கள்/அடிப்படை அளவுகள் குறியீடு அனைத்துலக (S I) அலகு
மின்னோட்டம் i, I ஆம்பியர் - ampere (A)
நீளம் l மீட்டர் மீ - meter (m)
நிறை/பொருண்மை m கிலோகிராம் (கிகி) - kilogram (Kg)
நேரம், காலம் t நொடி - second (s)
வெப்பநிலை T கெல்வின் கெ - kelvin (K)
பொருளின் அளவு n மோல் - mole (mol)
ஒளிச்செறிவு - Luminous intensity L கேண்டெலா - candela (cd)
வழி அளவுகள்/பெறுதிக்கணியங்கள் குறியீடு அனைத்துலக அலகு
பரப்பு A m2
பருமன் V m3
அடர்த்தி ρ kg/m3
வேகம் v m s-1
கதி/விரைவு v m s-1
முடுக்கம் a m s-2
விசை F N
உந்தம் mm s-1
ஆற்றல் E, U J
திறன் P W
வேலை W J
அலைவெண் n, ν Hz
திருக்கம் τ N m
கோண விரைவு ω rad s-1
உறழ்வுத் திருப்புமை / நிலைமத் திருப்புத்திறன் I N m கோண உந்தம் mω mrad s-1
திருப்பு விசை
கோண முடுக்கம் alpha rad s-2
அமுக்கம் Pascal(Pa) N m2
மின்னூட்டம் q, Q coulomb (C)
மின்னாற்றல் w, W joule (J)
விசை F newton (N)
மின்னழுத்தம் v, V, e, E volt (V)
மின்திறன் p, P watt (W)
அலைவெண் f hertz (Hz)
மின் பாய அடர்த்தி/மின் பெருக்கு அடர்த்தி - Electric Flux Density D coulomb per meter squared (C/m2)

இவற்றையும் பார்க்க[தொகு]

வெளி இணைப்புக்கள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இயற்பியல்_கணியங்கள்&oldid=3436791" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது