இயந்திரங்களின் வகைப்படுத்தல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இயந்திரவியலில் இயந்திரங்களின் வகைப்படுத்தல் என்பது இயந்திரங்களைப் பல்வேறு அடிப்படையின் வகைகளாகப் பிரிப்பதைக் குறிக்கும். இயந்திரங்களை இரண்டு முக்கிய வகைகளாகப் பிரிப்பர்.

வகைகள்[தொகு]

1. மரபு சார்ந்தது. (conventional)
2. மரபு சாராதது. (non-conventional)

மரபு சார்ந்த வகைகள்[தொகு]

1. திரும்பு மைய இயந்திரங்கள் (turning center)
2. எந்திர மைய இயந்திரங்கள் (machining center)
3. அலைவு மைய இயந்திரங்கள் (reciprocating center)
4. இணைவு மைய இயந்திரங்கள் (combination center)

திரும்பு மைய இயந்திரங்கள்[தொகு]

1.1. கடைசல் எந்திரம் (lathe)
1.2. உருளைசாணை எந்திரம் (cylindrical grinder)

எந்திர மைய இயந்திரங்கள்[தொகு]

2.1. துருவல் எந்திரம் (milling)
2.2. பரப்புச்சாணை எந்திரம் (surface grinding)
2.3. துளையிடு எந்திரம் (drilling)
2.4. அகழ் எந்திரம் துளை விரிவாக்கும் எந்திரம்(boring machine)

அலைவு மைய இயந்திரங்கள்[தொகு]

3.1.இழைப்புளி எந்திரம் (planer)
3.2.சிற்றிழைப்பு எந்திரம் (shaper)
3.3.காடியிடு எந்திரம் (slotter)

மரபு சாரா வகைகள்[தொகு]

1.சீரொளி இயந்திரங்கள் (LASER machining, cutting, welding etc)
2.நீர் தாரை இயந்திரங்கள் (water jet machining & cutting)
3.கேளாஒலி இயந்திரங்கள் ((ultrasonic machining and welding))
4.சிராய்ப்பு தாரை இயந்திரங்கள் (abrasive jet machining & cutting)
5.மின்மவில் இயந்திரங்கள் (plasma arc cutting & machining)
6.மின்கசிவு இயந்திரங்கள் (electrical discharge machining, wire cutting & welding)
7.மின் வேதி இயந்திரங்கள் (electro-chemical machining & grinding)
8.வேதி எந்திரம் (chemical machining)
9.கரி வில் இயந்திரங்கள் (carbon arc machining, cutting and welding)

மற்றும் பல.